‏نمایش پست‌ها با برچسب خلافت حضرت علی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خلافت حضرت علی. نمایش همه پست‌ها

۱۳ مرداد ۱۳۸۹

دعوا و نزاع شدید بین حضرت علی وعباس (عموی حضرت محمد)


- ماجرای دعوا و نزاع شدید بین حضرت علی  و عباس (عموی حضرت محمد) بر سر چه بوده است؟

دعوا و نزاع شدید بین حضرت علی  و عباس (عموی حضرت محمد)
پس از مرگ حضرت محمد برای تصاحب ثروت ایشان بین حضرت علی  و عباس (عموی حضرت محمد) نزاع شدیدی در گرفت که عاقبت مجبور شدند برای داوری نزد  ابوبکر  صدیق بروند.! حضرت علی و عباس در حضور  ابوبکر  به یکدیگر فحش و ناسزا می گفتند تا سر انجام ابوبکر صدیق بین آنان داوری کرد و گفت:"حضرت محمد گفته است که ما گروه پیامبران از خود ارث باقی نمی گذاریم" (تاریخ طبری .جلد 4 . صفحه 1334-1335)

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

غدیر خم- ماجرای غدیر خم  چه بوده است؟

غدیر خم
غدیر خم

حضرت محمد در روز 18 ذی الحجه سال دهم هجری در حالیکه از سفر حج (حجه الوداع) به مدینه باز می گشت در محلی بنام غدیر خم  که گودال بزرگی است بین مکه  و مدینه به پیروانش دستور داد توقف کنند. پس از آنکه همراهانش که بین 70.000 تا 120.000 نفر بودند درغدیر خم توقف کردند.در غدیر خم  حضرت محمد  دستور داد جهازهای شتر ها را روی یکدیگر قرار دهند و سپس خود بالای آن رفت و به حضرت علی  دستور داد نزد او بایستد. آنگاه دست حضرت علی را بالا برد و گفت : "من کنت مولاء فهذا علی مولاه" یعنی : "هر کس که من مولای اویم علی مولای اوست"


- ماجرای سقیفه بنی ساعده  چه بوده است؟

سقیفه بنی ساعده  مکانی است که پس از مرگ حضرت محمد مسلمانان در زیر سقف آن جمع شدند و به انتخاب خلیفه پرداختند. در این جلسه ابوبکر بعنوان خلیفه برگزیده شد. تعداد مسلمانانی که از بیعت با ابوبکر خوداری کردند اقلیت انگشت شماری بودند و آن عده که راضی به خلافت حضرت علی  و حاضر به بیعت با او شدند فقط 7 نفر یا 10 نفر بودند. ( تاریخ یعقوبی . جلد 1 . صفحه 524)

غدیر خم
غدیر خم

- سوال اول :


- آیا در زبان عربی کلمه "مولا " به معنی " جانشین " است؟
خیر . کلمه " مولا " در زبان عرب به معنای " آقا " و " سرور " است . بنابراین جمله حضرت محمد در غدیر خم : من کنت مولا فهذا علی مولاه . ( هر کس من مولای اویم علی مولای اوست ) نمی تواند دلیلی بر جانشینی حضرت علی در غدیرخم باشد. اگر حضرت محمد قصد تعیین جانشینی حضرت علی را در غدیر خم داشت از واژه " نایب " به معنای "جانشین" استفاده می کرد.


- سوال دوم :


- چرا هیچیک از مسلمانان  و یاران حضرت محمد که در غدیر خم  حضور داشتند ( بین 70.000 تا 120.000 نفر) در سقیفه بنی ساعده  سخنی از حدیث "غدیر خم" بمیان نیاوردند، در حالیکه از واقعه "غدیر خم" تا مرگ حضرت محمد بیش از 3 ماه نگذشته بود؟


- سوال سوم :


به روایت  ابن هشام  : بهنگام مرگ حضرت محمد،عباس (عموی حضرت محمد) از حضرت علی  خواست که نزد حضرت محمد برود و درباره جانشین آینده وی،نظر خواهی کند،اما حضرت علی از این کار پرهیز کرد و گفت : « مرا با این سوال کاری نیست و اگر سید (حضرت محمد) ما را منعی کند یقین می باید دانست که هیچ کس بعد از وی چیزی به ما ندهد.» (سیرت رسول الله . جلد 2 . صفحه 1112)

غدیرخم


- اگر حضرت محمد ، حضرت علی را به جانشینی خود در غدیر خم انتخاب کرده بود دلیل این سوال چه بوده است؟چرا حضرت علی در پاسخ اشاره ای به ماجرای غدیر خم نکرد؟


- سوال چهارم :

حضرت محمد زمانی که در بستر مرگ بود، ابوبکر را به نیابت خود برای امامت نماز تعیین کرد و در حقیقت حق امامت را به ابوبکر واگذار کرد. (سیرت رسول الله . جلد 2 .صفحه 1106)

غدیر خم
غدیر خم

احترام حضرت محمد به ابوبکر آنچنان بود که گاهی خود پشت سر او نماز می گذاشت. (تاریخ طبری . جلد 4 . صفحه 1323)

- اگر براستی حضرت علی  به عنوان خلیفه آینده و جانشین حضرت محمد در غدیر خم انتخاب شده بود چرا حضرت محمد،زمانی که در بستر مرگ بود،وی را به امامت نماز منصوب نکرد؟


- سوال پنجم :


پس از بیعت حضرت علی  با ابوبکر ، او ابوبکر سه روز پیاپی از مردم خواست که اگر از بیعت خود ناراضی هستند می توانند بیعت خود را با او بر هم زنند. حضرت علی در مسجد از جای خود بلند شد و خطاب به ابوبکر گفت : « ما بیعت خود را با تو فسخ نخواهیم کرد،زیرا رسول خدا  ترا در کار دین و امامت بر ما ،در نماز مقدم داشت،پس کیست که بتواند ترا در اداره امور دنیای ما باز دارد و واپس اندازد. (تاریخ طبری . جلد 4 . صفحه 1336)

غدیر خم

- اگر حضرت علی  از جانب خدا در غدیر خم به خلافت انتخاب شده بود و خود را مستحق خلافت می دانست چرا این سخنان را بر زبان راند؟نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟