‏نمایش پست‌ها با برچسب اشکال علمی قرآن در مورد محاسبه سهم الارث. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اشکال علمی قرآن در مورد محاسبه سهم الارث. نمایش همه پست‌ها

۱۲ مرداد ۱۳۸۹

اشکال علمی قرآن در مورد محاسبه سهم الارث-  متن آیه قران :


حکم شما در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند و اگر دختران بیش از دو نفر باشند فرض همه دو ثلث ترکه است و اگر یک نفر باشد نصف و فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه در صورتی که میّت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد . در این صورت مادر یک ثلث ترکه و اگر میّت را برادر باشد در این فرض مادر سدس خواهد برد. پس از آنکه حق وصیّت و دین که به مال میّت تعلق گرفته استثنا شود(قران .سوره تساء. ایه 11)

اشکال علمی قرآن در مورد محاسبه سهم الارث

اشکالات علمی قرآن:بنا به این آیه اگر مردی بمیرد وهمسرو پدر و مادر و دو دختر داشته باشد سهم ارث آنان به این قرار خواهد بود همسر  8/1مادر6/1پدر6/1دختران3/2 اگر نسبتهای زیر را جمع کنید متوجهُ اشتباه این عالم عالمان خواهید شد  8/1+6/1+6/1+3/2=9/8ملاحظه می فرمایید که کسر بزرگتر از واحد شد از دیگر اشکالات علمی است.

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟