۱۸ مرداد ۱۳۸۹

آیا خداوند ميخواهد شر را از ميان بردارد ؟يا خداوند ميخواهد شر را از ميان بردارد و نميتواند !
يا اينکه او ميتواند ! اما نميخواهد !
يا اينکه نه مي تواند ! و نه مي خواهد !

آیا خداوند ميخواهد شر را از ميان بردارد؟
حال :
اگر او مي خواهد اما نمي تواند پس ناتوان است !
اگر مي تواند اما نمي خواهد پس او شرور و نابکار است !
اما اگر خداوند هم مي تواند و هم مي خواهد که شر را براندازد، پس چگونه است که شر در جهان هنوز وجود دارد؟!! « اپيکروس . 350 قبل از ميلاد »صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۱ نظر:

 1. ناشناس۱۸.۱۲.۹۰

  ...آن خدائی که خداست و آفرینش و پایه گذاری ِ جهان و ستارگان و کهکشان ها را به او نسبت

  می دهند، خدائی مهربان نیست (رحمن رحیم) و خدای ظالم نیست (قاسم جبارین)

  اگر خدائی مهربان بود ، نمی گذاشت ناگهان دویست سیصدهزار نفر در سونامی نزدیک

  تایلند با امواج ِ آب ِ دریا کشته شوند. آیا همه آنها با هم گناهکار بودند؟.../
  ...گویا آن خدا، نظارتی بر جهان ِ ما زمینی ها ندارد و گرنه مانع می شد که در جنگ جهانی

  در قرن اخیر حدود ِ سی میلیون نفر انسان کشته شوند، آیا همه آنها، به جرم ِ گناهشان

  و به خواست خدا مجازات شدند؟

  و بعد از آن در یک کشور بنام شوروی، بیست میلیون نفر از روشنفکران آن کشور، توسط

  یک دیکتاتور کشته شدند، آیا خدای مهربان می تواند بی اعتنا به این جنایت ها نگاه کرده

  و از کنار ِ آن بگذرد؟

  یا خدای انتقام گیرنده تمام گناهکاران جهان را بصورت ِ روشنفکران روسی در آورده بود تا

  توسط آن دیکتاتور نابود شوند؟

  .

  آن خدای مهربان، آیا می تواند ناظر باشد که در کشور های افریقائی، انسانهای بسیاری

  از گرسنگی و فقر ِ غذائی بمیرند و او کاری نکند؟

  پس یا نمی تواند کاری بکند، یا سنگدل و بیرحم است؟ که هیچ کدام از اینها نیست...

  پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot