۳۰ مرداد ۱۳۸۹

خشونت در قرآن1 - بکشید در راه خدا که خدا  به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست. ( قرآن . سوره بقره . 244)

2 - شما ای اهل ایمان کافران را بکشید و با آنان کارزار کنید تا خدا آنان را بدست شما عذاب کند و خوار گرداند. (قرآن . سوره توبه . 14) 

3 - آنان در دین شما تمسخر و طعن زنند ، آنان را بکشید  که انان را سوگند استواری نیست ، تا از ترس شمشیر از طعن زدن به اسلام بس کنند. ( قرآن . سوره توبه . 12)

خشونت در قرآن
خشونت در قرآن

4 - و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‏ اند دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم است. (قرآن . سوره مائده . آیه 38)

5 -  دوست دارند همچنان که خود به راه کفر میروند شما نیز کافر شوید تا برابر گردید. پس با هیچ یک از آنان دوستی مکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند. و اگر سر باز زدند در هرجا که آنها را بیابید بگیرید و بکشید و هیچ یک از آنها را به دوستی و یاری برمگزینید. (قرآن . سوره النساء . آیه 89)

6 - خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده ، آنها که در راه خدا جهاد کنند و دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند. (قرآن . سوره توبه . 111)

7 - ای اهل ایمان  هر که از اهل کتاب ( یهودی و نصاری ) که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده ، حرام نمیدانند بکشید تا آنگاه با ذلت تواضع به اسلام جزیه دهند. ( قرآن . سوره توبه .29)

خشونت در قرآن
خشونت در قرآن

8 - هرجا که آنها را بیابید بکشید و از آنجا که شما را رانده اند، برانیدشان، که فتنه از قتل بدتر است. و در مسجد الحرام با آنها مجنگید مگر آنکه با شما بجنگند. و چون با شما جنگیدند بکشیدشان که  این است پاداش کافران. (قرآن . سوره بقره . آیه 191 )

9 - و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شمایم. شما مومنان را به پایداری وادارید. من در دلهای کافران بیم خواهم افکند. بر گردنهایشان بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. (قرآن . سوره الانفال . آیه 12)

 
10 - ای اهل ایمان با کافران از هر که به شما نزدیک تر است شروع کنید و انان را بکشید ، و باید کفار در شما درشتی و نیرومندی و قوت پایداری حس کنند و بدانید که خدا همیشه یار پرهیزکاران است. (قرآن . سوره توبه .آیه 123)

 11 - پس چون ماههاي حرام به سر آمد  آنگاه مشركان را هر جا يافتيد به قتل رسانيد. و آنها را دستگير و محاصره كنيد. و هر سو در كمين آنها باشيد. چنانچه توبه كردند و نماز به پاي داشتند و زكات دادند پس از آنها دست بداريد. كه خدا آمرزنده و مهربان است. (قرآن . سورهُ توبه . آیه 5)

12 - چون با کافران روبرو شديد، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت فرو فکنديد، اسيرشان کنيد و سخت ببنديد. آنگاه يا به منت آزاد کنيد یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پايان آيد. و اين است حکم خدا. و اگر خدا ميخواست از آنان انتقام ميگرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید. و آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نميکند. (قرآن . سوره محمد .آيه 4)

خشونت در قرآن
خشونت در قرآن

13 - اگر در راه خدا کشته شوید در آن جهان به رحمت و آمرزش خدا نائل شوید و ان بهتر از هر چیزیست که در حیات دنیا در حیات دنیا برای خود فراهم توان آورد. (قرآن . سوره  آل عمران. آیه 157)

14 - ای مؤمنان کافران را بکشید که در زمین فتنه و فساد دیگری نماند و آئین همه دین خدا گردد. (قرآن . سوره انفال .آیه 39)


15 - اینان لعنت شدگانند. هرجا یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند. (قرآن . سوره احزاب .آیه 61)

16 - مؤمنان باید در راه خدا ، آنان را که حیات مادی دنیا را بر آخرت برگزیدند بکشند و هر کس در جهاد در راه خدا کشته شد و یا فاتح گردید زود باشد که او را در بهشت ابدی اجری عظیم دهیم ( قرآن . سوره نساء .آیه 74)

17 - اهل ایمان در راه خدا و کافران در راه شیطان میجنگند ، پس شمامؤمنان با دوستان شیطان قتال کنید که مکر و سیاست شیطان بسیار سست و ضعیف است .(قرآن . سوره نساء .آیه 76)

18 - و آن گروه از مشرکان را ( از یهودان ) که پشتیبان و کمک مشرکان بودند خدا از حصار و سنگرهاشان فرود آورد و در دلشان از شما مسلمین ترس افکند تا آن گروهی از آنها را به قتل رسانیده و گروهی را اسیر گردانیدند (قرآن . سوره احزاب .آیه 26)

19 - ای مؤمنان نه شما بلکه خدا کافران را کشت و ای رسول چون تیری افکندی نه تو بلکه خدا افکند.(قرآن . سوره انفال .آیه 17)

خشونت در قرآن
خشونت در قرآن

20 - ای کشته باد انسان چرا تا این حد کفر میورزد. ( قرآن . سوره عبس .آیه 17)

21 - همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که انها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند ، یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند ، این ذلت و خواری عذاب دنیوی انهاست و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ معذب خواهند بود. ( قرآن . سوره مائده .آیه 33)

22 - اگر در راه خدا کشته شوید به سوی خدا گردآورده میشوید. ( قرآن . سوره آل عمران .آیه 158)

23 - ای کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند، و اگر از بینوایی میترسید، خدا اگر بخواهد به فضل خوش بی نیازتان خواهد کرد. زیرا خدا دانا و حکیم است. (قرآن . سوره التوبه .آیه 28)

24 - و یهود و نصاری گفتند مسیح پسر خداست این سخنان را که اینها بر زبان میرانند خود را به کیش کافران مشابه میکنند ، خدا آنان را بکشد.( قرآن . سوره توبه . آیه 30)


۲۱ نظر:

 1. ناشناس۶.۷.۹۰

  دوست دارند همچنان که خود به راه کفر میروند شما نیز کافر شوید تا برابر گردید. پس با هیچ یک از آنان دوستی مکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند. و اگر سر باز زدند در هرجا که آنها را بیابید بگیرید و بکشید و هیچ یک از آنها را به دوستی و یاری برمگزینید. (قرآن . سوره النساء . آیه 89)

  پاسخحذف
 2. ناشناس۲۸.۹.۹۰

  قران خیلی از مطالبش افکار خود محمد بوده اسلام یعنی زور حضرت محمد چندتا معجزه داشته؟؟؟ کجای قران نوشته محمد رفت به معراج؟؟؟عیسی و موسی از زمانی که میخواستن به دنیا بیان همهش معجزه بوده محمد پیغمبر دروغین بوده.چرا موسی و عیسی جنگ نکردن؟؟خداوند در همه چیز مطلق هست زیبایی. عدالت.خوبی.....من با قرآن مخالف نیستم با دین اسلام مخالفم قرآن رو که بخونی از موسی گفته از عیسی گفته از لقمان گفته پیغمبر هر چیزی که به نفع خودش بوده به قران اضافه کرده دین معنی نداره انسانیت مهم هست.این کعبه که میرن فکر میکنید چیه؟؟یه بت هست که آدم های جاهل میرن دورش می چرخن خدا تو وجودانسان هست خدا خونه داره؟؟خدا یه حس هست. این قانون و مقرراتی که محمد آورده افکار خودش بوده نه خداکسی که دختر 9 ساله رو به عقد خودش در آورده پیغمبر نبوده غیر از جنگ و خون ریزی دیگه چی کار کرده؟؟

  پاسخحذف
 3. ناشناس۱۵.۱.۹۱

  خوب است که بخداایمان داری اگر واقعاًبه الله ج ایمان داری پس به پیامبربزرگواراسلام نیزایمان بیاوروتوبه کن ازچیزی که نوشته اید. الله داناوبینااست محمدبودکه انسانیت رابه انسانهانشان دادالبته آن چیزی راکه خداوندبه اوگفته به ماانسانها رسانیده است. دخترنه ساله درآن وقت نه ساله امروز نبوددرآن زمان همه انسانهاباانسانهای امروزتفاوت زیادی داشتند.مطالعه نماییدبازپی خواهیدبرد. هم چنان اگرمحمدپیامبردروغین میبودخداوندخودش دین اسلام رااینقدرکامل وکاملترنمیساخت. امیدوارم تاتوبه نموده به الله ج وپیامبرانش که همه درادوارمختلف جهت رهنمایی ماانسانهابرگزیده شده اندایمان کامل بیاورید. ومن الله توفیق

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۴.۵.۹۲

   بله شما حق دارید، دختر ٩ ساله آنوقتها حتی از پیرزن ٧٠ ساله هم عاقلتر بوده. مخصوصا در رختخواب که برای ممد (صاد) مهمترین موضوع بوده. دختر ٩ ساله آنوقت از بیست ساله فعلی بیشتر پستان و ران و کان داشته. اصلا داروین قانون تکامل را از روی دختران عربستانی و قرآن کشف کرد حتی ملا نصرالدین هم شاهده.

   حذف
 4. ناشناس۲۶.۴.۹۱

  بیش از600مورددرقران مجید فقط کلمه رحمت ورحمان ورحیم ودیگرمشتقات ان بکاررفته وکلمه غلظت و خشونت فقط 3 بارامده اینهمدرمقابل متجاوزان به حقوق انسان وحقیقت . گزینش یک ایه بدون درنظرگرفتن ایات قبل وبعد موجب برداشت نادرست وگمراه کردن خود ودیگران میشود که این خودگناهی نابخشودنی است .ناچارا"من نیزبااستنادبه ایه190بقره سه قیدی راکه به قول شمابرای خشونت امده بیان میکنم.1- مسلمانان درراه خدابجنگندنه برای دنیاطلبی وغنیمت یابی 2- مسلمانان باکسانی بجنگند که برای پیکارباایشان امدندنه کسانی که سرجنگ باانهاندارند.3-مسلمانان بههیچکس تجاوز روا ندارند.یعنی زنان کودکان پیران وکسانی که اهل جنگ نیستند همه رامحترم شمارند.

  پاسخحذف
 5. ناشناس۲۸.۴.۹۱

  آخه یابو وقتی اون ناشناس بالایی دین تو را قبول نداره خوب دیگه توبه اش چیه وقتی میگه قرآن دروغه محمد کلاه بردار یعنی جنابعالی با دینت برای اون هیچ معنی نداره حالا تو تا صبح بگو دین من کاملترینه
  چه از خود راضی هم هستن این مسلمان های نادان

  پاسخحذف
 6. مانند همیشه جو اینجا کاملآ متشنجه و با گردن کلفتی و آنارشی میخواهید تفکرات دیگران را ترور و سرکوب کنید آیات را دیدم که چگونه تحریف کرده اید اما برای اتمام اگر نویسنده یک آیه و فقط یک آیه از قرآن به من بدهد که باکسانی که فقط کافرند بجنگید و انها را بکشید من قرآن را کنار میگذارموَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ [البقرة : 190]فقط با کسانی در راه خدا بجنگید که با شما میجنگند و به کسی تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست ندارد http://www.quranmoslems.blogspot.com/2010/01/blog-post_2787.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۵.۵.۹۵

   Yani ta oon moghe hich kas nemidanest ke bayad az khodash defa konad ??
   Akhe chera harf moft mizani. Az rooze avval bashariyat hame midanestand ke agar be anha hamle shod bayad defa kar.
   Pas rahat mibini ke tamame ayate quran bar hamle ast va na defa.

   حذف
 7. ناشناس۲۱.۷.۹۱

  مگه همین اعراب مسلمان نبودند با حکم قرآن مملکت ما رو به نابودی کشیدند بس کنید ازخواب غفلت بیدار شید اگر واقعا خون ایران و آریایی تو رگ هاتون جریان داره.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۱۸.۸.۹۳

   یک نصیحت از برادر کوچیکتر از خودت ،،، هیچ وقت با یاغی در مورد عقایدشان صحبت نکن

   حذف
 8. ناشناس۲۳.۹.۹۱

  1- مسلمانان درراه خدابجنگندنه برای دنیاطلبی وغنیمت یابی 2- مسلمانان باکسانی بجنگند که برای پیکارباایشان امدندنه کسانی که سرجنگ باانهاندارند.3-مسلمانان بههیچکس تجاوز روا ندارند.یعنی زنان کودکان پیران وکسانی که اهل جنگ نیستند همه رامحترم شمارند./ اگر اينجوريه چرا مسلمانان به ايران حمله كردن ؟مگر ايراني ها به جنگ آنه رفته بودن ؟چرا ؟ چرا ؟ چرا؟ هزار چرايي كه تا به شما ميگيم جواب بديد ميگيد اينها رو علماي ديمن بايد جواب بدن

  پاسخحذف
 9. ناشناس۲۱.۱۰.۹۱

  هیچ حقیقتی در هیچ دینی وجود ندارد . خدا سخن نگفته . کلمه " خدا میگوید " از پایه معالطه است . چرا خدا واسه جمعیت میلیاردی چین و اونطرف تر از این خزعبلات نخواسته چرا اونا نه پیامبری نه امامی نه معصومی و ... ندارن . دینداری با روشنفکری در تضاده از مسلملمانهایی که این حقایق تو گوششون نمیره نباید خرده گرفت چون ایمان عقل رو تعطیل میکنه

  پاسخحذف
 10. اميد۲۲.۵.۹۳

  استاد‌ روشنفکر!!!!؟؟؟؟
  لطف بفرمائيد از عقلتان بهره کافي برده و يک بار بدون هيچگونه پيش داوري، قرآن را (معني فارسي) به عنوان يک کتاب متفرقه مطالعه بفرماييد سپس با ذکر دقيق موارد غير عقلاني آن!!!!!! با بنده کم عقل مباحثه فرمائيد. منتظر شما خواهم بود ...

  پاسخحذف
 11. ناشناس۵.۲.۹۴

  منم باید مسلمین رو بکشم چون مثل من فکر نمیکنن پس کافر عقاید من هستن و کشتن کافر جایزه !!چه باحال ^_^

  پاسخحذف
 12. خوشحالم که با وبلاگ شما آشنا شدم،پیروز و برقرار باشید هموطن گرامی.
  با سپاس فراوان

  پاسخحذف
 13. ناشناس۹.۹.۹۴

  کربلایی کاظم اراکی سند حقانیت فراموش شده قران عزیزه
  هرکس طالب حقیقته سرچ کنه و بخونه
  شبهات اینا آبکیه باید متخصص بشید نیستید سرگذشت کربلایی کاظم اراکی رو بخونید
  لااقل تجربیاتNDEرو بخونید که بی دین نمیرید
  بغض خدا وپیامبر وامام ودین یا ناپاکی نطفه است یا ناپاکی لقمه ویا ناپاکی اعمال ومکتسبات خود ادم

  پاسخحذف
 14. یوه هست.اون بی سوادی که اینارو نوشته نمیدونه قاتلوا قتلوا نیست قاتلوا از مصدر مقاتله از باب مفاعله هست به معنای پیکار.همون سوره توبه اگر وقت میذاشتید آیه 13 رو میخوندید میبینید نوشته کدوم افراد رو میگه پیکار کنید دقیقا در اون سوره اومده که اونها ابتدا جنگ کردند.دفاع کردن هم خشونت نیست.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس۵.۵.۹۵

   Magar dar peykar joz in ast ke mikoshand ?
   Khodet ro be khariyat zadi ya ma ra khar farz kardi ?

   حذف
 15. ناشناس۳۰.۹.۹۵

  قرآن کثیف ترین کتاب و مسلمانان وحشی ترین مردم هستند

  پاسخحذف
 16. ناشناس۳۰.۹.۹۵

  مسلمانان همانند خرهایی هستند که کتاب حمل میکنند
  مسلمانان نجس هستند
  مسلمانان بدترین جنبندگان روی زمین هستند
  خدا مسلمانان را بکشد
  لعنت خدا و فرشتگان بر مسلمانان باد
  مسلمانان مانند حیواناتی هستند که کسی در گوششان چیزی بگوید و آنها جز بانگی نشنوند، مسلمانان کر و کور و لالند و هیچ نمیفهمند
  اکثر مسلمانان مثل چهارپایان یا بدتر از آنها هستند، نه میفهمند نه میشنوند
  اکثر مسلمانان فاسق (نافرمان، تبهکار، زناکار، گناهکار) هستند
  مسلمانان مثل حیوان غذا میخورند
  مسلمانان مانند خران وحشی هستند که از شیر میگریزند
  مسلمانان حرامزاده هستند
  تف بر مسلمانها!
  مسلمانان بیمار هستند
  مسلمانان ابله هستند ولی خودشان نمیدانند
  مسلمانان شعور ندارند
  طرفداران گروه پیروان بهترین مردم هستند، بین مسلمانها هم آدم خوب به ندرت پیدا میشود ولی اکثرشان آدمهای عوضی و تبهکاری هستند  در جواب این آیات بود

  آيه 5 سوره الجمعة (62:5)

  مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

  مثل کساني که تورات بر آنها تحميل گشته و بدان عمل نمي کنند مثل آن خراست که کتابهايي را حمل مي کند بد داستاني است داستان مردمي که آيات خدا را دروغ مي شمرده اند و خدا ستمکاران را هدايت نمي کند (ترجمه آیتی).

  آيه 28 سوره التوبة (9:28)

  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

  اي کساني که ايمان آورده ايد ، مشرکان نجسند و از سال بعد نبايد به مسجدالحرام نزديک شوند و اگر از بينوايي مي ترسيد ، خدا اگر بخواهد به فضل خويش بي نيازتان خواهد کرد زيرا خدا دانا و حکيم است (ترجمه آیتی)

  آيه 55 سوره الانفال (8:55)

  إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ

  هر آينه بدترين جنبندگان در نزد خدا آنهايند که کافر شده اند و ايمان نمي آورند : (ترجمه آیتی)

  آيه 30 سوره التوبة (9:30)

  وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

  يهود گفتند که عزير پسر خداست ، و نصاري گفتند که عيسي پسر خداست اين ، سخن که مي گويند همانند گفتار کساني است که پيش از اين کافر بودند خدا بکشدشان به کجا باز مي گردند ؟ (ترجمه آیتی)

  آيه 161 سوره البقرة (2:161)

  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ

  بر آنان که کافر بودند و در کافري مردند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم باد (ترجمه آیتی)

  آيه 171 سوره البقرة (2:171)

  وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ

  مثل کافران ، مثل حيواني است که کسي در گوش او آواز کند ، و او جز بانگي و آوازي نشنود اينان کرانند ، لالانند ، کورانند و هيچ در نمي يابند (ترجمه آیتی)

  آيه 22 سوره الانفال (8:22)

  إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ

  بدترين جانوران در نزد خدا اين کران و لالان هستند که در نمي يابند (ترجمه آیتی)

  آيه 59 سوره المائدة (5:59)

  قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ

  بگو : اي اهل کتاب ، آيا ما را سرزنش مي کنيد ؟ جز اين است که ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه پيش از اين نازل شده است ايمان آورده ايم و شما بيشترين نافرمان هستيد ؟ (ترجمه آیتی)

  آيه 12 سوره محمد (47:12)

  إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الأَْنْعامُ وَ النَّارُ مَثْوىً لَهُمْ

  خدا کساني را که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته مي کنند ، به ، بهشتهايي که نهرها در آن جاري است داخل خواهد کرد ولي کافران از اين جهان متمتع مي شوند و چون چارپايان مي خورند و جايگاهشان آتش است (ترجمه آیتی)

  آيه 50 سوره المدثر (74:50) (به آیات 48 و 49 نیز نگاه شود)

  كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ

  مانند خران وحشي (ترجمه آیتی)

  آيه 13 سوره القلم (68:13)

  عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ

  پاسخحذف

 17. #دین


  کشتین و دارم زدین
  در نقش یک قاب عکس
  میخی به افکارم زدین
  من مبحوس در جامعه ام
  دست بند به زندانم زدین
  من ریس یک غافله م
  غارت به اموالم زدین
  در خفقان اعتراض
  سنجاق به لبهایم زدین
  محکوم گشتم به سکوت
  قفلی به دهانم زدین
  ولی بدانید ابلحان
  شعرم بخوانید ابلحان
  حتی اگر
  دارم زنید
  میخی به افکارم زنی
  دسبند به زندانم زنی
  غارت به اموالم زنی
  سنجاق به لبهایم زنی
  یا
  قفل بر دهانم زنی
  من فریادم از قلم
  پایان ندارم من منم
  حتی تنم در گور کنم
  نقش قلم میماندو
  تا که تو را نابود کنم

  قلم در دست فرمان دهد
  فرمانده فرمان برم
  درد منو شعر در سرم
  از نظرت دربدرم
  فکر میکنی خیلی خرم
  فوش میدهی به مادرم
  یا ک گویی بی پدرم
  چون که تو را رد میکنم
  خارو ذلیت میکنم
  ترسی به جانت میکنم
  الت دهانت میکنم
  من میکنم را میکنم
  با شعر جادو میکنم
  تا که تو را نابود کنم

  با من نکن کل کل
  ای ادم احمق خر
  تو بیخودی، تو بی پدر
  بدان که منه دربدر
  بعد از مرگ هم زنده م
  چون شعر ماند و هنر
  ای ابلحه بی خرد

  پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot