۳۰ مرداد ۱۳۸۹

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا- معاویه ابن ابوسفیان که بود؟

معاویه پسر ابوسفیان بود  نام ابوسفیان صخر بود پسر حرب که نسبش  به  قصی بن کلاب می رسید.مادرش هند دختر عتبه بن ربیعه بودو کنبه اش ابوعبدالرحمان.

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

وی کاتب وحی بود و از دبیران حضرت محمد به شمار می رفت. همچنین وی مدت نوزده سال و سه ماه خلیفه مسلمین بود.وی اولین کسی بود که خلافت را در خانواده اش موروثی نمود. ( تاریخ طبری . جلد 4 .صفحه 1303)

- ایا امام حسن تمایلی به جنگ با معاویه داشت؟

خیر. به نقل از طبری ، حسن جنگ نمی خواست بلکه می خواست هر چه می تواند از معاویه بگیرد.(تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2713)

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

- ماجرای صلح امام حسن و معاویه چه بود؟

در سال چهلم پس از هجرت بعد از کشته شدن حضرت علی مردم  عراق با امام حسن بیعت کردند.اولین کسی که با امام حسن بیعت کرد قیس بن سعد بود.قیس بن سعد سردار سپاهی بود که حضرت علی با چهل هزار کس برای  نگهبانی از عربان در اذربایجان اماده کرده بود.

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

سپس امام حسن با لشگر بسوی مدائن حرکت کرد و قیس بن سعد را بهمراه دوازده هزار نفر به سمت مسکن جایی که معاویه با سپاه شام در انجا اردو زده بود روانه کرد. در این میان که امام حسن در مدائن اردو زده بود در میان سپاه شایعه شد که قیس بن سعد کشته شده و لشگر امام حسن شروع به فرار کردند و سراپرده امام حسن را غارت نمودند انچنانکه برای بردن فرشی که زیر پای خود داشت به وی ضربت زدند. چون حسن پراکندگی کار خود بدید پیک نزد معاویه فرستاد و طلب صلح کرد.(تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2714)

- شرایط صلح امام حسن با معاویه چه بود؟

انچه در بیت المال کوفه هست به امام حسن تعلق گیرد و هم چنین خراج شهر دارابگرد (از شهرهای ایران) متعلق به امام حسن شود. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفخه 2715)
هر سال مبلغ دو میلیون درهم نیز به امام حسین پرداخت شود. (اخبارالطوال ، صفحه 265)

- رابطه معاویه با امام حسین و امام حسن پس از صلح با امام حسن چگونه بود؟

در سفرهای معاویه به مکه و مدینه امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می شتافتند و معاویه را در اغوش می گرفتند. (اخبار الطوال،صفحه 243) (روضه الصفا ، جلد 3 ، صفحه 80-83)

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجرت بفرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. (زندگانی امام حسین، صفحه 122)
امام حسین در نامه ای که به معاویه نوشت تاکید کرد من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم و یه یارانش فرمود :تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیشه خود سازید. (اخبار الطوال، صفخه 272) (روضه الصفا، جلد 3 ، صفحه 15)

- مقرری سالیانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه گری عمر و معاویه چقدر بود؟

مقرری امام حسن و امام حسین در زمان عمر سالیانه 5 هزار درهم بود که در زمان خلیفه گری معاویه به  سالی یک میلیون درهم (معادل 4 هزار کیلو نقره) رسید. (تاریخ تمدن اسلام ، جلد 4 ، صفحه 88)

- چه کسانی با یزید بن معاویه بیعت نکردند؟

همه مسلمانان با یزید بیعت کردند به جز چهار کس .

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

1- حسین بن علی
2- عبدالله بن عمر
3- عبدالله بن زبیر
4- عبدالرحمان بن ابوبکر
(تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2888) (اخبار الطوال ، صفحه 274 )

- وصیت معاویه بن ابوسفیان به یزید پسرش چه بود؟

پسرکم سفر و رفت وامد را از پیش تو برداشتم و کارها را هموار کردم و عربان را به طاعت تو اوردم مگر چهارکس از قریش :

اول : حسین بن علی  که مردی است کم خطر نسبتی بزرگ دارد و غرابت با حضرت محمد چنانچه می بینم مردم عراق او را به قیام وادار میکنند اگر به او دست یافتی گذشت کن که اگر من باشم گذشت می کنم.

دوم : عبدالله بن عمر مردی است  که کار دین وی را از پا در اورده  و اگر کسی جز او نماند باتو بیعت می کند.

سوم : عبدالرحمان بن ابو بکر که همه دلبستگی های او زن است و سرگرمی وقتی ببیند یارانش کاری کرده اند او نیز همان کار را می کند .

چهارم : عبدالله بن زبیر که چون شیر اماده جستن است و چون روباه مکاری می کند چون به او دست یافتی پاره پاره اش کن. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2888)

- ماجرای فرار شبانه امام حسین از مدینه به مکه پس از فوت معاویه چه بود؟

پس از فوت معاویه ، ولید حاکم مدینه کس نزد امام حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند.

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

امام حسین به دارلاماره نزد ولید بن عتبه رفت و گفت کسی چون من پنهانی بیعت نمیکند فردا چون مردم را جمع کردی من نیز خواهم امد و با یزید بیعت میکنم.چون شب فرارسید و هوا تاریک شد امام حسین بهمراه دو خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش  ابوبکر و جعفر و عباس و خانواده اش  پنهانی به مکه گریخت. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2909) (اخبار الطوال ، صفحه 276)

- چرا امام حسین مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد؟

پس ار انکه امام حسین از مدینه به مکه گریخت  مردم کوفه و فرستادگانشان نزد امام حسین امدند که ما مردم کوفه خویشتن را برای تو نگهداشته ایم و با ولایتداران به نماز جمعه حاضر نمی شویم ، نزد ما ای. امام حسین مسلم بن عقیل را پیش خواند و گفت به کوفه برو و در مورد انچه به من نوشته اند بنگر تا اگر درست بود بسوی انها رویم . (تاریخ طبری ، جلد 7، صفحه 2916)

- ماجرای  رقابت عشقی میان امام حسین و یزید چه بوده است؟

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

زن هوسباز و زیبارویی بنام " ارینب " که در ابتدا معشوقه یزید بود اما در استانه ازدواج با یزید به خاطر وعده وعیدهای امام حسین دل از یزید برید و به عقد و ازدواج امام حسین در امد. ( الامامه و السیاسه ، صفحه 166) (ثمرات الاوراق ابن حجة حموى ، نقل از پند تاريخ ، جلد 1، صفحه 209)

- ماجرای سرقت و مصادره کاروانی از کالاهای یزید توسط امام حسین در راه کوفه چه بوده است؟

امام حسین از مکه به سمت کوفه حرکت کرد تا به حوالی تنعیم رسید کاروانی را انجا دید که از جانب حاکم یمن برای یزید فرستاده شده بود. بار کاروان روناس و حله بود که پیش یزید می بردند، امام حسین کاروان را بگرفت و همراه ببرد . (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2968) (اخبار الطوال ، صفحه 292)

- پس از محاصره کاروان امام حسین در کربلا توسط سپاهیان یزید امام حسین از سپاهیان یزید چه در خواستی کرد؟

امام حسین فرمود :


یکی از سه چیز را از من بپذیرید :

اول : یا به همانجا که از ان امده ام باز میگردم.

دوم : یا دست در دست یزیدبن معاویه می گذارم که در کار فی مابین رای خویش را بگوید.

سوم : یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که مشغول جنگ با کفار هستند ( دیلمستان ایران ، قسطنطنیه ) بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند انها داشته باشم.(تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3008)

- پس از انکه سپاهیان یزید درخواست امام حسین را برای عبیدالله بن زیاد (حاکم کوفه ) فرستادند وی در پاسخ چه گفت؟

ابتدا عبید الله بن زیاد درخواست امام حسین را پذیرفت اما از انجا که امام حسین به ولید (حاکم مدینه) نیز قول داده بود که با یزید بیعت کند اما شبانه از مدینه به مکه گریخت و همینطور گفته شمربن ذی الجوشن که به عبیدالله بن زیاد گفت : اکنون که در سرزمین توست این را از او می پذیری؟ به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دست تو ننهاده باشد قوت و عزت از ان او باشد و ضعف و ناتوانی از ان تو.باید امام حسین و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت می کنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر می بخشی به اختیار تو باشد که به خدا شنیده ام عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید که امام حسین را محاصره کرده بودند) و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشسته اند و با هم سخن می کنند. عبیدالله بن زیاد گفت : چه خوب گفتی رای تو درست است. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3009)

- ایا امام حسین در کربلا  به عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید ) پیشنهاد دادن خانه و املاک خوبی در مدینه را داد به شرط انکه از جنگ با امام حسین خودداری کند؟

بله ، امام حسین به عمر سعد گفته بود دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت.عمر سعد گفت : در این صورت خانه ام را ویران میکنند.امام حسین گفت : من انرا برایت می سازم.عمر سعد گفت : املاکم را می گیرند. امام حسین گفت : ار املاک خودم در حجاز بهتر از ان به تو می دهم. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3008)

- ایا کاروان امام حسین در مدت محاصره در کربلا  تشنه ماندند؟

خیر ، وقتی تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد ، امام حسین عباس بن ابی طالب را پیش خواند و با سی سوار و بیست پیاده  فرستاد و بیست مشک همراهشان کردندکه شبانگاه برفتند و نزدیک اب رسیدند. پانصد تن از سپاهیان یزید مراقب ابگاه بودند. چون به نزدیک ابگاه رسیدند عباس گفت : امده ایم از این اب که از ان ما را بداشته اند بنوشیم گفتند بنوش نوش جانت.عباس گفت تا حسین و این گروه از یارانش که می بینی تشنه اند یک قطره نخواهم نوشید .انگاه عباس به پیادگان گفت مشکها را پر کنند پس از ان کسان نمودار شدند و درگیری اندکی شد. یاران حسین با مشکها بیامدند و اب را پیش وی بردند . (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3007)
از دیگر دلایلی که در خیمه امام حسین در کربلا  اب وجود داشت می توان به این نکته اشاره کرد:
پیش از شروع جنگ در کریلا  امام حسین فرمودند خیمه ای به پا کنند انگاه امام حسین وارد خیمه شد و نوره کشید (نوره کشیدن یعنی اصلاح موهای زائد بدن) و چون امام حسین فراغت یافت دیگران رفتند و نوره  (اصلاح موهای زائد بدن) کشیدند. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3021)

- سن امام حسین در زمان شهادت در کربلا  چقدر بود؟

امام حسین در سن 57 سالگی در کربلا به شهادت رسید.

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

- پس از کشته شدن امام حسین در کربلا رفتار یزید بن معاویه با بازماندگان امام حسین چگونه بود؟

پس از واقعه کربلا بازماندگان امام حسین را به شام نزد یزید فرستادند که علی بن حسین نیز در بین انان بود.انگاه یزید رو به علی بن حسین کرد و گفت: ای علی به خدا پدرت حق خویشاوندی مرا رعایت نکرد و با من بر سر قدرتم به نزاع پرداخت و خدا با او چنان کرد که دیدی و این ایه قران را خواند :
انچه از رنج و مصائب به شما می رسدهمه از دست اعمال زشت خود شماست در صورتیکه خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کند. (قران . سوره شوری . ایه 30)
پس از ان بازماندگان امام حسین به خانه یزید رفتند و از زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به پیشواز نیامده باشد.سه روز عزای حسین گرفتند و یزید همواره این جمله می گفت : خدا عبیدالله بن زیاد را لعنت کند به خدا اگر کار حسین به دست من بود هر چه می خواست می پذیرفتم حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور می کردم ولی خدا چنان مقدر کرده بود. سپس یزید کس نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفته اند هرکه هرچه گفت دو برابر انرا به انها داد بطوریکه سکنیه (دختر امام حسین ) گفت :هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزیدبن معاویه بهتر ندیدم .انها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3077)نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۷۹ نظر:

 1. ناشناس۱۸.۱۱.۸۹

  با توجه به مطالب ارائه شده باید گفت امام حسین قصد قیام نداشته و بلکه بارها تمایلش به رهایی از شهادت را گوشزد کرده کما اینکه امام حسین به عمر سعد پیشنهاد رشوه هم داده است!!!
  این امت شیعه باید از خودشون بپرسن که داستان رابطه عشقی امام حسین با ارنیب معشوقه یزید و سرقت کاروان یزید توسط امام حسین باعث بروز واقعه عاشورا شده؟!!
  که اگر چنین است اینهمه داد و قال در ایام محرم برای این به اصطلاح سالار شهدا !!!! برای چیست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۴.۸.۹۳

   یه سوال از کجا میدونید که اینا درستن؟

   حذف
  2. احمق جان یکم مطالعه کنید به خدا یک درصد از مطا لب گفته شده راست نیست ماجرا اریب که به عنوان معشوقه یزید هست https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjBzvbz1tzIAhUCKBoKHZTbDJc&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A8_%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2582&usg=AFQjCNHp9qD47jfCR18k10rviUW_srWkMw&sig2=w8Nvj_sDRRb40idjWK0NKQ و یاhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAHahUKEwjBzvbz1tzIAhUCKBoKHZTbDJc&url=http%3A%2F%2Fwww.islamquest.net%2Ffa%2Farchive%2Fquestion%2Ffa7416&usg=AFQjCNEtSq0hBlP0Rpi87j9uaEWf_zTLPQ&sig2=vsw0D3pAvNHQwjXhi50FQQ تو رو خدا برید مطالعه کنید سایتهای خوبی جواب این شبهات چرت و مسخره رو دادندکه یکم بصیرت میخواهد برا مثال http://www.gerdab313.blogfa.com/post-239.aspx

   حذف
 2. اهورا۲۳.۱۱.۸۹

  مطابق فرمايش پدربزرگ امام حسين در قران:
  انچه از رنج و مصائب به شما می رسد همه از دست اعمال زشت خود شماست در صورتیکه خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کند. (قران . سوره شوری . ایه 29)

  امام حسين به علت اعمال زشتش گرفتار چنين عقوبت وحشتناکي شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. امام حسین با خدا عشق بازی کردند و با فدای خود و فرزندان خود خواستن راه حق رو به شمای جاهل که خود را به جهالت زدید نمایان کنند ایشون با دادن جان خود دین را احیا کردند

   حذف
  2. ناشناس۷.۷.۹۵

   قران میگوید ولنباونکم بشی من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات
   از کجای این آیه استفاده میشود که همه گرسنگی هاو ترس هاو مرگ ومیر ها کار خود بشر است ؟

   حذف
 3. ناشناس۳۰.۲.۹۰

  آدم های سطحی نگرواحمق برای امام حسین(ع)عقوبت وحشتناک میبینند.اما انسان های عارف وعالم برای ایشان جزعزت وبزرگی چیزی نمیبینند

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۵.۲.۹۲

   نظرت راجع به اون سه پيشنهاد كه امام حسين داد چيه؟! بازم ميگي بزرگي و عزت؟
   دوست عزيز آدمي كه نميفهمه اشكالي بهش وارد نيست، اما آدمي كه خودش رو به نفهمي ميزنه بايد دار بزني

   حذف
  2. ناشناس۱۴.۸.۹۳

   از کجا میدونی درسته

   حذف
 4. با نمک۲۵.۳.۹۰

  ادمهای سطحی نگر و احمق می گن :
  اگر به هوای حکومت کردن بر کوفه و توهم خلیفه شدن(مثل امام حسین) راه بیوفتی و تو جاده (مثل کربلا) خفتت کنن و بگن دهنت ... اگه با ما نیایی و به پای عبیدالله بن زیاد (حاکم کوفه) نیافتی نه راه پس داری و نه راه پیش (مثل کاروان امام حسین)و تو هم با هر دوز و کلکی که هست نتونی فرار کنی (مثل امام حسین) حتی (پیشنهاد رشوه به عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید )...) بعدش خودت و پسرهات رو بکشن و اونی که نکشتن هم تو اسرا شلوارش رو بکشن پایین تا ببینن اگه بالغ شده بکشنش مثل :(امام زین العابدین بیمار) و زن و بچه ات رو توی شهر بگردونن با زنجیر (مثل خانواده امام خسین)و ... خودت رو هم سر ببرن و جسدت انقدر تو بیابون بمونه تا فاسد بشه و کسی خاکش نکنه (مثل امام حسین) و ....

  به اینا نمی گن عقوبت وحشتناک !!!!! در صورتی که نمی فهمند و بابا بزرگ امام حسین هم الکی گفته :
  انچه از رنج و مصائب به شما می رسد همه از دست اعمال زشت خود شماست در صورتیکه خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کند. (قران . سوره شوری . ایه 29)
  بابا شما بنگ می کشین یا اکس مصرف می کنین نمی دونم اگر اینا عقوبت وحشتناک نیست پس چیه؟!!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این سوال همیشه مطرح است که از کجا متوجه شویم که مشکلات و ناملایماتی که بر ما وارد می‎شود؛ امتحان است یا عقوبت؟!
   و یا به عبارتی دیگر از کجا دریابیم که موارد پیش آمده، از سوی خدا، یا از طرف خود ما است؟!
   چرا که گاهی ما در انتساب این ناملایمات و مشکلات به خداوند، اشتباه می‎کنیم. در بین مردم این جمله معروف است که وقتی برای کسی مشکلی پیش می‎آید به او می‎گویند که خواست خدا بوده، خدا اینطور مقدر کرده و غیره. حال آن که اینطور نیست چرا که در مواردی، مشکلاتی که پیش می‎آید، نتیجه اعمال خود ما است و ربطی به خدا ندارد که عادت کرده‎ایم همه مشکلات را به تعبیری به گردن خدا می‎اندازیم. خدای متعال در قرآن کریم می‎فرماید:
   «وَ ما اَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَهٍ فَبِما کَسَبَتْ اَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُو عَن كَثِیرٍ؛(1) و آنچه از مصیبت‏ها به شما برسد به خاطر گناهانى است كه خود كسب كرده‏اید، و از بسیارى نیز در مى‏گذرد.
   اگر انسان گناه و معصیتی انجام داده باشد و بعد از آن دچار مشکلی بشود این مشکل تنبیه است و اگر بدون گناه و معصیت دچار مشکل بشود همانند امامان معصوم (علیهم‎السلام)، امتحان الهی است.
   خداوند در این آیه انسان را به مسئله ارتباط بین گناهان و مصائب و بلایای دنیوى توجه می‎دهد. كلمه "مصیبت" به معناى هر ناملایمتى است كه به انسان برسد، گویى از راه دور به‏ انسان می‎رسد.(2)
   منظور از جمله "فَبِما كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ"، گناهان و زشتى‏ها است. و معناى جمله "وَ یَعْفُوا عَنْ كَثِیرٍ"، این است كه خداوند بسیارى از همان گناهان و زشتى‏هایتان را مى‏بخشد.
   این بلایا به خاطر گناهانى است كه مردم مى‏كنند، و پیدا شدن آن براى این است كه خداوند نمونه‏اى از آثار شوم اعمالشان را به ایشان بچشاند، تا شاید به خود آیند و متوجه شوند.
   در آیه کریمه خداوند به این مسئله صراحت دارد که بسیاری از مصیبت‎ها و بلایا به خاطر گناهانی است که مرتکب می‎شویم و در آخر آیه این نکته را متذکر می‎شود که توجه کنیم که تازه خدا بسیاری از گناهان را می‎بخشد وگرنه باید تمام زندگی را در بلا و مصیبت می‎گذراندیم.
   پس اگر انسان گناه و معصیتی انجام داده باشد و بعد از آن دچار مشکلی بشود این مشکل تنبیه است و اگر بدون گناه و معصیت دچار مشکل بشود همانند امامان معصوم (علیهم‎السلام)، امتحان الهی است.
   منظور از مصیبت، هم مصائب عمومى و همگانى از قبیل قحطى، گرانى، وبا، زلزله و امثال آن و هم مصائب فردی که ناملایماتى است كه متوجه جان، مال، فرزند و آبرو تك تك افراد مى‏شود؛ است. یعنی مصائب و ناملایماتى كه متوجه جامعه و شما مى‏شود، همه به خاطر گناهانى است كه مرتكب مى‏شوید، و خدا از بسیارى از آن گناهان درمى‏گذرد و شما را به جرم آن نمى‏گیرد.
   منظور از مصیبت، هم مصائب عمومى و همگانى از قبیل قحطى، گرانى، وبا، زلزله و امثال آن و هم مصائب فردی که ناملایماتى است كه متوجه جان، مال، فرزند و آبرو تك تك افراد مى‏شود؛ است. یعنی مصائب و ناملایماتى كه متوجه جامعه و شما مى‏شود، همه به خاطر گناهانى است كه مرتكب مى‏شوید، و خدا از بسیارى از آن گناهان درمى‏گذرد و شما را به جرم آن نمى‏گیرد.
   بر اساس آیات درمی‎یابیم بین اعمال آدمى و نظام عالم، ارتباطى خاص برقرار است. به طورى كه اگر جوامع بشرى عقائد و اعمال خود را بر طبق آنچه كه فطرت اقتضاء دارد وفق دهند، خیرات به سویشان سرازیر و درهاى بركات به رویشان باز مى‏شود، و اگر در این دو مرحله به فساد بگرایند، زمین و آسمان هم تباه مى‏شود، و زندگیشان را تباه مى‏كند. و این سنت الهى است.
   در نهایت این که گناهان، هم آثار دنیوی و هم اخروی دارند. و این بلایا آثار سوء دنیایی گناهان است. ولیکن بعضى از آن آثار به گناه کننده اصابت مى‏كند، و بعضى بخشوده مى‏شوند، و به خاطر عواملى از قبیل صله رحم، صدقه، دعاى مؤمنین، توبه و امثال آن - كه در روایات آمده - آثار آنها از گناه کننده برمى‏گردد. خواهشا کمی بصیرت

   حذف
  2. احمق جان که خودت رو به حماقت زدید
   http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1244
   http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=133171

   حذف
 5. ناشناس۲۸.۳.۹۰

  نزدیک به ١٤٠٠ سال است مذهبیون شیعه حسین را در این روزها (عاشورا و تاسوعا) پای منبرهای دروغ و نیرنگ می‌کشند و حسینم حسینم راه انداخته و لعنت بر یزید می‌فرستند. عده‌ای هم که نه از تاریخ آگاهی دارند و نه بخود زحمت داده‌اند در این مورد تحقیق نمایند کور کورانه به سر و کول خود زنجیر و قمه میزنند و نذر می‌کنند که اگر فرزند دلبندشان از بیماری نجات یافت یا به آرزوی خودشان رسیدند سر فرزند بیگناه خود را زخم زده به خون آغشته نموده و یا او را قربانی راه حسین کنند؟


  این راه را ادامه راه حسین می‌دانند!!!؟


  چه راهی حسین رفته که ملایان از گفتن حقیقت داستان واهمه داشته و آنرا زیر قمه‌زنی و زنجیرکشی و فریادهای یا حسین مخفی می‌نمایند؟ آیا هرگز از خود سئوال کرده‌اید چرا؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۰.۸.۹۳

   تو از کجا این اطلاعات رو بدست آوردی

   حذف
 6. ناشناس۳۱.۴.۹۰

  اصلا كسي به رفرنس هاي اين مطالب دقت كرد؟خيلي راحت سعي شده تاريخ رو تغيير بدن اما نميشه كه دادش...حسين پسر علي پسر ابي طالب زندگيش خيلي آشكار روايت شده...گاندي هم ميدونست...

  پاسخحذف
 7. ناشناس۶.۵.۹۰

  شما برای اثبات حرفاتون به یک سری نقل قول های تاریخی که طبری سنی ( دشمنن شیعیان ) در کتابش آورده استناد کردین . حالا سوال من از شما اینکه اگه من هم یک سری از همین اسناد که توسط راویان رومی نوشته شده مبنی بر اینکه کوروش کبیر یک آدم خوش گذران و خانوم باز بوده و ایرانی ها فقط یک سری مردم خوش گذران و نادان بودن بیارم آیا شما به همین راحتی که این حرف هارو در رابطه با امام حسین قبول کردین درباره کوروش کبیر هم قبول میکنید ؟!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۴.۳.۹۲

   آقای قشنگ شکی نیست که ایرانی های زمان کوروش و خود کوروش خوش گذرون بودن چون اون موقع برای ایران رنجی نبوده نه دزدی نه کثافت همه به یه اندازه بوده.مردم ایران در اون زمان کاری غیر از خوشی نداشتن

   حذف
  2. ناشناس۱۵.۸.۹۲

   دوست عزیز شیعه از زمان صفوی یعنی شاه اسماعیل اول و برای تقابل با عثمانی ها ابداع شد و در کتاب های تاریخی بخوان که به زور شمشیر مردم تبریز و سایر شهرها را شیعه کردند و تا قبل از اون تنها همین سنی ها بودند و طبعن تاریخ هم توسط اونها نوشته میشده
   ضمنن چرا در مورد بقیه چیزهایی که همین سنی هاگفته اند شک نمی کنید

   حذف
 8. سعید۲۵.۵.۹۰

  دوست عزیز
  ما که کوروش را نمیپرستیم
  هرچی میخواهی بیار
  بابا این قضیه عاشورارا بیشتر از این ماله کشی نکنید

  پاسخحذف
 9. ناشناس۲۸.۵.۹۰

  واقعا مسخره بود فقط متاسفم....راه حسین راه ازادگیست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۴.۸.۹۳

   مفسری از کجا میدونی

   حذف
 10. قابل تامل بود اما در حدی نبود روی اعتقاداتمون تاثیر بذاره.

  پاسخحذف
 11. ناشناس۲.۶.۹۰

  احمقانه است...حیف وقتی که دروبلاگتان گذروندم

  پاسخحذف
 12. ناشناس۸.۶.۹۰

  عالی بود.خدا بهت برکت بده.واقعیت هارو گفتی.مرسی برای اطلاع رسانیت

  پاسخحذف
 13. ناشناس۱۲.۶.۹۰

  تايخ دست نوشته فاتحان است و آنچه را به مزاج و مذاق شان سازگار ست را ديكته كرده اند
  اين يك تحريف و دون نظرى بيش نيست !
  شخصيت والاى پاكان روزگار با اين اراجيف ، لكه دار نميشود .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۵.۸.۹۲

   خوب دوست عزیز اگه به تاریخ نوشته شده فاتحان اعتقادد نداری خوب تاریخ نوشته شده خودتون رو که همزمان با واقعه باشد بیارین

   حذف
 14. ناشناس۱۶.۶.۹۰

  ببینید ! باز هم از دوستان خواهش میکنم عقلتون رو قاضی کنید! هف اینه که ملت بدبخت و خرافه پرست مارو که از صبح تا شب 5 تو گوششون اراجیف خونده میشه بیدار شن و بفهمن که بابــا چنتا عرب که همم فامیل بودن سر قدرت و خلافت یا زن یا هر کوفت دیگه ای خون همو وحشیانه ریختن این به ما چه ربطی داره با این همه تمدن ! بابا اگه ما امثال فردوسی رو نداشتیم مثل مصریا که با اون همه تمدن دارن عربی حرف میزنن الآن عرب شده بودیم ! تورو هرچی میپرستین یه کم تعصب رو بذارید کنار و فکر کنید ...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۴.۸.۹۳

   بببین داداش چه خرافه ای درسته تمدن ما خیلی جلو هس اما فقط تمدن ملاک نیس شما الان نه زمانی که تازه تازه حضرت محمد لشکر میکشید مصر از ما خیلی جلو تر بود اگه اینجوریه پس چرا قاجارارو نمیگی همه خوبی های تمدن ما رو میگی بد و هم بگو

   حذف
 15. ناشناس۲۵.۶.۹۰

  متاسفانه منابع از طبری که یک سنی افراطی ضد شیعه است نام بردید بقیه هم همین جور کتاب امام حسین و ایرانیان نوشته کورت فریشلر آلمانی که یک تاریخ دان و تحلیلگر تاریخی و بی طرف هم است اینو نمی گه
  سعی کن از منابع غیر شیعی و غیر سنی استفاده کنی چون ایندو فقط به نفع خود حرف زدند

  پاسخحذف
 16. ناشناس۳۱.۶.۹۰

  خیلی خنده دار بود:))))
  خوبه وقتتو برای همین چیزا بذاری، از بیکاری هم درمیای
  ما رو هم میخندونی
  دستت درست

  پاسخحذف
 17. ناشناس۱۷.۷.۹۰

  سلام دوستان
  خواهشا به اصل واقعه و هدف عاشور دقت کنید و در ضمن صرف استناد به یک منبع برای گفتن و قضاوت کردن در مورد یک واقعه درست نیست شما در محرم به میون اهل سنت هم بری اونا هم عزاداری میکنن البته نه به حد تشییع اما بازم ذات محرم ر قبول دارن

  پاسخحذف
 18. مجید۲۴.۷.۹۰

  ............. خفاش کجا و روئت خورشید کجا !!!...؟؟؟
  ... ای مگس عرصه ی سیمرغ , نه جولنگه توست !! عرض خود می بری و زحمت ما می داری !!!...؟؟؟

  پاسخحذف
 19. ناشناس۱۷.۸.۹۰

  be dostamon arz mikonam ke bejoz tarikhe shie va sonni mage tarikhe marjae eslamie digei ham hast?
  dar zemn,aya jange ashoora serfan yek jange bar sare ghodrat nabood?hatta dar rooze akhar hosein taghazaye motarekeye jang kard ama ghabool nakardan

  پاسخحذف
 20. ناشناس۶.۹.۹۰

  هر کی هر چی گفت قبول ولی لز شما و وبلاگ خوبتون هزاران سپاس

  پاسخحذف
 21. نفهم۶.۹.۹۰

  در مورد این پست دوستان به نکات زیر توجه داشته باشند و تحقیق کنند:
  تاریخ طبری از دو جهت اهمیت دارد. یکی اینکه از قدیمی‌ترین گزارش‌های تاریخی است. اما دوستان خودشان به مقدمه تاریخ طبری مراجعه کنند، خود طبری در مقدمه گفته است در بیان این گزارش‌ها به دنبال صحت و سقم اینها نبوده است، هر کسی گزارشی می‌داده او جمع آوری می‌کرده است. این مطلب از دو جهت برای مورخین مهم است: اول اینکه طبری تعصبی به خرج نداده و فارغ از تعصبات گزارش‌هایی که شنیده آورده است، اما از طرف دیگر بسیاری از این گزارش‌ها هم دروغ است و سندیت ندارد ولی طبری به صرف اینکه شنیده آنها را جمع کرده است. کما اینکه اگر به قسمت‌های مربوط به تاریخ انبیاء طبری مراجعه کنید کلی خیالبافی و ... می‌بینید ولی طبری چون همین‌ها را از کسانی شنیده جمع کرده است. این برای فرهنگ‌شناسان مهم است چون نشان‌دهندۀ عقاید رایج آن دوره است، ولی لزوماً "حقیقت" نیست.
  نکتۀ بعدی اینکه دوستان توجه کنند که ما تاریخ "واقعی" نداریم. همه "گزارش" تاریخی است. همین حرف‌های فوق را هم می‌توان با زبانی مقدس تعریف کرد و هم می‌توان با رنگی سکولار تعریف کرد و هم می‌تواند با لحن منفی تعریف کرد. "بشین" و "بتمرگ" هر دو یک واقعیت فیزیکی را بیان می‌کنند با بیان‌ها و احساسات مختلف. این را در نظر داشته باشید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۰.۱۱.۹۰

   من همیشه این فکر رو در سر داشتم، اما هیچوقت نمیتونستم تو بحث ها این موضوع رو مطرح کنم. کامنت شما کمکم کرد بتونم در مباحث مطلبم رو به مخاطبم بفهمونم. چون من به دلایلی اساساً فکر نمیکنم حسین در کربلا کشته شده باشد، بیشتر این ماجرا شبیه یه شایعه ای است که در طول سالیان دراز قوت گرفته است. آیا سند تاریخی غیر از کتب خود مسلمانان در این باره وجود دارد؟ سندی که نشان دهد حسینی وجود داشته و این سند توسط خود مسلمانان ارائه نشده باشد؟

   حذف
 22. ناشناس۷.۹.۹۰

  امجد:
  آیت الله بهاءالدینی در سال ۶۵ فرمودند : خیلی ها(منتظری) دارند برای ولایت تلاش می کنند ولی ولایت منحصراً برای سید علی خامنه ای است …

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=101&catid=45

  پاسخحذف
 23. ناشناس۷.۹.۹۰

  چه مدارک دست اولی! شکر خدای را که دشمنان اسلام را از احمق ها قرار داد. آخه گاگولی مگه کسی میاد برای نقد مارکسیسم از انجیل متی مدرک بیاره، که تو برای نقد کربلا از طبری سنی نقل قول می کنی؟ باشد که به حق مولایم حسین بن علی با یزید بن معاویه در اسفل السفلی همنشین باشی،آمین. سید محسن از آلمان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۵.۲.۹۲

   مرتيكه احمق تو كه انقدر عاشق حسين هستي ، آلمان چه گهي ميخوري؟ هان؟ چرا نميري يه كشور مسلمون زندگي كني؟
   بالاخره هرچي باشه آلمان عشق و حاش بيشتره، امثال شماها فقط حرف ميزنيد

   حذف
  2. ناشناس۱۵.۱.۹۳

   شاید برای گمراهان عزیز فرانکفورت مبعوث شده

   حذف
 24. ناشناس۷.۹.۹۰

  اقا ممنون از مطلب خوبت .من نه بد گویی هارو قبول دارم نه خوب گویی هارو .ولی اینو میدونم که نه امام حسین انقدر که میگن ادم ازاده و خوبی بوده ونه یزید و معاویه اینقدر بد بودن .بابا همشون یکی مثل ماها بودن هم بعضیهاشون عوضی بودن هم خوب بودن .ولی هیج کدوم خیلی بد و خیلی خوب نبودن

  پاسخحذف
 25. ناشناس۷.۹.۹۰

  امام نقی (ع):

  همین قدر به تو بگویم فرزند، این دارو کشیدن آن قدر مهم است که جدم ابا عبدالله الحسین و یارانش در شب عاشورا همه ی آب هایی را که داشتند مصرف کردند تا دارو بکشند و بعدش هم تخمشان نبود که زن و بچه و بچه شیرخوارشان از بی آبی تلف بشوند و این نشان از اهمیت نوره و دارو کشیدن دارد حتی قبل از جنگ. یعنی جدم حاضر بود صبح برود به لشگر یزید التماس کند تا به بچه ی شیرخوارش آب بدهند اما بی خیال دارو کشیدن نشوند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۲.۱۲.۹۱

   ببين خدايي.......مدتها بود اينقدر نخنيده بودم........

   حذف
 26. ناشناس۷.۹.۹۰

  نمیدونم کدوم تاریخ درسته اما فک نکنم اینا درست باشن کم مونده فوش خوارمادر به امام حسین بده

  پاسخحذف
 27. ناشناس۱۸.۹.۹۰

  تمام پست ها را خواندم و تنها چيزي كه پيدا نكردم اين بود كه چرا حسين بن علي را اين قدر بزرگ كرده اند با توجه به حمله اقوام مهاجر از آنتاليا و تشكيل حاكميت صفوي در ايران و كيش نيا پرستي مغولي تركي كه در اقوام بيابانگرد وراهزن رايج است نياز به اين بود كه كساني به نام تشيع مزخرفاتي سر هم كنند كه اين هم به بركات صفويان و شيوخ جبل عاملي و كاشاني و شيوخ تكفيري لبناني به وجود آمد تا حدي كه وقتي كه براي تدريس تشيع در ايران شيوخ لبناني آمدند كتابي براي تدريس مكوجود نبود "كتاب شا ه اسماعيل صفوي نوشته خنجي"و همه اين كتابها را از دوباره تاليف نمودند آنوقت دوستان از طبري ايراد مي گيرند كه سني بوده است آخه تا قبل از صفويان در ايران كه شيعه اي نداشتيم گل پسر اميد دارم كمي مطالعه كنيد

  پاسخحذف
 28. ناشناس۲۵.۹.۹۰

  daghighan doroste man 50 darsade in ketabaro khondamm,eslam wa shiee daghighan haminee...eslame shiee dine tawahom wa tars asttt
  shoama negah kon dar in gharn yek keshware mosalman nemibini ke aram wa khoshbakht bashee...zira mardomesh nadan wa tanparwaran

  پاسخحذف
 29. ناشناس۲۵.۹.۹۰

  mamnonam az roshangarihaton ....wali bedonid 99 darsade mardom kor wa adat gara hastann..khili az adamha zarfiate danestane haghighato nadaran

  پاسخحذف
 30. ناشناس۱۳.۱.۹۱

  بطوریکه سکنیه (دختر امام حسین ) گفت :هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزیدبن معاویه بهتر ندیدم

  دری وری محض
  آخه مرد حسابی یزید اگه منکر خدا بود چجوری خلیفه بود؟
  یکبار دیگه این جمله رو بخونی متوجه منظور میشی
  معنیش اینه که کافرتر از یزید ندیدم نه اینکه توی کافرا خوب آدمی بود

  پاسخحذف
 31. ناشناس۶.۲.۹۱

  دارید وقت خودتون رو برای یه مشت خونخوار و دزد و راهزن و پابرهنه که یک عمر سوسمار و شیر شتر غذاش بوده هدر میدهید حال دنبال چه میگردید در این قوم؟؟؟؟

  پاسخحذف
 32. man az islam badam miaad hamintor az hussan wali madrakatoon khob nist baba az ketabhaye digeh ham dalil biarin digeh

  پاسخحذف
 33. ناشناس۲۲.۵.۹۱

  دوستان روشنفکر میدونم که با این زبون نفهم ها نمیشه بحث کرد چون منافعشون به خطر میفته در جواب ابلهی که کورشو به اعراب کثافت ترجیح میده باید بگم احمق گوسفند مگه توی خر توی تخته جمشید اثاری از زنان لخت وامثال اینها دیدی این محکمترین سندیه که نشون میده کورش کی بوده الاغ تو برو گمشو سراغ همون پیغمبر هوس باز خودتو براش گریه کن تا بمیری چرا میای اینجا شماها برید روزتونو بگیرید ما که میخوریم حالشو میبریم کون لق شماها بگیرید تا کونتون پاره بشه با تشکر از همه دوستان روشنفکرم ومدیر بلاگ در پناه خرد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۲۰.۶.۹۱

   عالی بود سپاسگذارم

   حذف
  2. ناشناس۱۵.۱.۹۳

   کلا سخته در مورد وقایع گذشته چه در مورد ادیان چه پادشاهان نظر داد . به هر حال من خدا رو بدون واسطه و پیامبر میپرستم . اما دوست خوبم در مورد نظر شما در ارتباط با تخت جمشید باید بگم کورش هم اگر کاری میکرده که نمیومده جار بزنه و حکاکیش کنه

   حذف
  3. ناشناس۱۵.۱.۹۳

   تخت جمشید هم سالها بعد از مرگ کورش ساخته شد

   حذف
  4. ناشناس۲۶.۴.۹۳

   متاسفم برای هر انسان کم خردی که توی اینتر نت میاد و هرچی از دهانشان خارج می شه بدون کمی تفکر و رعایت ادب و احترام .

   حذف
 34. ناشناس۱۱.۷.۹۱

  جه علت های بخودی مکنید خدا به شما لعنت کند احمق ها بی عقل نادان خدا نشناس انسان های پس فطرت جاهل

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۸.۱۲.۹۱

   مراغب باش ابولفظل سوسکت نکنه

   حذف
 35. واقعا من نميدانم كه به جزاي كدامين گناه ايرانيان پاکنژاد بايد چنين گرفتار جهل و ناداني بشوند كه هيچ دليل و مدركي را براي روشنگري و اگاهي دادن را قبول نميكنند.
  دوستاني كه به تاريخ طبري ايراد ميگيرند در مورد اين حديث از حسين كه شيخ عباس قمي شيعه دو اتشه و از بزرگان تشيع نقل كرده است،چه نظري دارند؟

  « ما از تبار قريش هستيم و هوا خواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و بالاتر و هر ايرانی از دشمنان ما همبدتر است. ايرانيها را بايددستگير کرد و به مدينه آورد٫ زنانشان را بفروش رسانيد ومردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت.»
  ( سفينه البحار و مدينه الاحکام و الآثار صفحه ۱۶۴ ٫ حاج شيخ عباس قومی )

  پاسخحذف
 36. واقعا من نميدانم كه به جزاي كدامين گناه ايرانيان پاکنژاد بايد چنين گرفتار جهل و ناداني بشوند كه هيچ دليل و مدركي را براي روشنگري و اگاهي دادن را قبول نميكنند.
  دوستاني كه به تاريخ طبري ايراد ميگيرند در مورد اين حديث از حسين كه شيخ عباس قمي شيعه دو اتشه و از بزرگان تشيع نقل كرده است،چه نظري دارند؟

  « ما از تبار قريش هستيم و هوا خواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و بالاتر و هر ايرانی از دشمنان ما همبدتر است. ايرانيها را بايددستگير کرد و به مدينه آورد٫ زنانشان را بفروش رسانيد ومردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت.»
  ( سفينه البحار و مدينه الاحکام و الآثار صفحه ۱۶۴ ٫ حاج شيخ عباس قومی )

  پاسخحذف
 37. ناشناس۲۹.۸.۹۱

  درود بر همه.قربونت برم خدا چقدر غریبی رو زمین.اگه به خدا ایمان دارید چشماتونو نبندبدو فکر کنید.تاریخ طبری معتبرترین تاریخ صدر اسلامه،همون کورت فیشلر آلمانی منبعش طبریه!کاری ندارم اگه ذره ای به خاکتون و نیاکانتون احترام قائلین،دقت کنین"مطالب بالا رو همشو چک کردم،طبری از ابومخنف نقل قول می کند که شیعه است (لوط بن یحیی الازدی، کنیه اش "ابومخنف" و مشهور به همین نام. تاریخ نگار و محدث بزرگ شیعه و از یاران امام جعفر صادق، امام ششم شیعیان علیه السلام که از آن حضرت روایت کرده و شاید بنا بر اقوالی، در خدمت آن حضرت شاگردی کرده و نیز از اخباریون قرن دوم هجری قمری. جد او "مخنف بن سلیم ازدی" از اصحاب حضرت امیرالمومنین علی (ع) که در جنگ جمل علمدار قبیله «ازد» و در همان جنگ نیز کشته شد.)یا علی بن طاووس که شیعه است قضیه نوره کشیدن را آورده است.تاربخ یعقوبی مورخ شیعه ازدواج عمر و ام کلثوم دختر امام علی را آورده است.خسته شدم از این همه...

  پاسخحذف
 38. ناشناس۵.۹.۹۱

  با این که زحمت کشیدید ولی متنی که فراهم کردید به لحاظ روش شناسی تاریخی دچار کاستی است. باید از متون دیگری که خود شیعیان نیز به آن استناد می کنند و آنها را مورد وثوق می دانند نیز استفاده کنید و سپس مقایسه تطبیقی انجام دهید. در نهایت باید اضافه کنم که آنچه جماعت آخوند بی سواد بر منبر در این روزها می گویند عموما غیر موثق و خرافه است و تنها برای تهییج مردم نادان به کار می رود در نتیجه این تحقیق شما نسبت به کار آنها بسیار محترم تر است.

  پاسخحذف
 39. ناشناس۱۲.۱.۹۲

  باکمال تاسف ازمهمل گویی مشتی حیوان انسان نما که حتی منابع تاریخی را هم بانظرات الوده یخود تطبیق می دهند .این اراجیف ازقدر ومنزلت حسین ع نمی کاهد بلکه بیشتر شناسانده می شود .

  پاسخحذف
 40. ناشناس۱۴.۸.۹۲

  بسم الله الرحمن الرحیم
  امام حسین - علیه السلام - بعد از گذشت سالیان دراز هنوز بر سر زبان هاست و برایش عزاداری می شود. ولی یزید چه ؟ جز خاطرات سگ بازی ها و شراب خواری های او باقی مانده؟

  پاسخحذف
 41. الان بعد از 1400 سال ازادگی و ظلم ستیزی حسین و یارانش در جهان میدرخشه و ازادگان جهان بدنبالشن همین انقلاب 57 با الهام از حسین پیروز شد و بساط بنی امیه رو همین خون حسین برباد داد و عباسیان به بهانه انتقام از خون حسین پیروز شدند اگر دین ندارید لااقل ازاده باشید الان یزید در افکار مردم کجاست و حسین کجا . حیفه بخاطر دشمنی با حکومت ایران عقل رو زیر پا میزارین و عظمت قیام کربلا رو نادیده میگیرین.

  پاسخحذف
 42. ناشناس۲۶.۸.۹۲

  در اینکه حسین ع به دست مسلمانان کشته شده شکی نیست. در اینکه در قرآن همین مسلمانها آمده بوده "قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى" هم شکی نیست (سوره شوری آیه 23). یعنی همه مسلمانها طبق قرآن می دانستند که پیامبرشان اجر رسالتش را "دوستی خویشانش" قرار داده است. آیا کشتن فرزندان پیامبر، مزد رسالت او بود؟ کمی تامل کنید و ببینید ظالم کدام است و مظلوم کدام. چگونه انتظار دارید در فضایی که مسلمانها فرزند پیامبرشان را به جرم بی دینی می کشند، تاریخی که نوشته می شود و به دست شما می رسد بر پایه صداقت و راستی باشد !!!

  پاسخحذف
 43. واقعا شما حیوانیت یا امام حسین کمکم کن تا راه حقیقت را گم نکنم لعنت بر یزید لعنت بر شما وهابی کافر

  پاسخحذف
 44. لعنت برشما وهابی یا امام حسین

  پاسخحذف
 45. ناشناس۹.۹.۹۲

  اینقدر به خودتون زور نزنید هیچ کسی 1000 سال یا 500 سال پیش نبوده و سندی درست هم نداره! که بتونه همه جزئیات و بگه!

  پاسخحذف
 46. ناشناس۶.۱۱.۹۲

  اگر جوانمرد باشی منتشر می کنی اگرچه از شماها بیشتر از این انتظار نمیره. بر فرض سید الشهدا به دنبال قدرت بود دیگر وقتی هفتاد و دو نفر شدند که هر قدرت پرستی مصالحه میکنه. خدا شما رو با مراد دلتان یزید محشور کند

  پاسخحذف
 47. ناشناس۱۷.۴.۹۳

  اباتشکرارازاینکه واقعیت تاریخ رامطرح کردید بایدبگویم که این مسایل چه اتفاق افتاده باشه وچه نیافتاده باشه مسءله مهم این است که این بی فرهنگیها درسرزمین اعراب بی تمدن رخ داده که ما شدیم کاسه داغ ترازاش ...

  پاسخحذف
 48. ناشناس۱۷.۴.۹۳

  بیشترازاین هم نمی توان انتظارداشت این قانون ورسم اعراب وحشی بود وهست انها چیزی که برایشان مهم نبود انسانبت بودکل تاریخ اعراب پرازخوشونت وتجاوزبوده وهست نه دین دارندونه ارمان وبه هیچ وجه به خدااعتفادندارند چون بانام اسلام عزیزشان دست به هرجنایتی می زنند واین راازپرچمی که دارند می توان فهمید..

  پاسخحذف
 49. ناشناس۲۷.۴.۹۳

  http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=1349

  رمان ارینب!!!

  پاسخحذف
 50. ناشناس۱۱.۸.۹۳

  سلام
  مسلم است که امام حسین خلافت یزید را قبول نداشته و به نیت ایجاد خلافت به کوفه سفر میکنه، اینکه میگوئید اینجا و انجا نشسته و به عمر سعد وعده و وعید داده یا از ابن زیاد خواسته که بگذارند به سرحدات برود و رهایشان کنند هم هیچ منافاتی با تصمیم ایشان مبنی بر دشمنی با یزید نداشته، بهرحال امام حسین سالهای سال در یک خانواده سیاسی رشد کرده بود و به الطبع از هر سیاست و تدبیری برای رهایی خودش و یا همراه کردن دشمنان با خودشون باید بهره میبرد، ممکن بود انسان هایی نظیر ظهیر با منطق و دلیل و برهان با امام حسین همراه بشوند و آدم هایی نظیر عمر سعد هم با وعده های دنیایی. پس طبیعی بود که ایشان تلاششان را برای ایجاد گسست در صفوف دشمن انجام بدهند، مطمئن باشید اگر ابن زیاد به امام حسین امان میداد و ایشان مثلاً به ایران می آمدند چند سال بعد با لشگری عظیم عزم تسخیر شام و جنگ یا یزید می نمودند، تدبیر و سیاست بازی امام حسین در ماجراهایی که ذکر کردید به هیچ وجه امتیاز منفی از جانب ایشون محسوب نمیشه.

  پاسخحذف
 51. ناشناس۳۱.۱.۹۴

  چیه بابا... درست گفته امام حسین رو که خراب نکرده .
  حسین برای ما اسطوره هست با همین اسطوره بر عثمانی ها غلبه کردیم کشور رو دوباره جمع کردین .و حتی جنگ 8 ساله با همین عرب ها اگه اعتقاد به این اسطوره نبود الان اون صدام اهمق عرب پیشروی کرده بود .پس یه چیز رو باید بدنونیم اینه که با این وضع که یه احمق مثل عربستان داره با اسلام سنی جولان میده مجبوریم این اسطوره را نگه داریم تا یه اتحاد بسازیم .این که بگم اسطوره های ایرانی های زیادی داریم درست ولی فعلا برای تسلت رو منطقه باید تحمل کنیم و بازی .خودمون میدونیم فعلا برای رهایی از این مسلمان سنی که 1400ساله دارن جولان میدن باید چکار کنیم .پسبا شمشیر خودشون خودشونو نابود میکنیم .یادمون نره احمق زیاده تو منطقه دور تا دور کشورمون .پس توجه داشته باش مثل زمان ساسانیان نشه .که عربستان باز جولان بده .و با کمی صبر اینا رو سر جاشون مینشونیم.مثل دشمن دشمن ما دوست ماست یادتون نره.امام حسین حکم اینو داره .

  پاسخحذف
 52. ناشناس۲.۸.۹۴

  در تاریخ طبری همیشه دو نظر وجود داشته این اقا همه مطالب را ناقص برداشته به عنوان مثال سه پیشنهاد امام به لشگریان یزید، در طبری ادامه این مطالب بر کذب بودن این سه پیشنهاد با قسم بر خدا گفته شده، در تاریخ طبری اسنادی هست که به حق بودن امام حسین رو.کاملا واضح تایید میکنه، دوستان لطف کنید به خود کتاب طبری مراجعه کنید، کاملا متوجه میشید که این سایت فقط تهمت و بهتان داره میزنه، اگر زود قضاوت نکنید و مراجعه کنید به فاسد بودن این شخصی که این مطالب رو.گذاشته ایمان میارید،

  پاسخحذف
 53. ناشناس۳۱.۳.۹۵

  از خدا میخوام که ظهور مولامون حضرت مهدی موعود (ع) رو هر چه زودتر به ما مسلمونا برسونه تا با یاری خدا به هرچی کذاب و دروغگو عه پیروز بشیم.مثل مولامون ابا عبدالله (ع) همیشه حق بر باطل پیروزه.این قانونه دنیاست.http://dl.irpdf.com/ebooks/Part23/www.irpdf.com(7972).pdf مردم این کتاب طبری هستش.برید و ماجرا رو بخونید.یا علی مدد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۴.۵.۹۵

   Be hamin khiyal bash. Darand be hamin bahane michapandet. Bidar sho badbakht.

   حذف
 54. ناشناس۷.۷.۹۵

  سلام بر ابوالشهداء حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب ع ، پدر یتیمان ، حامی ستمدسده گان و ویران کننده کاخ متعفن امویان و پیروان آنان ، و نفرین بر دلارهای باذ آورده نفتی وهابیت
  1- نسب معاویه به قصی بر نمیگردد به غلامی چشم آبی و رومی باز میگردد
  2- اگر گرفتن مقرری سالیانه توسط امام حسن و امام حسین بد بوده است خداوند بدترین عذاب ها را به پرداخت گنندگان بدهد که این همه درهم و دینار را به دوتن داده اند و از جیب بیت المال خرج کرده اند
  3- اگر همه با یزید بیعت کرده بودن و فقط چهار تن مخالف وی بودند پس کشته شدن هفتاد تن در واقعه کربلاو نامه های فراوان به امام حسین و کشتار واقعه حره و آتش زدن حججاج در خانه مکه چطور قابل توجیه است ؟ یعنی یزید اینقدر احمق بوده است که موافقان خود را به قتل رسانیده است ؟
  4- قصه ارینب فقط در کتاب دینوری امده است که در متن آن حکم سه طلاقه امده است که موافق فقه شیعه نیست و دلیل کذب روایت است
  4- امام حسین و امام حسن اهل جنگ و در گیری نبودند بلکه اهل صلح و عبادت و ارامش برای جامعه مسلمانان بوده اند و این دشمنان انانند که از جاری ساختن جوی خون در میان انسانها پرهیز ندارند فلذا ابوالشهدا، امام حسین ع تلاش فراوانی برای جنگ نکردن انجام دادند که متاسفانه به نتیجه نرسید و مظلومانه شهید شدند 5- شب عاشورا اگر آب در خیمه ها بوده است دلیلی بر این مطلب نیست که ظهر عاشورا هم عطش در خیمه ها نبوده است
  6- رفتار یزید اگر با خاندان نبوی خوب بوده است ما مسلمانان نمیتوانیم از فرمان او مبنی بر کشتار مردم مدینه و اجازه تجاوز به دختران مدینهو ویران کردن خانه خدا در سال سوم حکومتش چشم بپوشیم چشم بپوشیم
  ولعن الله یزیدا و علی آل یزید

  پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot