‏نمایش پست‌ها با برچسب رساله (توضیح المسائل) امام خمینی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب رساله (توضیح المسائل) امام خمینی. نمایش همه پست‌ها

۸ شهریور ۱۳۸۹

رساله (توضیح المسائل) امام خمینیمطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی در چه صورت انسان نمی تواند با دختر خاله و دختر عمه خود ازدواج کند؟

اگر انسان پيش از آنكه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا كند، ديگر نمى‏تواند با آنان ازدواج نمايد.
(توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2394)
اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد عقد آنان اشكال ندارد.
(توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2395)
مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم  انسانی که با مادر زن خود زنا کند چیست؟

رساله (توضیح المسائل) امام خمینی
رساله (توضیح المسائل) امام خمینی

اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى كند بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى‏شود، و همچنين است اگر پيش از آنكه با او نزديكى كند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است كه از آن زن جدا شود.
(توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2396)


+ ادامه مطلب (رساله (توضیح المسائل) امام خمینی)  ...


۱۰ مرداد ۱۳۸۹

رساله (توضیح المسائل) امام خمینیمطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی در چه صورت انسان نمی تواند با دختر خاله و دختر عمه خود ازدواج کند؟

اگر انسان پيش از آنكه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا كند، ديگر نمى‏تواند با آنان ازدواج نمايد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2394)
اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد عقد آنان اشكال ندارد. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2395)

رساله (توضیح المسائل) امام خمینی
رساله (توضیح المسائل) امام خمینی


مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم  انسانی که با مادر زن خود زنا کند چیست؟

اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى كند بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى‏شود، و همچنين است اگر پيش از آنكه با او نزديكى كند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است كه از آن زن جدا شود. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2396)

مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی  اگر زن محصنه زنا بدهد ایا بر شوهر خود حرام می شود؟

زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمى‏شود و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد ولى بايد مهريه‏اش را بدهد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2403)


مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی  ایا  ازدواج با مادر، خواهر، پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است؟

مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده بر لواط كننده حرام است اگر چه لواط كننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولى اگر گمان كند كه دخول شده،يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمى‏شوند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2405)
اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن كس لواط كند، آنها بر او حرام نمى‏شوند. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2406)


مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم افضا (افضا یعنی پاره شدن بافت‌های حایل میان واژن و مقعد بر اثر فشار زیاد نزدیکی با دختر بچه نابالغ) چیست ؟اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند و پيش از آنكه نه سال دختر تمام شود، با او نزديكى و دخول كند، چنانچه او را افضا نمايد هيچ وقت نبايد با او نزديكى كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2410)

مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم شیر دادن زن به بچه کس دیگر بدون اجازه شوهر چیست؟

اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين نرود زن مى‏تواند بدون اجازه شوهر بچه كس ديگر را شير دهد، ولى جايز نيست بچه‏اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود مثلا اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن شوهر مى‏شود و بر او حرام مى‏گردد. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2492)

مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم پدر و مادر در حق دختر چیست؟

مستحب است در شوهر دادن دخترى كه بالغه است‏يعنى مكلف شده عجله كنند، حضرت صادق عليه السلام فرمودند: يكى از سعادتهاى مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض (عادت ماهانه) نبيند. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2459)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم زنی که یقین دارد ، شوهرش  در سفر فوت کرده سپس ازدواج مجدد نماید ولی شوهر اول وی از سفر برگردد چیست؟

 زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عده وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد، زن بايد عده نگه دارد و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند بدهد، ولى خرج عده ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2463)


مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی مسئولیت زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن چیست؟

زنى كه عقد دائمى شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر لذتى كه او مى‏خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند ، تهيه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه در كتب ذكر شده بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند چه توانايى داشته باشد يا نداشته باشد مديون زن است . (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2412)

مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم مردی که به زن خود نفقه ندهد چیست؟

زنى كه از شوهر اطاعت مى‏كند اگر مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد مى‏تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاكم شرع مراجعه نمايد. و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممكن نباشد، مى‏تواند در هر روز باندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيه كند، در موقعى كه مشغول تهيه معاش است اطاعت ‏شوهر بر او واجب نيست. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2416)


مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی ایا زن می تواند پیش از گرفتن مهریه از نزدیکی کردن شوهر جلو گیری کند؟

اگر موقع خواندن عقد دائمى براى دادن مهر مدتى را معين نكرده باشند، زن مى‏تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى كند ديگر نمى‏تواند بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2420)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم زنی که از زنا ابستن شود چیست؟

اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه‏اش را سقط كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2453)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم زن و شوهری که بواسطه شیر خوردن به همدیگر محرم شده اند چیست؟

اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند بگويد به واسطه شير خوردن آن زن بر او حرام شده: مثلا بگويد شير مادر او را خورده چنانچه تصديق او ممكن باشد نمى‏تواند با آن زن ازدواج كند. و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف اورا قبول نمايد عقد باطل است پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد يا نزديكى كرده باشد ولى در وقت نزديكى كردن زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعداز نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند بدهد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2494)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی شرایط حلال بودن خوردن ملخ چیست؟

اگر ملخ را با دست‏يا به وسيله ديگرى زنده بگيرند بعداز جان دادن خوردن آن حلال است. و لازم نيست كسى كه آن را مى‏گيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد، ولى اگر ملخ مرده‏اى در دست كافر باشد و معلوم نباشد كه آن را زنده گرفته يا نه، اگر چه بگويد زنده گرفته‏ام، حلال نيست. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2622)
خوردن ملخى كه بال در نياورده، و نمى‏تواند پرواز كند حرام است. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2623)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم خوردن گوشت  اسب و قاطر و الاغ چیست؟

خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه است، و اگر كسى با آنها وطى كند، يعنى نزديكى نمايد، حرام مى‏شود، و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2631)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم گاو و گوسفند و شتری که با انها نزدیکی شده چیست؟

اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديكى كنند بول و سرگين آنها نجس مى‏شود و آشاميدن شير آنها هم حرام است و بايد بدون آن كه تاخير بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده، پول آن را به صاحبش بدهد، بلكه اگر به حیوان ديگرى هم نزديكى كند، شير آن حرام مى‏شود. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2632)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم خوردن سرگین و اب دماغ چیست؟

خوردن سرگين و آب دماغ حرام است، و احتياط واجب آن است كه از خوردن چيزهاى خبيث ديگر كه طبيعت انسان از آن متنفر است، اجتناب كنند. ولى اگر پاك باشد، و مقدارى از آن به طورى با چيز حلال مخلوط شود كه در نظر مردم نابود حساب شود، خوردن آن اشكال ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2627)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم خوردن تربت سید الشهدا چیست؟

خوردن كمى از تربت‏حضرت سيد الشهدا عليه السلام براى شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنى براى معالجه اگر علاج منحصر به خوردن اينها باشد اشكال ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2628)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم فرو بردن اب بینی و خلط سینه چیست؟

 فرو بردن آب بينى و خلط سينه كه در دهان آمده، حرام نيست، و نيز فرو بردن غذايى كه موقع خلال كردن از لاى دندان بيرون مى‏آيد، اگر طبيعت انسان از آن متنفر نباشد، اشكال ندارد.
(توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2629)


مطابق رساله امام خمینی شرایط محرم شدن زن برادر چیست؟

اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود بايد دختر شيرخوارى را مثلا دو روزه براى خود صيغه كند و در آن دو روز زن برادرش آن دختر را شير دهد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2493)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم زن صیغه شده چیست؟

زنى كه صيغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجى ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2424) 
زنى كه صيغه شده حق همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى‏برد و شوهر هم ازاو ارث نمى‏برد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2425)
زنى كه صيغه شده، مى‏تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، ولى اگر به واسطه بيرون رفتن، حق شوهر از بين مى‏رود بيرون رفتن او حرام است. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2427)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم زنی که سه بار طلاق داده شده چیست؟

اگر زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع كند، يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام است، ولى اگربعد از طلاق سوم به ديگرى شوهر كند، با چهار شرط به شوهر اول حلال مى‏شود، يعنى مى‏تواند آن زن را دوباره عقد نمايد:

اول: آنكه عقد شوهر دوم هميشگى باشد و اگرمثلا يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند، بعد از آن كه از او جدا شد، شوهر اول نمى‏تواند او را عقد كند

دوم: شوهر دوم بالغ باشد و با او نزديكى و دخول كند، و بنابر احتياط واجب بايد انزال شود.

سوم: شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد.

چهارم: عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.

(توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2527)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم عده دختر نابالغ یا زن یائسه چیست؟

زنى كه نه سالش تمام نشده و زن يائسه عده ندارد، يعنى اگر چه شوهرش با او نزديكى كرده باشد، بعد از طلاق مى‏تواند فورا شوهر كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2510)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم زنی که بدون اطلاع وی شوهرش وی را طلاق داده چیست؟

اگر كسى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتى كه زنش بوده بدهد و مثلا بعد از يك سال بگويد: يك سال پيش تو را طلاق دادم و شرعا هم ثابت كند، مى‏تواند چيزهايى را كه در آن مدت براى زن تهيه نموده و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد ولى چيزهايى را كه مصرف كرده نمى‏تواند از او مطالبه نمايد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2544)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم یا دختر نابالغ چیست؟

نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است ولى اگر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مى‏باشد و نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه كردن هم انسان نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط بايد جاهايى را كه مثل ران و شكم معمولا مى‏پوشانند نگاه نكند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2433)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم نگاه کردن به بدن مرد و زنی که محرمند چیست؟

مرد و زنى كه با يكديگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند مى‏توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2437)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم نگاه کردن مرد به بدن مردی دیگر و زن به بدن زنی دیگر چیست؟

مرد نبايد با قصد لذت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذت حرام است. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2438)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم عکس برداشتن از زن نامحرم چیست؟

عكس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نيست، ولى اگر براى عكس برداشتن مجبور شود كه حرام ديگرى انجام دهد مثلا دست به بدن او بزند يا نظرش به صورت زينت‏شده او يا به ساير بدن او بيافتد، نبايد عكس او را بردارد.و اگر زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى كه آن زن متهتك نباشد نبايد به عكس او نگاه كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2439)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم معالجه انسان نامحرم چیست؟

اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2441)
اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چاره‏اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2442)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی شرایط رجوع مردی که زن خود را طلاق داده چیست؟

براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد بگويد: به زنم رجوع كردم، صحيح است. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2525)

مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی چيزهايى كه موقع غذا خوردن مستحب است چیست؟
 
اول: هر دو دست را پيش از غذا بشويد.

دوم: بعد از غذا دست‏خود را بشويد و با دستمال خشك كند.

سوم: ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد، و پيش از غذا اول ميزبان دست‏خود را بشويد بعد كسى كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به‏كسى كه طرف چپ او نشسسته، و بعد از غذا اول كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست‏خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست ميزبان برسد.

چهارم: در اول غذا"بسم الله" بگويد ولى اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، در وقت‏خوردن هر كدام آنها، گفتن "بسم الله" مستحب است.

پنجم: با دست راست غذا بخورد.

ششم: با سه انگشت ‏يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.

هفتم: اگر چند نفر سر يك سفره نشسته ‏اند، هر كسى از غذاى جلو خودش بخورد.

هشتم: لقمه را كوچك بردارد.

نهم: سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد.

دهم: غذا را خوب بجود.

يازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند.

دوازدهم: انگشتها را بليسد.

سيزدهم: بعداز غذا خلال نمايد، ولى با چوب انار و چوب ريحان و نى و برگ درخت‏خرما خلال نكند.

چهاردهم: آنچه بيرون سفره مى‏ريزد جمع كند و بخورد ولى اگر در بيابان غذا بخورد، مستحب است آنچه مى‏ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد.

پانزدهم: در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد.

شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد.

هفدهم: در اول غذا و آخر آن نمك بخورد.

هيجدهم: ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.

(توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2636)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی چيزهايى كه موقع غذا خوردن مكروه است چیست؟

اول: در حال سيرى غذا خوردن.

دوم: پر خوردن و در خبر است كه خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شكم پر بدش مى‏آيد.

سوم: نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن .

چهارم: خوردن غذاى داغ.

پنجم: فوت كردن چيزى كه مى‏خورد يا مى‏آشامد.

ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره،منتظر چيز ديگر شدن.

هفتم: پاره كردن نان با كارد.

هشتم: گذاشتن نان زير ظرف غذا.

نهم: پاك كردن گوشتى كه به استخوان چسبيده به طورى كه چيزى در آن نماند.

دهم: پوست كندن ميوه.

يازدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آن را بخورد.

(توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2637)

مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی شرایط شکار با سگ شکاری چیست؟

اگر سگ شكارى، حيوان وحشى حلال گوشتى را شكار كند، پاك بودن و حلال بودن آن حيوان شش شرط دارد:

 اول: سگ به طورى تربيت‏شده باشد كه هر وقت آن را براى گرفتن شكار بفرستند، برود و هر وقت از رفتن جلوگيرى كنند، بايستد. ولى اگر در وقت نزديك شدن به شكار با جلوگيرى نايستد، مانع ندارد. و احتياط واجب آن است كه اگر عادت دارد كه پيش از رسيدن صاحبش شكار را مى‏خورد از شكار او اجتناب كنند، ولى اگر اتفاقا شكار را بخورد، اشكال ندارد.

دوم: صاحبش آن را بفرستد. و اگر از پيش خود دنبال شكار رود و حيوانى را شكار كند، خوردن آن حيوان حرام است. بلكه اگر از پيش خود دنبال شكار رود و بعدا صاحبش بانگ بزند كه زودتر آن را به شكار برساند، اگر چه به واسطه صداى صاحبش شتاب كند، بنابر احتياط واجب بايد از خوردن آن شكار خوددارى نمايند.

سوم: كسى كه سگ را مى‏فرستد بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد، و اگر كافر يا كسى كه اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم مى‏كند سگ را بفرستد، شكار آن سگ حرام است.

چهارم: وقت فرستادن سگ، نام خدا را ببرد. و اگر عمدا نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است.ولى اگر از روى فراموشى باشد، اشكال ندارد. و اگر وقت فرستادن سگ نام خدا را عمدا نبرد و پيش از آن كه سگ به شكار برسد نام خدا را ببرد، بنابر احتياط واجب بايد از آن شكار اجتناب نمايد.

 پنجم: شكار به واسطه زخمى كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد. پس اگر سگ شكار را خفه كند يا شكار از دويدن يا ترس بميرد، حلال نيست.

ششم: كسى كه سگ را فرستاده، وقتى برسد كه حيوان مرده باشد يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد. و چنانچه وقتى برسد كه به‏اندازه سر بريدن وقت باشد مثلا حيوان چشم يا دم خود را حركت دهد، يا پاى خود را به زمين بزند، چنانچه سر حيوان را نبرد تا بميرد، حلال نيست. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله  2609)


مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم شکار با سگ شکاری چیست؟

اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يكى ازآنها كافر باشد يا عمدا نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است. و نيز اگر يكى از سگهايى را كه فرستاده‏اند ، تربيت شده نباشد، آن شكار حرام مى‏باشد. (توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2613)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم مسلمانی که منکر خدا یا حضرت محمد شود چیست؟

مسلمانى كه منكر خدا يا پيغمبر شود، يا حكم ضرورى دين يعنى حكمى را كه مسلمانان جزو دين اسلام مى‏دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انكار كند، در صورتى كه منكر شدن آن حكم، به انكار خدا يا پيغمبر برگردد مرتد است. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2447)


مطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی حکم مسلمان زاده مرتد چیست؟

كسى كه پدر يا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده‏اند،چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام كند، اگر مرتد شود زنش بر او حرام مى‏شود و بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى‏شود عده وفات نگهدارد. (توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2449)


نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟