‏نمایش پست‌ها با برچسب الله. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب الله. نمایش همه پست‌ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

الله


الله نام خدا در زبان عربی است و مسلمانان الله را تنها خدای عالم می‌دانند.  الله توسط عرب زبانان مسیحی و یهودی نیز در اشاره به خدا به‌کار می‌رود؛ ولی در مغرب زمین،  الله بدلیل استفاده مسلمانان از آن شهرت یافته‌است.
 الله توسط اعراب بت‌پرست پیش از اسلام نیز برای اشاره به خدای خالق استعمال می‌شده‌است. مفاهیمی که به کلمه الله نسبت داده شده در بین مکاتب مختلف تفاوت‌هایی با هم دارد. قبل از اسلام  الله تنها خدا نبود، بلکه یاران و همراهانی، پسران و دخترانی داشت. این مفاهیم با ظهور اسلام به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در اسلام،  الله نام برتر خداوند بوده؛ باور مسلمانان این است که تمامی نام‌های دیگر الهی به  الله اشاره می‌کنند.  الله یکتاست، تنها خدا بوده، و خالق توانای جهان می‌باشد. اعراب مسیحی جز الله کلمه دیگری برای اشاره به خدا ندارند. آنها به عنوان مثال از کلماتی مانند  الله الاب (به معنی خدای پدر) استفاده می‌کنند
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟