‏نمایش پست‌ها با برچسب حمله اعراب مسلمان به ایران. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب حمله اعراب مسلمان به ایران. نمایش همه پست‌ها

۸ شهریور ۱۳۸۹

حمله اعراب مسلمان به ایران


- انگیزه اصلی اعراب مسلمان در حمله به ایران چه بوده است؟
حمله اعراب مسلمان به ایران
حمله اعراب مسلمان به ایران
کسب غنایم (غنیمت های جنگی) انگیزه اصلی اعراب مسلمان در حمله به دیگر نقاط از جمله ایران بوده است.انگیزه اصلی اعراب مسلمان در حمله به ایران و دیگر نقاط گسترش دین مبین اسلام نبوده بلکه در واقع به نظراعراب مسلمان واشراف عربستان جنگهای دایمی و کسب غنایم و تصرف اراضی وبدست آوردن اسیران برده ازکشورهای همسایه ازجمله ایران و... از جمله فعالیت های تولیدی بشمار می رفته است.

برای اثبات این مطلب به چند رویداد تاریخی اشاره می کنیم: