‏نمایش پست‌ها با برچسب بحارلانوار. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب بحارلانوار. نمایش همه پست‌ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

نقد قران در محور حدیث


برای اشنایی با سطح دانش ائمه اطهار برخی از احادیث انان را از کتب معتبر بررسی می نمائیم .
از کتب :( اصول کافی - حلیه المتقین - بحارلانوار- عین الحیوه )

نقد قران در محور حدیث
نقد قران در محور حدیث
1- حضرت امام موسی  فرمودند:

که در خروس پنج خصلت از خصلتهای پیغمبران هست .1- بسیار جماع (امیزش) کردن 2- غیرت 3- شناختن وقت نمازها 4-شجاعت 5- سخاوت . (حلیه المتقین.باب12.فصل7) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

2- از حضرت امام صادق  روایت شده که امیر المومنین  فرمود:

اولین کسی که بر خدا سر کشی کرد عنا ق دختر ادم بود و اولین کشته ای که خدا او را کشت همان (عناق) بود. که نشمینگاهش یک جریب در یک جریب بود و بیست انگشت داشت که در هر انگشت دو ناخن بود چون دو داس پس خدا شیری مانند فیل و گرگی ببزرگی شتر و کرکسی باندازه استر بر او مسلط کرد و انها او را کشتند. (اصول کافی.جزء4.باب ستمگری) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )

3- حضرت محمد  به حضرت امام علی  وصیت نمود:

ای علی  در وقت جماع (امیزش) با زن خود سخن مگو که اگر فرزندی حاصل شود ایمن نیستی که لال باشد ونگاه نکند احدی به فرج زن خود و چشم بپوشد در ان حالت که نظر کردن به فرج در ان حالت باعث کوری فرزند میشود. (حلیه المتقین.فصل 4.باب4) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

4- حضرت امام صادق  فرمودند:

دعا را در چهار هنگام بخوانید:1- هنگام وزیدن بادها 2- برطرف شدن سایه ها 3- فرو امدن باران 4- ریخته شدن اولین قطره خون مومن . زیرا در این چهار حالت در های اسمان باز می شود. (اصول کافی.جزء4.باب اجابت دعا) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )


5- حضرت امام رضا  می فرمودند:

دهن دره از شیطان است و عطسه از خدای عز و جل. (اصول کافی.جزء4.باب عطسه) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )

6-حضرت امام علی  فرمودند:

هر کس چون عطسه کند دنبال ان بگوید : "الحمد الله رب العالمین علی کل حال" که در انصورت درد گوش و دندان نبیند. (اصول کافی.جزء4.باب عطسه) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )

7- حضرت امام صادق  فرمودند:

جماع (امیزش) مکن با همسر خود در اول ماه و اخر ماه و میان ماه که باعث این می شود که فرزند سقط شود و نزدیکست که اگر فرزندی حاصل شود دیوانه باشد یا صرع داشته باشد.نمی بینی کسی که صرع می گیرد اکثر انست که در اول ماه یا دراخر ماه میباشد. (حلیه المتقین.باب 4.فصل 4) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )


8- حضرت محمد  فرمودند:

سه چیز است که حافظه را زیاد می کند و درد های بدن را می برد: 1- کندر خوائیدن 2- مسواک کردن 3- قران خواندن. (حلیه المتقین.فصل 1.باب 5) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

9- حضرت امام موسی  فرمودند:

چون موی سر بلند شود انگاه چشم را ضعیف می کند و نورش را کم می کند و ازاله (اصلاح) کردن دیده را جلا می دهد. (حلیه المتقین.فصل 2.باب 5) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

10- حضرت امام صادق  فرمودند:

هر که عطسه زند سپس دستش را بر استخوان تیغه بینی نهد و بگوید: "الحمدالله رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اهله و صلی الله علی محمد النبی و اله و سلم" انگاه از سوراخ چپ بینی او پرنده ای کوچکتر از ملخ و بزرگتر از مگس بیرون اید و برود تا به زیر عرش رسد و تا روز قیامت برای او استغفار کند.
(اصول کافی.جزء4.باب عطسه) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )

11- حضرت امام باقر  فرمودند:

در ان میان که امیر المومنین  در مسجد کوفه بر منبر بود.ازدهایی از طرف یکی از درهای مسجد روی اورد.مردم اهنگ کشتنش را کردند امیر المومنین کسی را فرستاد تا د ست نگهدارند.مردم از کشتنش خودداری کردند و او سینه کشان می رفت تا پای منبر رسید .برخاست وروی دمش ایستاد و به امیر المومنین  سلام کرد حضرت فرمود تو کیستی؟ گفت من عمروبن عثمان خلیفه شما بر طا یفه جن هستم .پدرم به من سفارش کرد خدمت شما بیایم و رای شما را بدست اورم اکنون نزد شما امدم تا چه دستور فرمایی. (اصول کافی.جزء2.باب جن) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )

12- حضرت محمد  فرمودند:

گرفتن ناخن ها دردهای بزرگ را منع می کند و روزی را فراخ می گرداند. (حلیه المتقین.باب5.فصل8) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

13- حضرت محمد  فرمودند:

چون مگس در ظرف طعام بیفتد ان را تکان دهید و بیندازید که در یک بالش زهر است و در بال دیگرش شفاست و ان بال زهر الود را در اب وطعام فرو میبرد شما ان بال دیگر را هم فرو برید که ضرر نرساند. (حلیه المتقین.باب12.فصل8) (تالیف محمد باقر مجلسی) (حدیث )

14- حضرت امام رضا  فرمودند:

اما م رضا شخصی را دیدند که درد چشم داشت.فرمود می خواهی تو را چیزی بیاموزانم که اگر بجا اوری هرگز درد چشم نبینی؟ گفت بلی. فرمودند که در هر پنجشنبه ناخن هایت را بگیر.ان شخص چنین کرد و هرگز درد چشم ندید. (حلیه المتقین.باب5.فصل9) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

15- حضرت علی  فرمودند:

اگر مو هایت را بصورت ایستاده شانه کنی بدان که باعث فقر و پریشانی ات خواهد شد. (حلیه المتقین.باب5.فصل12) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )


16- حضرت  امام موسی  فرمودند:

حیواناتی که مسخ شدند به قرار ذیل می باشند.  (بدین معنی که ابتدا انسان بودند و بعد به اذن خدا تبدیل بحیوانات شدند).

1- فیل: پادشاهی بوده که زنا و لواط می کرده.

2- خرگوش: زنی بوده که به شوهر خود خیانت می کرده.

3- میمون و خوک: جماعتی از بنی اسراییل که در روز شنبه شکار کردند.

4- سوسمار: گروهی از بنی اسراییل که در زمان حضرت عیسی ایمان نیاوردند.

5- عقرب: مردی بوده که سخن چینی می کرده.

6- زنبور: قصابی بوده که از ترازو دزدی می کرده.

7- خرس: مردی بوده که مردم با او عمل قبیح می کردند.

8- عنکبوت: زنی بوده که از برای شوهر خود سحر می کرده.

9- پشه: شخصی بوده که پیغمبران را مسخره می کرده.


(حلیه المتقین.باب13.فصل8) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

17- حضرت محمد  فرمودند:

ریش را از طرف پایین چهل مرتبه واز طرف بالا هفت مرتبه شانه می کردند و می فرمودند که روزی را زیاد می کند و بلغم را قطع می کند. (حلیه المتقین.باب5.فصل 12) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )


18- حضرت  امام صادق  فرمودند:

هرگاه زنی حامله باشد و چهار ماه بر او بگذرد روی او را بقبله کن و ایه الکرسی بخوان و دست بر پهلوی او بزن و بگو "اللهم انی قدسمیته محمدا"یعنی خدایا من او را محمد نامیدم چون چنین کنی خداوند ان فرزند را پسر گرداند. (حلیه المتقین.باب4.فصل7) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

19- حضرت  امام موسی  فرمودند:

شستن سر (موی سر) با سدر روزی را زیاد می کند.

(حلیه المتقین.باب7.فصل5) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

20- حضرت امام جعفر صادق  :

ایشان برای اصلاح مو های زیر بغل از دارو استفاده می کردند و می فرمودند که کندن مو های زیر بغل دوش ها (کتف) راسست می کند.

(حلیه المتقین.باب7.فصل7) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

21- حضرت امام صادق   فرمودند :

علم نافعی که سبب نجات بشود، فقط توحید و امامت و علومی است که از حضرت رسول الله(ص) بما رسیده است . از سایر علوم آنچه برای فهمیدن کلام اهل بیت رسالت لازم است، مانند عربی و صرف و نحو و منطق، باید خوانده شود، و غیر آن یا لغو و بیفایده و تضییع عمر، و یا احداث شبهه است در نفس، که بیشتر موجب کفر و ضلالت می شود. (عین الحیوة) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )


قابل توجه بانوان عزیز:

1- حضرت محمد  فرمودند:

زنان را در غرفه و بالا خانه جا ندهید و چیزی نوشتن به ایشان نیاموزید و سوره یوسف را به انها تعلیم ندهید و چرخ رشتن به انها بیاموزید وسوره نور را به انها تعلیم دهید.

(حلیه المتقین.باب4.فصل6) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

2- حضرت علی  به امام حسن وصیت نمودند:

که زینهار مشورت با زنان نکن زیرا که رای انها ضعیف و عزم انها سست است.

(حلیه المتقین.باب4.فصل6) (تالیف علامه محمد باقرمجلسی) (حدیث )

3- حضرت امام باقر فرمودند:

رازی را بزنان نگویید و درباره خویشان شما انچه گویند اطاعت نکنید.

(حلیه المتقین.باب4.فصل6) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

4- حضرت علی  فرمودند:

مردی که کارهای او را زنی تدبیر کند ملعو نست و حضرت محمد چون اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورت می کردند و هر چه انها می گفتند خلاف ان عمل می کردند.

(حله المتقین.باب4.فصل6) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

5- حضرت محمد  فرمودند:

که هر که اطاعت زن خود بکند خدا او را سرنگون در جهنم اندازد.

(حلیه المتقین.باب4.فصل6) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

6- حضرت محمد  فرمودند:

اگر امر می کردم کسی برای غیر خدا سجده کند هر اینه می گفتم که زنان برای شوهران سجده کنند.

(حلیه المتقین.باب4.فصل6) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

7- حضرت محمد  فرمودند:

زنان را با چوب تأدیب نکنید، بلکه با گرسنگی و برهنگی تأدیب کنید تا در دنیا و آخرت راحت باشید. (بحارالانوار) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

8- حضرت محمد  فرمود:

زنان عورتند و بیهوده گفتار؛ چون عورتند در خانه ها پنهانشان کنید و گفتار بیهوده آنان را با سکوت خود چاره کنید. (بحارالانوار) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )


نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟