‏نمایش پست‌ها با برچسب صحیح بخاری. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب صحیح بخاری. نمایش همه پست‌ها

۱۳ مرداد ۱۳۸۹

دستور العمل تجاوز به اسرای زن توسط رسول الله!


ابی سعید الخدری روایت کرده است:
ما در میان غنایم جنگی اسرای زنی بدست آوردیم و با آنها جماع منقطع ( نوعی مقاربت که در آن مرد قبل از انزال با بیرون آوردن آلت خود مقاربت را قطع کند )میکردیم، از رسول الله پیرامون اینکار پرسیدیم.

دستور العمل تجاوز به اسرای زن توسط رسول الله!
 رسول الله گفت : آیا واقعا اینکار را میکنید؟
بعد از اینکه این پرسش را سه بار تکرار کرد گفت :
هیچ نفسی نیست که قرار باشد وجود داشته باشد، و تا روز قیامت بوجود نیاید.  
( صحیح بخاری . جلد 7 . بخش 97 . شماره 137)
صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟