‏نمایش پست‌ها با برچسب مغزت را شستشو داده اند. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب مغزت را شستشو داده اند. نمایش همه پست‌ها

۱۸ مرداد ۱۳۸۹

مغزت را شستشو داده اند!حکایت جالبی است، گفتگوی من و رفیق دینی ام، از شرارت در روایتهای کاهنانش می گویم، از کاهنانش تبری جسته ، به کتاب مقدسش پناه می برد، از شرارتهای کتاب مقدسش می گویم، دست به دامن تفسیرهای کاهنانش می شود، از عقب ماندگی سرزمینم می گویم، از توطئه های اجانب می گوید، برای مردم این سرزمین، می گویم مصیبتهای سرزمینم از دین و کاهنان توست،

مغزت را شستشو داده اند!
می نالد از اینکه مسند نشینان، به دینش وفادار نیستند، تا چهره واقعی دینش را به من نشان دهد، از چهره واقعی دینش می گویم وقتی که به وجود آمد، از تحریف می گوید و از توطئه های دشمنان، از تناقض علم و دین می گویم، از فرگشت می گویم، از منشاء بابلی اسطوره های کتاب مقدسش می گویم، از نقصان علم می گوید و از یقینی کتاب مقدسش، همه را مقصر می داند غیر از دینش، هیچ چیز کامل نیست جز دینش، از بحث خسته می شود، می گوید مغزت را شستشو داده اند!
صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟