۳۰ مرداد ۱۳۸۹

قرآن


قرآن  کتاب دین اسلام و بر باور مسلمانان «معجزه محمد» است. «قرآن» که از ریشهٔ «قرء» گرفته شده‌است، در واژه به معنی «جمع نمودن، فراهم آوردن، سال و همچنین خواندن» است. در سوره علق به این معنی اشاره می‌شود. در باور مسلمانان، قرآن در یک دورهٔ ۲۳ ساله از جانب الله و از طریق جبرئیل بر محمد، که او را آخرین پیامبر می‌خوانند، فرو فرستاده شده ‌است. مجموع این فرو فرستاده‌ها (وحی) به شکل کتابی گردآوری شده که قرآن نام دارد.

قرآن
قرآن دارای ۳۰ جزء
قرآن دارای ۱۱۴ سوره 
قرآن دارای ۶۲۳۶ عدد کوفی
قرآن دارای ۶۲۲۶  عدد شامی
قرآن دارای ۶۲۱۴ عدد مدنی
قرآن دارای ۶۲۰ عدد بصری

مسلمانان قرآن را کتاب مقدس دین خود می‌دانند و از قرآن با القابی چون «کریم» و «مجید» یاد می‌کنند. قرآن، خود را به عنوان «لوح حفاظت ‌شده» «اللَوح المحفوظ» می‌خواند.

 آیه در قرآن :

آیه در واژه به معنی نشانه است و در اصطلاح کوچک ‌ترین واحد تقسیم قرآن است. این کلمه در قرآن به همین معنای خاص نیز به کار رفته ‌است. یک آیه در قرآن می‌تواند چند حرف، چند کلمه، یک یا چند جمله و یا یک یا چند بند (پاراگراف) باشد. طبق محاسبهٔ کامپیوتری تعداد کل آیات قرآن ۶۲۳۶ تا است. 
برخی آیات در قرآن  مانند آیهٔ نور در قرآن (نور، ۳۵)، آیه الکرسی در قرآن، آیهٔ تطهیر در قرآن (احزاب، ۳۳)، آیه ولایت در قرآن (مائده، ۵۵) و آیهٔ حجاب در قرآن (نور، ۳۰ و ۳۱) با نام‌های خاصی مشهورند.
بنابه اعتقاد مسلمانان اولین آیاتی که بر پیامبر اسلام  در قرآن نازل شدند، 5 آیه اول از سوره علق بود. مسلمانان باور دارند ترتیب آیات قرآن توسط محمد طبق وحی تنظیم شده ‌است. عده ‌ای از دانشمندان مسلمان معتقدند که برخی آیات  در قرآن  نظیر آیهٔ «اکمال دین» (مائده، ۳) به هنگام گردآوری و تدوین از جای اصلی خود در قرآن خارج شده ‌اند. متن قرآن به ظاهر بدون آغاز، میانه و پایان است. ساختار قرآن غیرخطی و مانند یک تار عنکبوت است شماری از منتقدین قرآن به موارد حشو، فقدان پیش ‌زمینه و استمرار در آیه‌های قرآن اشاره کرده‌اند.

سوره در قرآن :

سوره در واژه به معنای «بُریده شده» است و در اصطلاح واحدی است در برگیرندهٔ گروهی مستقل از آیات قرآن که مَطلَع «بسم الله الرحمن الرحیم» و مقطعی دارد. به اعتقاد شیعیان هر سورهٔ قرآن - جز سورهٔ توبه - با آیه «به نام خداوند بخشندهٔ مهربان» آغاز می‌شود. اهل سنت «بسم الله» را در قرآن جزء سوره نمی‌دانند. در قرآن کلمهٔ «سوره» به همین معنا به کار رفته ‌است؛ مانند در آیهٔ تحدی (مبازره طلبی).
قرآن ۱۱۴ سوره دارد. هر سوره در قرآن ممکن است یک یا چند نام داشته باشد که معمولاً از کلمه‌ ای از آن سوره و یا واقعه ای مربوط به آن گرفته شده اند‌ . برخی معتقدند ترتیب سوره‌ها در قرآن  توسط پیامبر تعیین شده و برخی بر این باورند که سوره‌ها در قرآن به هنگام گرد آوری در زمان عثمان کما بیش به ترتیب طول مرتب شده‌اند. سوره‌های قرآن به دو دستهٔ مکی (فرو فرستاده شده در مکه) و مدنی (فرو فرستاده شده در مدینه) تقسیم می‌شوند. سوره‌ها در قرآن لزوماً وحدت موضوعی ندارند.

دیگر تقسیم ‌بندی‌ها در قرآن :

قرآن به ۳۰ بخش تقریباً مساوی به نام جزء تقسیم شده‌است. هر جزء قرآن از دو قسمت مساوی به نام حزب تشکیل شده ‌است و احزاب در قرآن به نصف و ربع حزب تقسیم می‌شوند (برخی نیز هر جزء در قرآن را به ۴ حزب تقسیم می‌کنند و در این صورت ۱۲۰ حزب در قرآن داریم).
فارسی‌ زبانان یک ربع از قرآن را هفتک و یک ‌هفتم آن را هفت ‌یک می‌نامیدند. در برخی مکتب‌ های قدیم، کودکان نخست هفتک  قرآن را بدون دانستن معنی حفظ می ‌کردند و بعد به بقیه امور حفظی و معانی می‌رسیدند.

 صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
- قران و زنان حضرت محمد

۱ نظر:

  1. ناشناس۱.۵.۹۵

    Quran is the most confused and evil book ever written in the human history.
    My proof:
    There are thousands of islamic sects which are all based on that evil book and the followers of those sects are killing each other like flies.

    پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot