‏نمایش پست‌ها با برچسب نفقه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب نفقه. نمایش همه پست‌ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

نفقهنفقه چیست؟

نفقه در لغت به معنی : هزینه . خرج . اخراجات . خرج هر روزه . خرجی آمده است.

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضاً الزام‌ آور می‌شود مانند نفقه  زوجه و نفقه اقارب و نفقه خویشاوندان.


نفقه
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از :
همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟