‏نمایش پست‌ها با برچسب عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه ، خلفای راشدین. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه ، خلفای راشدین. نمایش همه پست‌ها

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه


عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه ( ۵۷۹ - ۶۵۵ م.) یکی از صحابه پیامبر بود که در تاریخ ابتدای اسلام نقش بسیار گسترده‌ای داشت که مهمترین آنها خلیفه سوم پس از پیامبر بود عثمان همچنین یکی از اولین مسلمانان بود و از مهمترین کارهای او جمع آوری قرآن بود.

عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه
عثمان از بنی‌امیه و یکی از اشراف و ثروتمندان مکه بود. عثمان در میان خاندانی که قریب به اتفاقشان مخالف اسلام بودند، به اسلام گروید .عثمان در شمار مهاجران به حبشه بود، اما به زودی به مکه بازگشت و به مدینه مهاجرت کرد. عثمان در مدینه به ترتیب با دو دختر حضرت محمد ،ام کلثوم و رقیه که هر دو به زودی درگذشتند، ازدواج کرد و لذا به ذوالنورین مشهور شد. عثمان در لغت به معنی بچه مار است.رجوع شود به اسامی قرانی (عربی )
عثمان در زمان ابوبکر از افراد نزدیک به وی بوده و کاتب وی به شمار می‌آمد.عثمان در دوره عمر نیز از نفوذ قابل توجهی برخوردار بود و در آن شرایط نماینده بنی امیه به شمار می‌آمد.
عمر در اخرین روزهای عمر خود، شش تن از صحابیان را مامور نمود در مدت سه روز خلیفه مسلمانان را تعیین کنند. این شش نفر عبارت بودن از:
علی بن ابیطالب، عثمان بن عفّان، عبد الرحمان بن عوف، زبیر بن عوّام، طلحة بن عبید اللّه و سعد بن ابی وقّاص . آنگاه ابو طلحة بن زید بن سهل انصاری را بر این کار گماشت و گفت: اگر چهار نفر نظرى دادند و دو نفر مخالف شدند، آن دو نفر را گردن بزن و اگر سه نفر توافق کردند و سه نفر مخالفت نمودند، سه نفرى که عبد الرحمان در میان ایشان نیست، گردن بزن، و اگر سه روز گذشت و بر کسى توافق حاصل نکردند، همه ایشان را گردن بزن».
در این سه روز مذاکرات زیادی انجام شد و نتیجه بین علی و عثمان مردّد شد. عبدالرحمن از علی پرسید: اگر با تو بیعت کنیم آیا حاضر می شوی به کتاب خدا و سنت رسول الله و به شیوه دو خلیفة پیشین رفتار کنی؟
جواب علی به عبدالرحمن این جمله بود که ‌به کتاب خدا و سنت رسول الله عمل خواهم کرد.
عبدالرحمن همین سوال را از عثمان کرد و عثمان جواب مثبت داد و همه شرایط را پذیرفت و لذا او به خلافت رسید.
در میان خلفای پس از حضرت محمد عثمان تنها کسی بود که در پی شورشی عمومی مسلمانان کشته شد. قتل وی را در سال 35 هجری ذکر کرده ‌اند.


نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟