‏نمایش پست‌ها با برچسب صدر اسلام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب صدر اسلام. نمایش همه پست‌ها

۸ شهریور ۱۳۸۹

صدر اسلام


- آیا پیش از ظهور اسلام (صدر اسلام) قبایل شبه جزیره عربستان خدایی بنام الله را می شناختند؟


بله. باید گفت بسیاری از قبایل عربستان پیش از ظهور اسلام (صدر اسلام)  الله  را بعنوان خالق بزرگ و یکتایی که به هنگام خطر باید به او پناه برد می شناخته اند.این مطالب را می توان از برخی آیات قرآن استنباط کرد و همچنین نام پدر حضرت محمد که  عبدالله  بوده دلیل دیگری بر اشنایی مکی ها با مفهوم (الله) در صدر اسلام بوده.

- وضعیت شهرمکه   قبل از ظهور اسلام (صدراسلام) به چه شکل بوده است؟

صدر اسلام


شهر مکه در صدر اسلام بخاطر خانه کعبه  و وجود سیصد و شصت بت متعدد در آن زیارتگاه عموم ساکنان جزیره العرب بود.هر یک از این بت ها مورد پرستش قبیله و طایفه معینی بود و هر ساله زوار و مسافران زیادی برای زیارت بت های مورد پرستش خود به مکه هجوم می آوردند.


+ ادامه مطلب (صدر اسلام)  ...


۳۰ مرداد ۱۳۸۹

مرتد شدن کاتب وحی (عبدالله بن ابی سرح)


- ماجرای مرتد شدن کاتب وحی (عبدالله بن ابی سرح) چه بوده است؟

عبدالله ابن ابی سرح که زمانی از نزدیک ترین اصحاب و محارم حضرت محمد در صدر اسلام بود و کاتب وحی بود.پس از مدتی نسبت به کیفیت نزول آیات قران و ماهیت وحی و پیغمبری حضرت محمد  تردید کرد زیرا که او چندین بار کلمات و جملات آیات نازل شده را بدلخواه خود تغییر داد و حضرت محمد نیز ان آیات تحریف شده را پذیرفت.
مرتد شدن کاتب وحی (عبدالله بن ابی سرح)

این امر شک ابی سرح را برانگیخت.سرانجام ابی سرح در مورد آیه "فتبارک الله احسن الخالقین"  (سوره مومنون.آیه14) با پیغمبر اختلاف پیدا کرد او معتقد بود که : " این آیه را من سروده ام و محمد   آنرا از من دزدیده است " (سوره انعام.آیه93)  اشاره به همین ماجراست.
 ابی سرح پس از این اختلاف از دین اسلام برگشت و حضرت محمد خون او را حلال ساخت. (تاریخ طبری.جلد 3.صفحه1187)

آیا حضرت محمد سواد خواندن و نوشتن داشت؟


- آیا حضرت  محمد  سواد خواندن و نوشتن داشته است؟

بله. برای اثبات این مطلب دلایل مختلفی وجود دارد از جمله  در جریان صلح حدیبیه  در صدر اسلام که حضرت محمد در ماه ذیقعده (سال ششم هجری) به قصد زیارت کعبه رفت.اما اهل کعبه نگذاشتند که محمد وارد شود و صلح شد که محمد سه روز در مکه بماند و چون صلح نامه می نوشت چنین نوشت :
این صلحنامه محمد پیغمبر خداست ... اهل مکه گفتند : اگر تورا پیغمبر خدا می دانستیم مانع ورود تو نمی شدیم ولی تو محمد ابن عبدالله هستی. پیامبر گفت : من پیغمبر خدا هستم و محمد بن عبد الله هستم و به حضرت علی گفت : کلمه پیغمبر خدا را از متن صلحنامه محو کن! اما علی گفت : نه ! هرگز تو را محو نمی کنم. پیغمبر صلحنامه را بگرفت و کلمه محمد را بجای پیغمبر خدا نوشت. ( تاریخ طبری.جلد 3.صفحه 1125)
آیا حضرت محمد سواد خواندن و نوشتن داشت؟

ابن عباس می گوید:

چون بیماری پیامبر سخت شد گفت لوازم بیاورید تا برای شما مکتوبی بنویسم که پس از من گمراه نشوید. ( تاریخ طبری .جلد ۴. صفحه ۱۳۲۰)

در صحیح  بخاری و مسلم امده است :

چون حضرت محمد را مرگ فرا رسید فرمود دوات و کاغذی بیاورید تا نامه ای بنویسم که پس از ان هر گز گمراه نشوید.(اعیان الشیعه .جلد ۱ .صفحه۲۶۱ )

امام جعفر صادق تاکید می کند  :

چگونه ممکن است حضرت محمد چیزی را بمردم بیاموزد . در حالی که خود نمی خواند و نمی نوشت .! (علل الشرایع .شیخ صدوق .صفحه ۵۲) ‌ (معانی الاخبار .شیخ صدوق.صفحه ۲۰)


ترور (سلام بن ابی الحقیق) بفرمان حضرت محمد


- ماجرای ترور (سلام بن ابی الحقیق) در صدر اسلام بفرمان حضرت محمد چه بوده است؟


ترور (سلام بن ابی الحقیق) بفرمان حضرت محمد


"سلام بن ابی الحقیق" از دوستان قبیله" اوس"بود و از سرشناسان یهود که بفرمان حضرت محمد در صدر اسلام دستور ترور او صادر شد و عبدالله بن عتیک مامور انجام این ترور شد. آنان نیز ماموریت خود را بنحو دلخواه به انجام رساندند و"سلام بن ابی الحقیق" را کشتند. هنگامی که برگشتند و به حضرت  محمد  خبر دادند ایشان از خوشحالی فریاد زد "الله اکبر".  سیره ابن هشام   . جلد 2 .صفحه 186)نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

ترور (عصماء .دختر مروان) بفرمان حضرت محمد- ماجرای ترور (عصماء .دختر مروان) در صدر اسلام چه بوده است؟

ترور (عصماء .دختر مروان) بفرمان حضرت محمد
"عصماء" دختر مروان شاعری آزاده و دلیر بود در صدر اسلام "عصماء" دختر مروان  بدلیل اشعار انتقادی که در مذمت قتل عام یهودیان و همچنین ترور "ابوعفک" سروده بود. بدستور حضرت  محمد  " عمیر بن عدی" مامور کشتن "عصماء" شد. "عمیر" شبانه به خانه "عصماء" می رود و او را می کشد و صبح زود خبر کشته شدن "عصماء" را به حضرت محمد می دهد.حضرت محمد می گوید: (ای "عمیر" خدا و رسولش را یاری کردی) ( سیره ابن هشام .جلد 2. صفحه 412) .نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

ترور (خالد بن سفیان هذلی) بفرمان حضرت محمد- ماجرای ترور (خالد بن سفیان هذلی) در صدر اسلام بفرمان حضرت محمد چه بوده است؟ "خالد بن سفیان هذلی" در صدر اسلام مردم را بر ضد حضرت  محمد  بر می انگیخت.حضرت محمد امر فرمود به "عبدالله بن انیس" که کار او را بسازد و او نیز چنین کرد.حضرت محمد به پاس این خدمت عصایی به "عبدالله انیس" قاتل "خالد بن سفیان هذلی" می دهد و می گوید :این عصا نشانه میان من و تو در روز قیامت است و همانا کمترین مردم در انروز کسانی هستند که به عصا تکیه زده اند.  (سیره ابن هشام   .جلد 2 .صفحه 395)نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

کشتار ( اقوام یهود ) قبیله بنی قینقاع . قبیله بنی النظیر. قبیله بنی قریظه


- ماجرای کشتار و گرفتن اموال اقوام یهود (قبیله بنی قینقاع  .قبیله بنی النظیر.قبیله بنی قریظه  ) بدستور حضرت محمد در صدر اسلام چه بوده است؟

کشتار ( اقوام یهود ) قبیله بنی قینقاع . قبیله بنی النظیر. قبیله بنی قریظه

در صدر اسلام زنی از انصار نزد نزد زرگر یهودی از قبیله  بنی قینقاع  رفته و مرد یهودی برای اهانت بوی آهسته پشت جامه وی را با خاری ببالای جامه اش بست. بطوری که هنگام برخاستن پایین تنه زن نمایان شد و مردم را بخنده انداخت.مردی مسلمان به حمایت از زن مرد زرگر یهودی را به قتل رساند و یهودیان نیز به حمایت از هم کیش خود مرد مسلمان را کشتند. بدستورحضرت محمد  مسلمانان به کوی بنی قینقاع  هجوم برده و پس از پانزده روز محاصره افراد قبیله بنی قینقاع  تسلیم شده و مجبور به کوچ شدند و همه دارایی های آنان بین مهاجران بی خانه تقسیم شد. یهودیان قبیله " بنی النضیر" که از کشته شدن یکی از روسای خود بنام " کعب ابن اشرف " که دستور ترورش را حضرت محمد صادر کرده بود از ایشان در خشم بودند در مقام طغیان بر آمدند و حضرت محمد نیز امر به کشتار انان کرد و پس از محاصره آنان توسط مسلمانان حضرت محمد دستور داد نخلستان های ( بنی النضیر) را آتش بزنند! در این زمان فریاد قبیله "بنی النضیر" بلند شد و بر حضرت محمد بانگ زدند:  (تو که خود را مردی مصلح می دانی و مردم را از ویرانی و تباهی و فساد منع می کنی چرا دست به آتش زدن نخلستان ها می زنی ) که مجددا  الله  به کمک حضرت  محمد  امده و( آیات .3.4.5. سوره حشر) را بر حضرت محمد نازل نمود .


کشتار ( اقوام یهود ) قبیله بنی قینقاع . قبیله بنی النظیر. قبیله بنی قریظه

باری پس از بیست روز ( بنی النضیر) تسلیم شدند و ترک دیار کردند و تمام دارایی های آنان میان حضرت محمد و یارانش تقسیم شد. قبیله بنی قریظه  تنها قبیله یهودی باقی مانده در صدر اسلام در یثرب بود که آنان نیز بعد از جنگ خندق مورد محاصره مسلمانان قرار گرفتند.سپس این قبیله نیز حاضر شد همچون دو قبیله دیگر اموال و دارایی های خود را گذاشته و از مدینه خارج شود ولی حضرت محمد موافقت نکرد و پس از تسلیم شدن مردم قبیله  بنی قریظه  دستور داد 900  نفر از جوانان و مردان  بنی قریظه  را سر بریدند و اموال و دارایی و زنان و کودکان این قبیله را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند. (تاریخ طبری. جلد 3 . صفحه 1088.1091)  طبری در خشونت این عمل در تاریخ صدر اسلام می نویسد: (پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و حضرت  علی  و" زبیر" در حضور پیامبر گردن انها را زدند. (تاریخ طبری .جلد 3. صفحه 1093)
ضمنا باید یاد آور شویم در این گونه جنگ ها درصدراسلام اعراب مسلمان حتی از همخوابگی با زنان شوهر دار پرهیز نمی کردند و این البته دستور قرآن بود. (سوره نساء.آیه 24)


نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

مراسم حج در دوران جاهلیت


- آیا مراسم حج  مسلمانان با مراسم حج در دوران جاهلیت تفاوتی دارد؟

 باید گفت که تمام مناسک حج و عمره واحرام و لثم و لمس حجرالاسود وسعی بین صفا و مروه و وقفه در عرفات و رمی جمره همگی در دوره جاهلیت متداول بوده و تنها بعضی تعدیلات در حج صدراسلام نسبت به دوره جاهلیت روی داد که از ان جمله می توان بموارد ذیل اشاره کرد:

1- اعراب قبل از اسلام هنگام طواف (لبیک یا لات) (لبیک یا عزی) می گفتند و هر قومی بت خود را صدا می کرد. در صدر اسلام "اللهم" جای بت ها را گرفت و ان عبارت بدین شکل تعدیل شد:  (لبیک اللهم لبیک)


2- اعراب گاهی لخت به طواف کعبه می پرداختند.حضرت محمد در صدر اسلام ان را منع کرد و پوشیدن لباس دوخته نشده را مقرر فرمود.


3- اعراب از خوردن گوشت قربانی اکراه داشت.حضرت محمد در صدر اسلام آن را مجاز ساخت.

4- مشهور است که مسلمانان پس از فتح  مکه  و بر انداختن بت های  قریش   از سعی بین صفا و مروه اکراه داشتند زیرا قبل از اسلام بر این دو کوه دو بت سنگی وجود داشت که حاجیان و زائران دوره جاهلیت سعی بین صفا و مروه را برای نزدیک شدن به انها و دست کشیدن و بوسیدن آنها کسب تبرک می کردند.ولی حضرت محمد در صدر اسلام نه تنها بین صفا و مروه را مجاز کرد بلکه در (سوره بقره. آیه 158) ان را از شعائر الله قرار داد.نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

آیات شیطانی (غرانیق)


ماجرای (غرانیق) در صدر اسلام چه بوده است؟ (آیات شیطانی)

آیات شیطانی (غرانیق)

ماجرای ستایش بت های مهم قریش توسط حضرت  محمد  به غرانیق ( آیات شیطانی ) شهرت دارد. بر این اساس که در لحظات نا امیدی وقتی حضرت  محمد  آیه "افرایتم اللات و العزی"یعنی: (مشرکان آیا دو بت لات و عزی را دیدید؟) را قرائت کرد به ستایش ان بت ها پرداخت و گفت : " تلک الغرانیق العلی و ان شفاعنهن لترنجی " یعنی : (آن بت ها لات وعزی بزرگ اند و همانا شفاعت انها پذیرفته است.)... انگاه حضرت  محمد  به سجده افتاد و مشرکین و کافران نیز از ستایش پیغمبر خوشنود شدند و به سجده افتادند. (تاریخ طبری.جلد 3.صفحه881-883) البته متن آیه مذکور از اکثر قرآن های موجود حذف شده است زیرا گروهی از  مسلمانان  معتقد بودند که آیه ستایش بت ها را شیطان بر زبان پیغمبر جاری ساخته است! و گروهی دیگر هم اساسا ماجرای غرانیق را انکار کردند. اما آیات متعددی مبنی بر نکوهش و پشیمانی محمد از ستایش بت هادر صدراسلام در قرآن هست که واقعه "غرانیق"را تایید می کند. (سوره حج.آیه 52و53) (سوره اسری.آیه.73و76)

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟