‏نمایش پست‌ها با برچسب کافر غیرکتابی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کافر غیرکتابی. نمایش همه پست‌ها

۲۹ مرداد ۱۳۸۹

قرآن . سوره آل عمران . آیه 150متن آیه قرآن :

از کافران یاری مجوئید که الله یار شماست و او بهترین یاری دهندگان است. ( قرآن . سوره آل عمران . آیه 150)

اول ببینیم ، کافر از دیدگاه قرآن چه کسی است :

- کافر :
بی دین . بی کتاب . ناگرونده . ناگرویده یا دگر اندیش !

قرآن . سوره آل عمران . آیه 150
حال ببینیم کافران به چند دسته تقسیم می شوند :

1- کافر حربی :

کافری( دگر اندیش ) که از دولت اسلام فرمان نبرد. و حربی آن است که با او جنگ واجب است!

2- کافر ذمی :

که مطیع اسلام بود و از او جزیه (نوعی باج ) گیرند !

3- کافر غیرکتابی :

مشرک . بت پرست !

4- کافر فرنگ :

مردم فرنگ که بدین اسلام نگرویده اند !

5- کافر کتابی :

کافری( دگر اندیش ) است که امت پیغمبری باشد مثل یهود و نصاری و منکر دین اسلام باشد !

6- مشرک :

کسی که شریک برای خدا قرار دهد و خدایان تصور کند !

- با توجه به این آیه ، مسلمانان در دنیای امروز امکان گرفتن کمک از 77% جمعیت کره زمین را از دست می دهند! چرا که در سال 2009، جمعیت مسلمانان 23% ، جمعیت 6.8 میلیاردی جهان، یعنی 1.57 میلیارد نفر بوده است.
- انچه امروز در دنیای مدرن وجود دارد ار قبیل : وسائل نقلیه هوایی و زمینی ، تولید برق ، دستاوردهای پزشکی و دارویی ، تکنولوژی استخراج نفت ، ماهواره ، کامپیوتر و اینترنت ،... همه و همه از دستاوردهای کافران است که مسلمانان برای استفاده از آنها از کافران کمک گرفته اند!!
- چنانچه مسلمانان به این آیه شریفه قرآن عمل می کردند همچنان در بیابانها به شتر چرانی و نوشیدن شیر دل انگیز شتر مشغول بودند!
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟