۸ شهریور ۱۳۸۹

اسامی قرآنی (عربی)


 
معانی برخی از اسامی قرانی (عربی) که برای فرزندانمان انتخاب می کنیم :


اسامی قرآنی (عربی)
اسامی قرآنی (عربی)


لیست اسامی قرآنی (عربی) و معانی ان دختران (مونث) :


- فاطمه :
مونث فاطم . شتربچه ماده از شير بازشده . (منتهي الارب)
(لغت نامه دهخدا  ) اسامی قرانی .عربی

- زهراء :
گاو ماده دشتي . (آنندراج ) (منتهي الارب ) (ناظم الاطباء  ) (از اقرب الموارد)
(لغت نامه دهخدا  ) اسامی قرانی .عربی

لیست اسامی قرآنی (عربی) و معانی ان  پسران (مذکر) :


- باقر:

گاو. (مهذب الاسماء).
جمع بواقر.اسم جمع (بروايت ليث )
باقر جماعة بقر باشد با شبانانش ، مثل جامل که جماعة شتران بود باساربانان . و در جمهرة ابن دريد آمده است که باقر و بقير جمع بقر باشد. (از تاج العروس).
گروه گاوان با گاوچرانان و آن اسم جمع است . (از اقرب الموارد) .
باقر و بَقير و بَيقور و باقور و باقورة اسم جمع. (منتهي الارب )
(لغت نامه دهخدا (کلیک) ) اسامی قرانی .عربی

- جعفر:

شتران ماده پرشير. (منتهي الارب )
خر. حمار.در اين معني مبدل يعفور است که در اصل به معني آهوست و گويند نام خر پيغامبر اسلام (ص ) بوده است:
از لعن برسم تو زنم نعل جعفري
گر ظن بري به من که من از دست جعفرم .
سوزني (لغت نامه دهخدا (کلیک) ) اسامی قرانی .عربی+ ادامه مطلب (اسامی قرآنی (عربی))  ...