۲۹ مرداد ۱۳۸۹

قرآن . سوره صافات . آیه 66 . 75 .76 . 77- متن آیه قرآن :

آیا نعمتهای بهشتی بهتر است یا درخت نفرت انگیز زقوم؟ ما آن را مایه آزمایش و درد و رنج ظالمان قرار دادیم. آن درختی است که از قعر جهنم می روید میوه آن مانند سرهای شیاطین است. اهل دوزخ از آن می خورند و شکمهایشان را از آن پر می کنند. (قرآن . سوره صافات . آیه 66 )

- این چگونه درختی است که در آتش سوزان جهنم می روید و میوه می دهد و ....؟!!


- متن آیه قرآن :

و نوح ما را خواند (و ما دعاى او را اجابت کردیم); و چه خوب اجابت کننده اى هستیم.
و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهائى بخشیدیم.
و فرزندانش را همان بازماندگان (روى زمین) قرار دادیم.
(قرآن .سوره صافات . آیه 75 - 77)
قرآن . سوره صافات . آیه 66 . 75 .76 . 77

اینجا به داستان  تخیلی و کودکانه کشتی نوح می پردازد!
به دلایل منطقی این داستان کودکانه ریشه در خرافات دارد زیرا که :
- عدم وجود فضای کافی در کشتی ، برای حمل چندین میلیون گونه از پرندگان و خزندگان و پستانداران و حشرات و ...!
- عدم وجود فضای کافی برای تامین مواد غذایی موجودات ذکر شده برای مدت یک سال !!!
- عدم وجود اکسیژن کافی و دمای هوای مناسب در ارتفاعی که همه کوههای روی زمین به زیر آب برود! نظیر کوه اورست با ارتفاع 8888 متر
- از بین رفتن گیاهان ، جهت تغذیه گیاه خواران پس از لنگر گرفتن کشتی نوح و آزاد شدن حیوانات که منجر به انقراض گیاه خواران خواهد شد!
- انقراض گیاه خواران انقراض گوشت خوارن را نیز در پی خواهد داشت!

- آیا به راستى تمام انسان هائى که اکنون روى زمین زندگى مى کنند از فرزندان «نوح» هستند؟!!

- چگونه فرزندان حضرت نوح  از همه گونه های انسانی نظیر :
1- سفید پوست
2- سیاه‌ پوست
3- زرد پوست
4- سرخ ‌پوست
با گونه های مختلف ژنتیکی تشکیل شده بودند!!!نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۲ نظر:

 1. ناشناس۲۷.۱۰.۹۰

  اینجا به داستان تخیلی و کودکانه کشتی نوح می پردازد!
  به دلایل منطقی این داستان کودکانه ریشه در خرافات دارد زیرا که :
  - عدم وجود فضای کافی در کشتی ، برای حمل چندین میلیون گونه از پرندگان و خزندگان و پستانداران و حشرات و ...!
  - عدم وجود فضای کافی برای تامین مواد غذایی موجودات ذکر شده برای مدت یک سال !!!
  - عدم وجود اکسیژن کافی و دمای هوای مناسب در ارتفاعی که همه کوههای روی زمین به زیر آب برود! نظیر کوه اورست با ارتفاع 8888 متر
  - از بین رفتن گیاهان ، جهت تغذیه گیاه خواران پس از لنگر گرفتن کشتی نوح و آزاد شدن حیوانات که منجر به انقراض گیاه خواران خواهد شد!
  - انقراض گیاه خواران انقراض گوشت خوارن را نیز در پی خواهد داشت!

  پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot