‏نمایش پست‌ها با برچسب اشکال علمی قرآن در مورد آسمان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اشکال علمی قرآن در مورد آسمان. نمایش همه پست‌ها

۱۲ مرداد ۱۳۸۹

اشکال علمی قرآن در مورد آسمانمتن آیه قران :

 خداست آن ذات پاکی که آسمان را چنان که می نگردید بدون ستون بر افراشت آنگاه با کمال قدرت عرش را در خلفت بر افراشت و خورشید و ماه را مسخر ارادهُ خود ساخت که هر کدام در وقت خاص به گردش درآیند. (قران .سوره رعد. ایه 2)

اشکال علمی قرآن در مورد آسمان
اشکالات علمی قرآن: دراینجا آسمان را چون جسمی حجیم دانسته که بدون ستون برپاست از دیگر اشکالات علمی است زیرا که آسمان جرم ندارد که قابل افتادن باشد بلکه آسمان از طیف های نوری تشکیل شده.