‏نمایش پست‌ها با برچسب جنگ نهاوند ، حمله اعراب به ایران. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جنگ نهاوند ، حمله اعراب به ایران. نمایش همه پست‌ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

جنگ نهاوند


جنگ نهاوند ، در سال بیست ویکم هجری مطابق با سال ۶۴۱ میلادی بین سپاه ایران و اعراب در حمله اعراب به ایران در نزدیکی نهاوند که در منطقه ‌ای کوهستانی واقع شده، اتفاق افتاد. 
جنگ نهاوند که مسلمین آن را فتح‌ الفتوح نامیدند یکی از مهم ‌ترین جنگ‌هایی است که بین اعراب مسلمان و سپاه ایران اتفاق افتاده ‌است. 
ابن اثیر در خصوص علت این نام‌ گذاری می‌نویسد «مسلمین جنگ نهاوند را «فتح‌ الفتوح» نامیدند زیرا بعد از آن سپاه ایران نتوانستند جمع شده و در برابر اعراب بایستند، و پس از جنگ نهاوند  بود که اعراب سراسر کشور ایران را تصرف کردند، و امپراتوری ساسانی فروپاشید.»

جنگ نهاوند
جنگ نهاوند

سرانجام برای مواجهه با خطری که ایران را تهدید می کرد پادشاه بخت برگشته یزدگرد سوم که از مدائن گریخته بود و در شهرهای غربی ایران آواره گشته بود تصمیم گرفت یک بار دیگر تمام قوای خود را تجهیز کند تا مگر اعراب را از مدائن و عراق براند و دست آنها را از تعرض ببلاد غربی کوتاه نماید.  
از طرفی دیگر پیروزی در جنگ نهاوند  می‌توانست راه ورود اعراب را به مناطق داخلی ایران هموار کرده و غنایم زیادی نصیب اعراب سازد. 
 نهاوند شهر بزرگی است که در سمت جنوب شرقی استان همدان واقع است و بین این شهر تا همدان ۱۴ فرسخ راه است. امروزه شهر نهاوند میان چهار شهر بروجرد ، همدان ، اراک و کرمانشاه قرار دارد. 
یزدگرد در سال بیست و یکم هجری قمری گماشتگان خود را از ری به خراسان ، گرگان ، طبرستان ، مرو ، سیستان ، کرمان و فارس فرستاده حکام را بجمع آوری لشکر تشویق و ترغیب نمود، و به قولی که خالی از اغراق نیست، قریب یکصد هزار نفر در نهاوند گرد آمدند. 
نقشه آن بود که حلوان و تیسفون را فتح کرده ، کوفه و بصره را که مهمترین سنگرهای اعراب در آنحدود بود تسخیر سازند.
گرد آمدن این سپاه انبوه در نهاوند البته بار دیگر برای اعراب کوفه خطر و تهدید بزرگی بود. 
بهمین جهت عمار بن یاسر که دراین زمان بنا بر مشهور به جای سعد بن ابی وقاص امارت کوفه داشت نامه ای به خلیفه نوشت و او را از این ماجرا آگاه کرد و در دفع این خطر از او کمک خواست. 
خلیفه که از این خبر سخت بوحشت افتاده بود یک لحظه اندیشید که خود آهنگ عراق کند اما عاقبت از آن خیال بیرون رفت و نعمان بن عمرو بن مقرن مزنی را که در آن زمان عهده دار خراج کسکر بود به امارت لشکر نامزد کرد. 
فرمان هم داد که از شام و عمان و بصره و دیگر اقطار نیز قسمتی از سپاه مسلمین بوی بپیوندند. 
نعمان با این لشکر از کوفه بیرون آمد و در جایی نزدیک نهاوند اردو زد. 
چند روزی دو لشکر مقابل یکدیگر بودند و جنگ و تلاقی روی نمی‌داد. 
آخر اعراب به دروغ آوازه در افکندند که خلیفه مرده است و آنها قصد بازگشت دارند. 
باین حیله ایرانیان را از سنگر بیرون کشیدند و در صحرا با آنها دست بجنگ زدند. 
جنگ نهاوند که روی داد سخت و خونین بود و سه روز طول کشید. 
نعمان در جنگ کشته شد. ایرانیان شکست خوردند و بسیاری فرار کردند. 
اهل نهاوند حصاری گشتند اما عاقبت به صلح راضی شدند. 
غنائم بیشماری بدست اعراب افتاد واز آنجمله ‌است دو صندوق بزرگ پر از مروارید (لؤلؤ) و زبرجد و یاقوت که شخصی در مقابل طلبیدن امان آنرا به اعراب نشان داد. 
پس از نهاوند همدان بدست اعراب افتاد.















- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
- قران و زنان حضرت محمد