‏نمایش پست‌ها با برچسب لواط (همجنس گرایی اقایان) در اسلام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب لواط (همجنس گرایی اقایان) در اسلام. نمایش همه پست‌ها

۱۶ مرداد ۱۳۸۹

لواط (همجنس گرایی اقایان) در اسلام
تعریف لواط (همجنس بازی مردان) در اسلام چیست؟

لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ . (ماده 108 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


- کدامیک از طرفین لواط محکوم به اجرای حد خواهند شد؟

فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد . (ماده 109 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


لواط (همجنس گرایی اقایان) در اسلام

- حد لواط (همجنس بازی مردان) در اسلام چیست؟
 
1 - حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است . (ماده110 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)2- هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزيرمي شود . (ماده 112 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا 74  ضربه شلاق تعزير مي شوند مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد . (ماده 113) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


4- حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است . اما در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است . (ماده 121) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

5- اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است . (ماده 122 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

6 - هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرند هر دو تا  99 ضربه شلاق تعزير مي شوند . (ماده 123 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

7- هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزير مي شود . (ماده 124) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)
صفحه فیس بوک وبلاگ نقد قرآن


- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟