‏نمایش پست‌ها با برچسب طایفه بنی امیه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب طایفه بنی امیه. نمایش همه پست‌ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

طایفه بنی امیه

طایفه بنی امیه
امویان از طایفه تاریخی اسلامی بودند. اینان برای نخستین بار خلافت را تبدیل به سلطنت موروثی کردند. این طایفه از قبیله قریش و از طایفه بنی‌امیه بودند.
نخستین خلیفه اموی معاویه ازطایفه بنی امیه فرزند ابوسفیان بود. او در زمان عمر خلیفه دوم فرمانروای شام گشت. در زمان خلافت عثمان که از طایفه بنی امیه بود، قدرت بسیار زیادی پیدا کرد. با کشته شدن عثمان با علی بیعت نکرد و تا علی زنده بود با او بر سر خلافت مسلمانان جنگید. پس از مرگ علی در کوفه، به نبرد با حسن بن علی پرداخت و سرانجام خلافت را به چنگ آورد و شهر دمشق را پایتخت خود و خاندان بنی امیه ساخت. معاویه نخستین کسی بود که سیاست جانشینی پسر به جای پدر را در خلافت به راه انداخت.نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟