‏نمایش پست‌ها با برچسب حیواناتی که با مسلمانان محشور شده و به بهشت می روند. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب حیواناتی که با مسلمانان محشور شده و به بهشت می روند. نمایش همه پست‌ها

۱۸ مرداد ۱۳۸۹

حیواناتی که با مسلمانان محشور شده و به بهشت می روند !
امام صادق (ع) فرموده :

از حیوانات دنیایی در بهشت تنها چند حیوان خواهد بود:

1 - الاغ بلعم بن باعور  

« الاغی است که توسط بلعم کشته شد .زیرا می خواست سوارش شود وبالای کوه ،حضرت موسی رانفرین کند ! وقتی الاغ از نیتش باخبر شد همانجا ماند بلعم آنقدر او را زد تا برورد که به خواست خدا آلاغ زبان گشود و گفت : تو می خواهی من تو را سواری دهم تا بعد پیامبر مرا نفرین کنی ،هرگز نخواهم رفت .سپس بلعم که متسجاب الدعوه بود وغرور او را گرفته بود آنقدر الاغ را زد تا اینکه مرد ! »

حیواناتی که با مسلمانان محشور شده و به بهشت می روند !
2 - ناقه حضرت صالح   

« شتری است که صالح پیغمبر برانگیخت معجزنمائی خویش را و قوم عاد را از کشتن آن شتر برحذر داشت و چون قوم نصیحت واندرز صالح را ناشنوده گرفتند و شتر را کشتند، خداوند صاعقه ای بر آنان فرو فرستاد و قوم تباه کار کافر رابکشت»

3 - گرگ حضرت یوسف

4 - سگ اصحاب کهف

بعضی هم گفته اند : گوسفند قربانی هابیل و گوسفند قربانی حضرت ابراهیم (ع) که به جای حضرت اسماعیل ذبح کرد وارد بهشت خواهند شد و احتمالا حیوانات دیگری هم باشند. ( بحارالانوار ٬ جلد 8٬ صفحه 195) ( تفسیر علی بن ابراهیم ٬ صفحه 394)


صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟