‏نمایش پست‌ها با برچسب فروع دین اسلام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب فروع دین اسلام. نمایش همه پست‌ها

۱۷ مرداد ۱۳۸۹

فروع دین اسلامدر اصطلاح دین اسلام فروع را بر مسائلی اطلاق می‌کنند که به عمل و عبادات مربوط است. بطور کلی احکام شرعی اسلام یا متعلق به عمل و طاعت است یا متعلق به معرفت و اعتقاد، قسمت اول را احکام فرعی یا عملی و قسمت دوم را احکام اصلی یا اعتقادی می‌گویند.

فروع دین اسلام

از نظر مذهب شيعه فروع دين ۱۰ مورد است كه عبارتند از:

  • نماز
  • روزه
  • حج
  • زکات
  • خمس
  • جهاد
  • امر به معروف
  • نهی از منکر
  • تولی
  • تبری

عمل به فروع دین اسلام

شخص مکلف در دین اسلام برای عمل به فروع دین یا باید درجه اجتهاد رسیده باشد و طبق فتوای خود عمل کند ویا طریقه احتیاط را پیش بگیرد ویا از مجتهد تقلید کند.