‏نمایش پست‌ها با برچسب قبیله قريش. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب قبیله قريش. نمایش همه پست‌ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

قبیله قريشقريش
قريش نام طایفه‌ای بود که در پیش از اسلام بر بخشی از حجاز فرمان می‌راندند. قريش از توانمندان عرب بودند. محمد پیامبر اسلام از طایفه قريش بود. همچنین دودمانهای خلیفه گری امویان و عباسیان از همین طایفه قريش بودند.
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟