‏نمایش پست‌ها با برچسب استخاره. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب استخاره. نمایش همه پست‌ها

۱۷ مرداد ۱۳۸۹

استخاره



استخاره در لغت به معنای بهترین خواستن و خیر خواستن از خدا است و در اصطلاح دینی، واگذاردن انتخاب به خداوند در کاری است که انسان در انجام دادن آن درنگ و تأمل دارد.

1 - استخاره مطلق : این استخاره، در واقع نوعی طلب خیر کردن است و دیگر فقط مربوط به مواقع شک و دودلی و تردید نیست.

2 - استخاره مشورتی : این استخاره، بدین معناست که انسان با مومنان آگاه مشورت کند تا به وسیله این مشورت ، خدای متعال خیر انسان را به زبان یکی از طرف‌ های مشورت جاری نماید.

استخاره

3 -  استخاره قلبی : این استخاره، بدین معناست که شخص از خداوند متعال طلب خیر کند و سپس به آنچه به دل و قلبش افتاد عمل کند.

 4 - استخاره با قرآن : این استخاره، بدین صورت است که شخص بعد از طلب خیر از خداوند متعال قرآن را بگشاید و آیه اول صفحه دست راست را ملاحظه نماید، اگر آیه رحمتی یا امر به خیری باشد خوب است و اگر آیه غضب یا نهی از شرّی یا امر به شرّی یا عقوبتی باشد بد است و اگر دو پهلو باشد میانه‌ است.

5 - استخاره با تسبیح : این استخاره، بدین صورت است که شخص میانه تسبیح را بگیرد و دوتا دوتا رد کند، اگر آخری جفت آمد، بد است و اگر طاق آمد خوب است.

6 -  استخاره با کاغذ( ذات الرقاع ) : این استخاره، بدین صورت است که شخص در سه عدد کاغذ بنویسد «بکن» و در سه عدد کاغذ دیگر بنویسد «نکن» سپس از خداوند طلب خیر و عافیت کند، آنگاه آنها را مخلوط کند و سه عدد از آنها را بردارد، اگر در هر سه نوشته بود «بکن» یا «نکن» به آن عمل کند و در غیر این صورت، برداشتن کاغد را ادامه دهد تا تعداد یکی از گزینه‌ها به عدد سه برسد و آنگاه بدان عمل کند.