‏نمایش پست‌ها با برچسب کاریکاتور. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کاریکاتور. نمایش همه پست‌ها

۱۷ مرداد ۱۳۸۹

کاریکاتور ( استدلال مسلمانان )مسلمان : هر چیزی که در قرآن نوشته شده است.درسته !
سئوال : از کجا می دونی ؟!
مسلمان : چون خدا گفته !
سئوال : از کجا می دونی ؟!
مسلمان : چون تو قرآن نوشته !!

کاریکاتور (  استدلال مسلمانان )

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

کاریکاتور ( اینگونه مسلمان شدم )
و اینگونه مسلمان شدم !

کاریکاتور

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

کاریکاتور تبعیض جنسی


از چارلي چاپلين مي پرسند : خوشبختي چيه ؟
مي گه خوشبختي فاصله اين بدبختي است تا بدبختي بعدي !


کاریکاتور


صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

کاریکاتور ( برابری زن و مرد در اسلام )

جلوه دیگری از برابری زن و مرد در اسلام !

براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي ، دختران از ابتداي 9 سالگي و پسران از ابتداي 16 سالگي مانند يک فرد بزرگسال در مجامع حقوقي مجازات مي شوند!!


کاریکاتور (  برابری زن و مرد در اسلام )کاریکاتور زن در اسلام
کاریکاتور

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

کاریکاتور ( اسلام )اسلام از بدو پیدایش تا به امروز !


کاریکاتور (  اسلام  )

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

کاریکاتور ( روند تکامل در اسلام ! )روند تکامل در اسلام !

کاریکاتور (  روند تکامل در اسلام ! )صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

کاریکاتور ( توکل به خدا )کاریکاتور

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

کاریکاتور ( برابری زن و مرد در اسلام )قرآن .سوره النساء . آیه 34

« ..آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید، اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری » « کنید و به زدن تنبيه اشان کنيد ... »

کاریکاتور (  برابری زن و مرد در اسلام )
صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

کاریکاتور ( احترام به مقدسات اسلام )مسلمانان : به مقدسات و اعتقادات ما احترام بگذارید !!
مقدسات مسلمانان : کافران ، گستاخ , خشن , زنازاده و بی اصل و نسب هستند.(قرآن .سوره قلم . آیه ۱۳)


کاریکاتور (  احترام به مقدسات اسلام )صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

کاریکاتور ( عملکرد مبلغان دینی )عملکرد مبلغان دینی !


کاریکاتور (  عملکرد مبلغان دینی  )
صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟