‏نمایش پست‌ها با برچسب ارزش والای زن در اسلام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ارزش والای زن در اسلام. نمایش همه پست‌ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

ارزش والای زن در اسلامخون بهای قتل زن مسلمان ، خواه این قتل عمدی باشد و خواه غیر عمدی ، پنجاه شتر است. « ماده 300 . قانون مجازات اسلامی »
خون بهای قطع بیضه چپ یک مرد مسلمان 66 شتر است و خونبهای قطع بیضه راست 34 شتر. « ماده 435 . قانون مجازات اسلامی »

نتیجه :

خون بهای زن مسلمان (50 شتر ) < خون بهای بیضه چپ یک مرد مسلمان ( 66 شتر )
فرقی در این حکم میان بیضه مرد جوان و بیضه مرد پیر و کودک و بالغ و عنین و سالم نیست.( تبصره )

ارزش والای زن در اسلام
هرگاه نصف فرج زنی را قطع کنند ، خون بهای پنجاه شتر بدان تعلق می گیرد ، و هرگاه هر دو نیمه فرج او را قطع کنند خون بهای کامل ، یعنی صد شتر بدان تعلق می گیرد... « ماده 479 قانون مجازات اسلامی »

نتیجه :

خون بهای نصف فرج زن مسلمان = خون بهای زن مسلمان
خون بهای کامل فرج زن مسلمان = خون بهای 2 زن مسلمان

روایتی از حضرت امام صادق است که فرمود در کتاب حضرت علی آمده است که قطع فرج یک زن مستلزم پرداخت دیه کامل است و روایتی از حضرت امام باقر که فرمود قطع هر یک از دو نیمه فرج زنی نصف دیه کامل یعنی پنجاه شتر خونبها دارد. ( مستند شرعی )

 مرحوم شیخ طوسی در این باره فرموده است که دیه زن برای قطع اسکتان او پرداخت می شود نه خود فرج او ، و اسکتان گوشتی است که شکاف فرج را احاطه کرده است ، همانطور که چشم دو پلک دارد که روی آن را می پوشاند. ( مستند شرعی )

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟