‏نمایش پست‌ها با برچسب کعبه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کعبه. نمایش همه پست‌ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

کعبه

کعبه
کعبه بنایی در میان مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی است. کعبه مقدس‌ترین مکان در دین اسلام است. نام کعبه اشاره ‌به چهارگوش‌بودن این سازه دارد.

هر یک از گوشه های کعبه را رکن گویند به نامهای :

1- رکن حجرالاسود کعبه
2- رکن عراقی کعبه
3- رکن شامی کعبه
4- رکن یمانی کعبه

مسیر طواف کعبه، از رکن حجرالاسود آغاز می‌شود، سپس به رکن عراقی می‌رسد؛ پس از آن به رکن شامی و سپس به رکن یمانی و آنگاه باز به رکن حجرالاسود می‌رسد و همین جا یک شوط پایان می‌یابد.

ملتزم در کعبه :

 قسمتی از دیوار و پایین دیوار کعبه را که در یک سوی آن حجرالاسود و در سوی دیگرش درب کعبه قرار دارد، «ملتزم» می‌نامند.

مستجار در کعبه :

محلی در پشت درب کعبه، کمی مانده به رکن یمانی، مقابل ملتزم و در سوی دیگر کعبه، دیوار کنار رکن یمانی را «مستجار» می‌نامند.

شاذروان در کعبه :

شاذروان همان برآمدگی‌هایی است که در اطراف کعبه قرار دارد و آن بخشی از کعبه‌است که توسط قریش از ساختمان کعبه کاسته شد و اکنون همانند پوششی اطراف خانه را در برگرفته‌است.

حطیم در کعبه :

مساحت میان حجرالاسود و زمزم و مقام ابراهیم و قسمتی از حجر اسماعیل را «حطیم» می‌گویند.

ناودان رحمت در کعبه :

«ناودان رحمت»  یا «ناودان طلا»، ناودانی از طلاست که بر بام کعبه نصب شده و به سمت حجر اسماعیل است.

مقام ابراهیم در کعبه :

به محل ایستادن ابراهیم می‌گویند و سنگی است به طول و عرض ۴۰ سانتی‌متر و بلندی تقریبی ۵۰ سانتی‌متر که جای پای ابراهیم روی آن است و مقابل درب کعبه قرار دارد.


نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟