‏نمایش پست‌ها با برچسب تشنگی کاروان امام حسین در کربلا. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب تشنگی کاروان امام حسین در کربلا. نمایش همه پست‌ها

۱۳ مرداد ۱۳۸۹

تشنگی کاروان امام حسین در کربلا


- ایا کاروان امام حسین در مدت محاصره در کربلا  تشنه ماندند؟

تشنگی کاروان امام حسین در کربلا
خیر ، وقتی تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد ، امام حسین عباس بن ابی طالب را پیش خواند و با سی سوار و بیست پیاده  فرستاد و بیست مشک همراهشان کردند که شبانگاه برفتند و نزدیک اب رسیدند. پانصد تن از سپاهیان یزید مراقب ابگاه بودند. چون به نزدیک ابگاه رسیدند عباس گفت : از تشنگی امده ایم این اب که از ان ما را بداشته اند بنوشیم گفتند بنوش نوش جانت.عباس گفت تا حسین و این گروه از یارانش که می بینی تشنه اند یک قطره نخواهم نوشید .انگاه عباس به پیادگان گفت مشکها را پر کنند پس از ان کسان نمودار شدند و درگیری اندکی شد. یاران حسین با مشکها بیامدند و اب را پیش وی بردند. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3007)
از دیگر دلایلی که در خیمه امام حسین در کربلا اب وجود داشت می توان به این نکته اشاره کرد:
پیش از شروع جنگ در کریلا  امام حسین فرمودند خیمه ای به پا کنند انگاه امام حسین وارد خیمه شد و نوره کشید (نوره کشیدن یعنی اصلاح موهای زائد بدن) و چون امام حسین فراغت یافت دیگران رفتند و نوره  (اصلاح موهای زائد بدن) کشیدند. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3021)

صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن

- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟