۳۰ مرداد ۱۳۸۹

قرآن . سوره نساء1 - متن آیه قرآن :

« ای مردم ، بترسید از پروردگار خود ، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن ، جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند ... » ( قرآن . سوره نساء . آیه 1 )

- لازمه این سخن، آن است که همسر آدم، «حوّا» از بدن آدم آفریده شده و فرزندان آدم (برادر و خواهر) با هم ازدواج کرده باشند!

- با توجه به این آیه باید نتیجه گیری کنیم که همه مسلمانان مطابق کتاب مقدس ایشان ( قرآن ) حاصل ازدواج با محارم و زنازاده هستند !
- امروزه می دانیم که پیدایش انسان بر روی زمین خلق الساعه نبوده و حاصل میلیونها سال تکامل است !
- آیا الله به نحوه پیدایش انسان بر روی زمین اشراف نداشته ؟!
- چگونه فرزندان آدم از همه گونه های انسانی نظیر :
1 - سفید پوست
2 - سیاه‌پوست
3 - زرد پوست
4 - سرخ ‌پوست
با گونه های مختلف ژنتیکی تشکیل شده بودند!
قرآن . سوره نساء


2 - متن آیه قرآن :

به یتیمان اموالشان را بدهید ، و مال بد و نامرغوب خود را به مرغوب ( آنها ) تبدیل نکنید و اموال آنان را به ضمیمه اموال خود مخورید ، که این گناهی بس بزرگ است. ( قرآن .سوره نساء . آیه 2 )

- در اینجا الله توصیه اخلاقی می کند به مراقبت و مراعات فرزندان مسلمانی که پدر یا مادر خود را از دست داده اند.

- چرا الله اگر توصیه انسانی هم در قرآن کرده فقط برای مسلمانان قابل اجراست؟!
- آیا این قوانین برای یتیم های یهودیان ، یتیم های کفار ، یتیم های ایرانیان و .... نیز صادق است ؟!!
- آیا مسلمانان مراعات یتیم های باقی مانده از کشتار اقوام یهود و کشتار ایرانیان را نیز باید می کردند ؟!!

- اگر چنین است چرا در تاریخ می خوانیم که :

حضرت محمد پس از تسلیم شدن مردم قبیله بنی قریظه (از اقوام یهود ) دستور داد 900 نفر از جوانان و مردان بنی قریظه را سر بریدند و اموال و دارایی و زنان و کودکان این قبیله را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند. (تاریخ طبری. جلد 3 . صفحه 1088.1091)

پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و حضرت علی و" زبیر" در حضور پیامبر گردن انها را زدند. (تاریخ طبری .جلد 3. صفحه 1093)

در جنگ جلولاء صد هزار تن از سپاه ایران کشته شدند و مدت ها اجساد آنها به روی زمین باقی مانده بود و اموال و دارایی و زنان و کودکان ایرانی را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند این جنگ به ان جهت جلولا (پوشانیده) نام گرفت که از بس کشته دشت و صحرا را پوشانیده بود که نمودار عظمت و جلال جنگ جلولاء بود. (تاریخ طبری. جلد 5. صفحه1829)

قرآن . سوره نساء
3 - متن آیه قرآن :

.... پس آن كس از زنان را به نكاح خود درآوريد كه شما را نيكو و مناسب با عدالت باشد.دو يا سه يا جهار و اگر بترسيد كه چون زنان متعدد بگيريد راه عدالت را نپيموده با انها ستم كنيد پس تنها يك زن اختيار كنيد و چنانچه كنيزي داريد به آن اكتفا كنيد. ( قرآن .سوره نساء . آیه 3 )

- طرفداران سازگاری اسلام با دموکراسی توجه کنند مطابق این آیه و قوانین دین حنیف اسلام هر مرد مسلمان می تواند 4 زن عقدی ، 3 زن صیغه ای و کنیز به تعداد دلخواه داشته باشد !!
- طرفداران برابری زن و مرد در اسلام توجه کنند که از این سفره رنگین پهن شده برای آقایان ، سهم بانوان تنها یک شوهر است !!! که حق طلاق هم با شوهر است !! در صورت داشتن رابطه با مردی به جز شوهر خود مستحق عمل وحشیانه سنگسار است !
- آیا حضرت محمد می توانست بین 20 زن خود عدالت را برقرار کند؟!
- اگر حضرت محمد در برقراری عدالت بین زنانش موفق بود نزول این آیات در قرآن به چه منظوری است ؟!!

قران .آیه ۵۱ سوره احزاب :

زنان حضرت محمد از نوبت همخوابگی که حضرت محمد برای آنان قائل میشود، راضی باشند.

قرآن . سوره نساء
4 - متن آیه قرآن :

حكم شما در حق فرزندان شما اين است كه پسران دو برابر دختران ارث برند و اگر فرزندان شما بيش از دو دختر بوده باشد دو سوم ميراث از آن آنها است و اگر يكي بوده باشد نيمي از آن او است، و براي پدر و مادر او كسي كه از دنيا رفته هر كدام يك ششم ارث می برند اگر میت فرزندي داشته باشد و اگر فرزندي نداشته باشد و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند براي مادر او يك سوم است و اگر او برادراني داشته باشد، مادرش يك ششم ميبرد (و پنج ششم باقيمانده براي پدر است) (همه اينها) بعد از انجام وصيتي است كه او كرده است. ( قرآن . سوره نساء . آیه 11 )

- مجددا شاهد ایات تبعیض آمیز الله در مورد بندگانش هستیم !
- چرا پسران مسلمان دو برابر دختران مسلمان ارث می برند؟!
- چرا الویت برای اشخاصی که ارث می برند مشخص نشده است ؟!
- اول سهم همسر ( 1/8 ) را کم کنیم یا پدر و مادر ( 1/6 ) ؟!!
- گویا الله زیاد با علوم ریاضی سر و کار نداشته زیرا که اگر مطابق این آیه قصد تقسیم ارث ، بین وراث مردي را داشته باشیم که صاحب همسر و پدر و مادر و دو دختر است با یک اشکال ریاضی برخورد خواهیم کرد زیرا :

همسر 8/1 مادر 6/1 پدر 6/1 دختران 3/2 اگر نسبتهاي زير را جمع كنيم متوجهُ خواهیم شد که کسر بزرگتر از واحد می شود !!

8/1 + 6/1 + 6/1 + 3/2 = 9/8

- آیا مسلمانانی که اخرین دستاوردهای علمی کفار را در کتاب قرآن می یابند ، دچار توهم نیستند؟!!

قرآن . سوره نساء
5 - متن آیه قرآن :


حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه ها ، و خاله ها ، و دختران برادر، و دختران خواهر شما، و مادراني كه شما را شير داده اند، و خواهران رضاعي شما و مادران همسرانتان ، و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافته اند از همسراني كه با آنها آميزش جنسي داشته ايد و چنانچه با آنها آميزش جنسي نداشته ايد، ( دختران آنها ) براي شما مانعي ندارد. ( قرآن .سوره نساء .آیه 23 )

- از این آیه چنین بر می آید که ازدواج با محارم پیش از اسلام در بین اعراب متداول بوده !
- چرا ازدواج شوهر با دختر زن در صورتی که با مادرش همبستر نشده حلال مي شود؟!

قرآن . سوره نساء
6 - متن آیه قرآن :


و كساني از زنان شما كه مرتكب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبيد! اگر گواهي دادند، آنان ( زنان) را در خانه ها(ي خود) نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد؛ يا اينكه خداوند، راهي براي آنها قرار دهد. ( قرآن . سورهُ نسا .آيه 15 )

- آیا هیچ زن نادانی هست که در حضور 4 شاهد اقدام به هم آغوشی با معشوقه خویش بکند؟!
- آیا اگر 3 نفر شهادت بدهند یعنی این عمل انجام نشده ؟!!
- چرا باید حتما شاهدان مسلمان باشند؟!
- آیا اینجا مجددا الله نوع بشر را به خودی و غیر خودی تقسیم نکرده ؟!
- چرا اگر زنی مرتکب عمل زنا شود باید تمام عمر به تاوان این اشتباه در خانه محبوس باشد؟!!
- این چگونه عدالتی است که مردان امکان ارتباط جنسی با 4 زن عقدی و بی نهایت زنان صیغه ای و کنیز را داشته باشند ولی زنان تنها به یک مرد اکتفا کنند؟!

قرآن . سوره نساء
7 - متن آیه قرآن :


اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد اموال همديگر را به نا حق نخوريد مگر آنكه داد و ستدى با رضایت يكديگر از شما [انجام گرفته] باشد و یکدیگر را نكشيد که البته الله همواره با شما مهربان است. ( قرآن . سوره نساء . آیه 29 )

در اینجا شاهد توصیه هایی اخلاقی الله به مسلمانان هستیم ! که به جان و مال یکدیگر تجاوز نکنید.

- چرا الله اگر توصیه انسانی هم در قرآن کرده فقط برای مسلمانان قابل اجراست؟!
- آیا مسلمانان به عدم تجاوز به جان و مال  یهودیان ،  کفار ، ایرانیان و ....نیز  سفارش شده اند؟!

اگر چنین است چرا در تاریخ می خوانیم :

- حضرت محمد پس از تسلیم شدن مردم قبیله بنی قریظه (از اقوام یهود ) دستور داد 900 نفر از جوانان و مردان بنی قریظه را سر بریدند و اموال و دارایی و زنان و کودکان این قبیله را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند.
- پس از بیست روز ( بنی النضیر) تسلیم شدند وترک دیار کردند و تمام دارایی های آنان میان حضرت محمد و یارانش تقسیم شد.
- پس از پانزده روز محاصره افراد قبیله بنی قینقاع  تسلیم شده و مجبور به کوچ شدند و همه دارایی های آنان بین مهاجران بی خانه تقسیم شد.
- در جنگ جلولاء صد هزار تن از سپاه ایران کشته شدند و مدت ها اجساد آنها به روی زمین باقی مانده بود و اموال و دارایی و زنان و کودکان ایرانی را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند.(تاریخ طبری. جلد 5. صفحه1829)

قرآن . سوره نساء

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot