‏نمایش پست‌ها با برچسب رساله امام خمینی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب رساله امام خمینی. نمایش همه پست‌ها

۳۰ مرداد ۱۳۸۹

شرایط حلال بودن خوردن ملخ و اسب و قاطر و الاغ (رساله (توضیح المسائل) امام خمینی)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی شرایط حلال بودن خوردن ملخ چیست؟

اگر ملخ را با دست ‏يا به وسيله ديگرى زنده بگيرند بعد از جان دادن خوردن ملخ حلال است. و لازم نيست كسى كه ملخ  را مى‏گيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن ملخ ، نام خدا را ببرد، ولى اگر ملخ مرده ‏اى در دست كافر باشد و معلوم نباشد كه ملخ را زنده گرفته يا نه، اگر چه بگويد زنده ملخ  را گرفته ‏ام، حلال نيست. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2622)

خوردن ملخى كه بال در نياورده، و نمى‏تواند پرواز كند حرام است. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2623)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم خوردن گوشت  اسب و قاطر و الاغ چیست؟ :

خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ  مكروه است، و اگر كسى با اسب و قاطر و الاغ وطى كند، يعنى نزديكى نمايد، حرام مى‏شود، و بايد اسب و قاطر و الاغ  را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2631)نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۱۶ مرداد ۱۳۸۹

حکم معالجه انسان نامحرم مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینیمطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم معالجه انسان نامحرم چیست؟

اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2441)
حکم معالجه انسان نامحرم مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی
اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چاره‏اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2442)


شرایط ازدواج با دختر خاله و دختر عمه (رساله (توضیح المسائل) امام خمینی )مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی در چه صورت انسان نمی تواند با دختر خاله و دختر عمه خود ازدواج کند؟

اگر انسان پيش از آنكه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان  (عمه يا خاله خود ) زنا كند، ديگر نمى‏تواند با دختر عمه يا دختر خاله خود  ازدواج نمايد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2394)

شرایط ازدواج با دختر خاله و دختر عمه (رساله (توضیح المسائل) امام خمینی )
اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان نزديكى كند با مادرشان (عمه يا خاله خود ) زنا نمايد عقد آنان اشكال ندارد. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2395)

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

حکم افضا مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی


افضا یعنی چه؟

افضا یعنی پاره شدن بافت های حائل میان واژن و مقعد بر اثر فشار زیاد حاصل از نزدیکی با دختر بچه نابالغ.
هر دو راه زن که پیش و پس است یکی گردانیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (لغت نامه دهخدا)

مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم افضا (افضا یعنی پاره شدن بافت‌های حایل میان واژن و مقعد) چیست ؟

حکم افضا  مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی
اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند و پيش از آنكه نه سال دختر تمام شود، با او نزديكى و دخول كند، چنانچه او را افضا نمايد هيچ وقت نبايد با او نزديكى كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2410)
صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

حکم گاو و گوسفند و شتر و اسب و قاطر و الاغ که با انها نزدیکی شده مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینیمطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم گاو و گوسفند و شتری که با انها نزدیکی شده چیست؟

اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديكى كنند بول و سرگين آنها نجس مى‏شود و آشاميدن شير آنها هم حرام است و بايد بدون آن كه تاخير بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده، پول آن را به صاحبش بدهد، بلكه اگر به حیوان ديگرى هم نزديكى كند، شير آن حرام مى‏شود. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2632)

حکم گاو و گوسفند و شتر و اسب و قاطر و الاغ که با انها نزدیکی شده مطابق رساله امام خمینی
مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم خوردن گوشت  اسب و قاطر و الاغ چیست؟

خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ  مكروه است، و اگر كسى با اسب و قاطر و الاغ  وطى  كند، يعنى نزديكى نمايد، حرام مى‏شود، و بايد اسب و قاطر و الاغ  را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2631)
صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

غذا خوردن مستحب و مكروه (رساله (توضیح المسائل) امام خمینی)مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی چيزهايى كه موقع غذا خوردن مستحب است چیست؟
 
اول مستحب است : هر دو دست را پيش از غذا بشويد.

دوم مستحب است : بعد از غذا دست‏ خود را بشويد و با دستمال خشك كند.

سوم مستحب است : ميزبان پيش از همه شروع  به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد، و پيش از غذا اول ميزبان دست‏ خود را بشويد بعد كسى كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به ‏كسى كه طرف چپ او نشسسته، و بعد از غذا اول كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست‏ خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست ميزبان برسد.

چهارم مستحب است : در اول غذا "بسم الله" بگويد ولى اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، در وقت‏ خوردن هر كدام آنها، گفتن "بسم الله" مستحب است.

پنجم مستحب است : با دست راست غذا بخورد.

ششم مستحب است : با سه انگشت ‏يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.

هفتم مستحب است : اگر چند نفر سر يك  سفره نشسته ‏اند، هر كسى از غذاى جلو خودش بخورد.

هشتم مستحب است : لقمه را كوچك بردارد.

نهم مستحب است : سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد.

دهم مستحب است : غذا را خوب بجود.

يازدهم مستحب است : بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند.

دوازدهم مستحب است : انگشتها را بليسد.

سيزدهم مستحب است : بعداز غذا خلال نمايد، ولى با چوب انار و چوب ريحان و نى و برگ درخت‏ خرما خلال نكند.

چهاردهم مستحب است : آنچه بيرون سفره مى‏ريزد جمع كند و بخورد ولى اگر در بيابان غذا بخورد، مستحب است آنچه مى‏ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد.

پانزدهم مستحب است : در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد.

شانزدهم مستحب است : بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد.

هفدهم مستحب است : در اول غذا و آخر آن نمك بخورد.

هيجدهم مستحب است : ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.

(توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2636)

غذا خوردن مستحب و مكروه (رساله (توضیح المسائل) امام خمینی)

مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی چيزهايى كه موقع غذا خوردن مكروه است چیست؟

اول مكروه است : در حال سيرى غذا خوردن.

دوم مكروه است  : پر خوردن و در خبر است كه خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شكم پر بدش مى‏آيد.

سوم مكروه است  : نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن .


چهارم مكروه است : خوردن غذاى داغ.

پنجم مكروه است : فوت كردن چيزى كه مى‏خورد يا مى‏آشامد.

ششم مكروه است : بعد از گذاشتن نان در سفره ، منتظر چيز ديگر شدن.

هفتم مكروه است :  پاره كردن نان با كارد.

هشتم مكروه است  : گذاشتن نان زير ظرف غذا.

نهم مكروه است : پاك كردن گوشتى كه به استخوان چسبيده به طورى كه چيزى در آن نماند.

دهم مكروه است : پوست كندن ميوه.

يازدهم مكروه است : دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آن را بخورد.

انسانی که با مادر زن خود زنا کند (رساله (توضیح المسائل) امام خمینی)


مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم  انسانی که با مادر زن خود زنا کند چیست؟

انسانی که با مادر زن خود زنا کند (رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی)
اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى كند بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى‏شود، و همچنين است اگر پيش از آنكه با او نزديكى كند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است كه از آن زن جدا شود. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2396)


صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

شرایط محرم شدن زن برادر (رساله (توضیح المسائل) امام خمینی)


مطابق رساله امام خمینی شرایط محرم شدن زن برادر چیست؟

شرایط محرم شدن زن برادر (رساله (توضیح المسائل) امام خمینی)