‏نمایش پست‌ها با برچسب کتاب مقدس. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کتاب مقدس. نمایش همه پست‌ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

کتاب مقدساز کسی که کتابخانه دارد و کتابهای زیادی میخواند نباید هراسید
از کسی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد ....
« نیچه »


نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟