‏نمایش پست‌ها با برچسب جنگ حنین. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جنگ حنین. نمایش همه پست‌ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

جنگ حنین


جنگ حنین نبردی میان محمد و قبایل هوازن و ثقیف بود که در آن محمد به پیروزی رسید. این جنگ پس از فتح مکه توسط محمد رخ داد.
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟