‏نمایش پست‌ها با برچسب اصول دین اسلام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اصول دین اسلام. نمایش همه پست‌ها

۱۷ مرداد ۱۳۸۹

اصول دین اسلاماصول دین اسلام


از بنیادی‌ ترین باورهای مسلمانان تحت عنوان اصول دین یاد می‌شود. اصول دین نزد مسلمانان سه عدد هستند اعتقاد به هر کدام از این اصول ، باورهایی را به عنوان زیر شاخه موجب می‌شود :

  1. توحید : یعنی اعتقاد به یگانگی خداوند و اعتقاد به صفات او.
  2. نبوت : یعنی اعتقاد به ضرورت فرستادن پیامبران از سوی خداوند برای راهنمایی بشر .(  اعتقاد به پیامبری محمد ).
  3. معاد : یعنی اعتقاد به وجود جهانی که بعد از فروپاشی این جهان کنونی، نمایان می‌شود و در آن جهان نیکان و بد کرداران به سزای کردار خویش می‌ رسند.
در میان این اصول آنچه ریشه بقیه‌ است، توحید می‌ باشد، به طوری که دین شناسان مسلمان می‌کوشند تا با اثبات آن بقیه اصول و فروع را ثابت کنند شیعیان علاوه بر این سه اصل، به عدل و امامت نیز به عنوان اصلهای چهارم و پنجم معتقدند.