۸ شهریور ۱۳۸۹

برده داری در اسلام و قران


آیا برده داری (خرید و فروش انسان) در اسلام و قران مشروع است ؟


برده داری در اسلام و قران


بله ، برده داری در اسلام و قرآن مشروع است .

برای اثبات اینکه برده داری در اسلام و قرآن مشروع است می توان به دلایل ذیل استناد نمود :


1- خدا رزق و روزی بعضی از شما را بر بعضی دیگر فزونی داده است و آنکه رزق و روزی او بیشتر شده است، زیادی به زیردستان (برده) و غلامان (برده)  ندهد تا با او مساوی شوند. (قرآن . سوره نحل . آیه71)


+ ادامه مطلب (برده داری در اسلام و قران)  ...alcorana@yahoo.com