‏نمایش پست‌ها با برچسب آیا خداوند ميخواهد شر را از ميان بردارد ؟. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب آیا خداوند ميخواهد شر را از ميان بردارد ؟. نمایش همه پست‌ها

۱۸ مرداد ۱۳۸۹

آیا خداوند ميخواهد شر را از ميان بردارد ؟يا خداوند ميخواهد شر را از ميان بردارد و نميتواند !
يا اينکه او ميتواند ! اما نميخواهد !
يا اينکه نه مي تواند ! و نه مي خواهد !

آیا خداوند ميخواهد شر را از ميان بردارد؟
حال :
اگر او مي خواهد اما نمي تواند پس ناتوان است !
اگر مي تواند اما نمي خواهد پس او شرور و نابکار است !
اما اگر خداوند هم مي تواند و هم مي خواهد که شر را براندازد، پس چگونه است که شر در جهان هنوز وجود دارد؟!! « اپيکروس . 350 قبل از ميلاد »صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟