۳۰ مرداد ۱۳۸۹

ترور و کشتار در صدر اسلام
 - ماجرای ترور شاعری بنام " حویرث بن نقیذ"  در صدر اسلام چه بوده است؟

ترور و کشتار در صدر اسلام
ترور و کشتار در صدر اسلام

وی شتر دختران حضرت محمد " فاطمه " و " ام کلثوم " را رم داده بود به فرمان حضرت محمد   و توسط حضرت علی در جریان یک توطئه به قتل رسید. (سیره ابن هشام  .جلد 2. صفحه 273)


- ماجرای سر بریدن " مغیره" در صدر اسلام چه بوده است؟

ترور و کشتار در صدر اسلام
ترور و کشتار در صدر اسلام

پیر مردی بنام "مغیره" که پس از فتح مکه از ترس حضرت محمد   گریخته بود بوسیله حضرت علی دستگیر و سر بریده شد. (زنان پیغمبر . صفحه 316)

- ماجرای سر بریدن "نضر" و "عتبه" در صدر اسلام چه بوده است؟

ترور و کشتار در صدر اسلام
ترور و کشتار در صدر اسلام

پس از شکست " ائیل " حضرت محمد به  حضرت علی   دستور داد که " نضر" پسر" حارث " را سر ببرد.همینطور در منطقه ای دیگر بنام " الظیه " از میان اسرا "عتبه" پسر" ابی معیظ " بدستور حضرت محمد و بدست  حضرت علی  سر بریده شد. (منتهی الامال . جلد 1.صفحه 57)

- ماجرای سر بریدن "عتبه" در صدر اسلام چه بوده است؟

ترور و کشتار در صدر اسلام
ترور و کشتار در صدر اسلام

مردی بنام "عتبه" که بخاطر عدم پخش مساوی غنایم بین لشکریان اسلام به صورت حضرت محمد   تف کرده بود بوسیله حضرت علی  سر بریده شد. (تاریخ طبری . جلد 5 .صفحه 1103)


- ماجرای ترور (سلام بن ابی الحقیق) در صدر اسلام بفرمان حضرت محمد چه بوده است؟

 "سلام بن ابی الحقیق" از دوستان قبیله" اوس"بود و از سرشناسان یهود که بفرمان حضرت محمد در صدر اسلام دستور ترور او صادر شد و عبدالله بن عتیک مامور انجام این ترور شد. آنان نیز ماموریت خود را بنحو دلخواه به انجام رساندند و"سلام بن ابی الحقیق" را کشتند. هنگامی که برگشتند و به حضرت  محمد  خبر دادند ایشان از خوشحالی فریاد زد "الله اکبر".  سیره ابن هشام  . جلد 2 .صفحه 186)

- ماجرای ترور (خالد بن سفیان هذلی) در صدر اسلام بفرمان حضرت محمد چه بوده است؟

ترور و کشتار در صدر اسلام
ترور و کشتار در صدر اسلام

 "خالد بن سفیان هذلی" در صدر اسلام مردم را بر ضد حضرت  محمد  بر می انگیخت.حضرت محمد امر فرمود به "عبدالله بن انیس" که کار او را بسازد و او نیز چنین کرد.حضرت محمد به پاس این خدمت عصایی به "عبدالله انیس" قاتل "خالد بن سفیان هذلی" می دهد و می گوید :این عصا نشانه میان من و تو در روز قیامت است و همانا کمترین مردم در انروز کسانی هستند که به عصا تکیه زده اند.  سیره ابن هشام   .جلد 2 .صفحه 395)


- ماجرای ترور (ابو عفک) درصدر اسلام بفرمان حضرت محمد چه بوده است؟

"ابو عفک" شاعر یهودی بود،در صدر اسلام که یکصد و بیست سال سن داشت. او شعری در مذمت حضرت  محمد  سروده بود. بدستور حضرت محمد "سالم بن عمیر" ما مور قتل "ابو عفک" شد.  سیره ابن هشام   .جلد 2. صفحه411)

- ماجرای ترور (عصماء .دختر مروان) در صدر اسلام چه بوده است؟


ترور و کشتار در صدر اسلام
ترور و کشتار در صدر اسلام

"عصماء" دختر مروان شاعری آزاده و دلیر بود درصدر اسلام وی بدلیل اشعار انتقادی که در مذمت قتل عام یهودیان و همچنین ترور "ابو عفک" سروده بود. بدستور حضرت  محمد  " عمیر بن عدی" مامور کشتن "عصماء"شد. "عمیر" شبانه به خانه "عصماء" می رود و او را می کشد و صبح زود خبر کشته شدن "عصماء" را به حضرت محمد می دهد.حضرت محمد می گوید: (ای "عمیر" خدا و رسولش را یاری کردی) سیره ابن هشام .جلد 2. صفحه 412) .


نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

۲ نظر:

 1. ناشناس۵.۴.۹۰

  سلفی گری یا وهابیت است که امروز تلطیف شده آن با نام سلفی گری متجدد بخصوص در شمال آفریقا مطرح است . این گروه با تکیه بر مبانی افراطی اهل سنت و با عنوان احیای اسلام اصیل و بازگشت به دین اسلاف خود در صدر اسلام میکوشند اسلامی ناب را بر اساس برداشت های خود از کتاب و سنت عرضه نمایند . گرچه ظهور بیرونی این تفکر همان وهابیت خشن است که در کشورهای اسلامی موج خشونت گرایی و ترور و کشتار را رقم زده است اینک به مقتضای زمان و با توجه نفرت جهانیان از عملکرد آنها قدری رقیق شده و برخود نام سلفی گری متجدد نهاده اند ولی در باطن همان اندیشه افراطی گری است که به همان میزان سلفی گری گویی از اسلام واقعی فاصله گرفته است . رهبری این جریان جدید را ظاهرا اساتید دانشگاه الازهر مصر و بخصوص دکتر یوسف قرضاوی بر عهده دارد و تشکل هایی همچون جمعیت اخوان المسلمین و... آن را همراهی میکنند .

  پاسخحذف
 2. ناشناس۵.۴.۹۰

  اگر به تاریخ صدر اسلام نگاه کنید:
  1- جنگ و کشتار و البته شبیخون برای گسترش اسلام
  2- تثبیت و رواج بیشتر برده داری به جای منسوخ کردن یا لا اقل مذموم شمردن آن.
  3- تجاوز به زنان و تثبیت برده داری جنسی و از آن بدتر تئوریزه کزدن آن.
  4- کشتن اسرا و از آن بدتر تئوریزه کردن آن.
  5- برتری انسان بر انسان به واسطه دین (کفار در مقایسه با مسملمانان) و از آ« بدتر تئوریزه کردن آن.
  6- تضعیف حقوق زن و از آن بدتر توریزه کردن آن.
  7- ادعاهای علمی بی پایه و اساس که اشتباه بودن آنها امروزه اثبات شده مانند اثر شهابسنگ
  8- تاریخ بر ساخته و مجعول و درآمیختن اسطوره ها و اساطیر قومی با تاریخ حقیقی مانند ماجرای طوفان نوح که اساساً از لحاط علمی امکان وقوع ندارد
  9- تئوریزه کردن ترور, خشونت و کشتار
  10- تئوریزه کردن اصل "هدف وسیله را توجیه می کند". (ماجرای حمله به کاروان تجاری قریش درماه حرام - اولین شبیخون موفقیت آمیز مسلمان به کفار قریش).

  پاسخحذف

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot