‏نمایش پست‌ها با برچسب بی اخلاقی مسلمانان به روایت خواجه نصیرالدین طوسی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب بی اخلاقی مسلمانان به روایت خواجه نصیرالدین طوسی. نمایش همه پست‌ها

۱۸ مرداد ۱۳۸۹

بی اخلاقی مسلمانان به روایت خواجه نصیرالدین طوسی !من بسیار سفر کرده ام و از شرق تا غرب عالم ، دین ها و ائین ها دیده ام.
از غوتمه ( بودا ) در خاورزمین تا مانی ایرانی در باختر زمین که همانا پیروانش چه نیکو می زیند و هرگز بر دشمنی و عداوت نیستند.
انها هرگز همچون مسلمانان در اخلاقشان اصل و فرع نیست و تنها بنیان اخلاق را خودشناسی می دانند و معتقدند انکه خود بشناسد و وجدان خود را بیدار کرده و نیازی به جزئیات اخلاقی همچون مسلمانان ندارد.
اما عیب اخلاق مسلمانی چیست ؟!

بی اخلاقی مسلمانان به روایت خواجه نصیرالدین طوسی!
در اخلاق مسلمانی هرگاه به تو فرمان می دهند ، ان فرمان « اما » و« اگر» دارد.
در اسلام تو را می گویند:

- دروغ نگویید ... اما دروغ به دشمنان اسلام را باکی نیست.
- غیبت نکنید ... اما غیبت انسان بد کار را باکی نیست.
- قتل مکنید ... اما قتل نا مسلمان را باکی نیست.
- تجاوز نکنید ... اما تجاوز به نا مسلمان را باکی نیست.

و این اما ها مسلمانان را گمراه کرده و هر مسلمانی به گمان خود دیگری را نابکار و نا مسلمان می داند و اجازه هر پستی را به خود می دهد و الله را نیز از خود راضی شادمان می بیند.
و راز نابخردی و پستی مسلمانان در همین است ... ( اسرار اللطیفه و الکسیله )

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟