‏نمایش پست‌ها با برچسب مناظره شیعه و سنی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب مناظره شیعه و سنی. نمایش همه پست‌ها

۱۸ مرداد ۱۳۸۹

مناظره شیعه و سنیمطالب فوق از وبلاگ یکی از شیفتگان الله مدینه برگرفته شده است ! انچه در ادامه مطالعه خواهید کرد ، مناطره ای است بین یک شیعه و سنی ! فکر می کنید برنده مناظره کیست؟!

مناظره شیعه و سنی
یک سنی در قبرستان بقیع یک شیعه را گرفته بود.
می‌ گفت: چه می‌گویی ! یا حسن ! یا حسن ! حسن مات ! امام حسن مُرد ! خاک شد خلاص ! توسل به مرده شرک است.
این سنی برای اینکه این شیعه را بکوبد، قلمش را روی زمین انداخت.
گفت: ببین این قلم من است. هان ؟!
در ادامه گفت: یا حسن، قُم ! امام حسن بلند شو این قلم را به من بده ! دیدی قلم را نداد. حسن مُرد ! تمام شد.
این شیعه هم یک خرده نگاه کرد و به این سنی و گفت:
حالا تو قلمت را به من بده. قلم را از این سنی گرفت، روی زمین انداخت.
گفت: یا الله ! قلم را به من بده ! دیدی الله هم قدرت ندارد ! پس الله مات ! الله مرد ! خلاص !


دقیقا درست حدس زدید ، هیچ کدام !!! برنده این مناظره همان اتئیست های ( بی خدایان ) خودمان هستند !

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟