نقد قرآن

 

 

زنان در قرآندر ذيل تعدادي از آيات تبعيض آميز قرآن در مورد بانوان ( زنان ) را بررسي ميکنيم:

زنان در قرآن

 1 - و کسانیکه زنان خود را به زنا متهم میکنند، اگر نتوانند 4 شاهد پیدا کنند میتوانند خود چهار بار شهادت بدهند در راه خدا که او از راستگویان است. ( قرآن . سوره نور . آیه 6 )


2 -  زنان کشتزار شما هستند. هرجا که خواهید به کشتزار خود درآیید. و برای خویش از پیش چیزی فرستید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید شد. و مومنات را بشارت ده. ( قرآن . سوره بقره . آیه 223 )


3 - و از زنان شما آنان که مرتکب فحشا میشوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها شهادت بخواهید. اگر شهادت دادند آنها را در خانه محبوس کنید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی در پیش پایشان نهد. ( قرآن .سوره نساء . آیه 15 )+ ادامه مطلب ( زنان در قرآن) ...

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا- ماجرای  رقابت عشقی میان امام حسین و یزید چه بوده است؟

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
زن هوسباز و زیبارویی بنام " ارینب " که در ابتدا معشوقه یزید بود اما در استانه ازدواج با یزید به خاطر وعده وعیدهای امام حسین دل از یزید برید و به عقد و ازدواج امام حسین در امد. ( الامامه و السیاسه ، صفحه 166) (ثمرات الاوراق ابن حجة حموى ، نقل از پند تاريخ ، جلد 1، صفحه 209)

- ماجرای سرقت و مصادره کاروانی از کالاهای یزید توسط امام حسین در راه کوفه چه بوده است؟

امام حسین از مکه به سمت کوفه حرکت کرد تا به حوالی تنعیم رسید کاروانی را انجا دید که از جانب حاکم یمن برای یزید فرستاده شده بود. بار کاروان روناس و حله بود که پیش یزید می بردند، امام حسین کاروان را بگرفت و همراه ببرد. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2968) (اخبار الطوال ، صفحه 292)

 

قران و زنان حضرت محمد


کتاب قران که همه دوران ها و زمان ها را شامل می شود و از قران بعنوان معجزه ابدی و ازلی  یاد می شود.در ایات بسیاری قران بعنوان کارگزار روابط عمومی حضرت محمد در زندگی خصوصی وی عمل می کند:


قران و زنان حضرت محمد

۱- حضرت محمد بیشتر از ۴ زن عقدی میتواند داشته باشد. ( قران .آیه ۵۰ سوره احزاب)

۲- حضرت محمد، میتواند با زنان خویشاوندش که با محمد مهاجرت کردند، ازدواج کند. ( قران .آیه ۵۰ سوره احزاب)

۳- حضرت محمد میتواند هر یک از زنان مومنه ای که خود را بدون مهریه و شهود به محمد عرضه کند بعنوان همسر بپذیرد. ( قران .آیه ۵۰ سوره احزاب)

۴- حضرت محمد از رعایت عدالت و شناختن حق تساوی برای زنان خود معاف است. ( قران .آیه ۵۱ سوره احزاب)

۵- حضرت محمد نوبت همخوابگی با زنان خود را بهر نحوی که صلاح بداند میتواند تنظیم و یا مقدم و موخر سازد. ( قران .آیه ۵۱ سوره احزاب)


+ ادامه مطلب (قران و زنان حضرت محمد)  ... 
ارشیو مطالب  نقد قرآن :

 

 تناقضات قران


تناقضات موجود در قران بحدی متنوع و وسیع است که بلافاصله ذهن را شگفت زده خواهد کرد.ازاین جمله تناقضات می توان فقط برای نمونه به موارد ذیل اشاره کرد:

1-آیات متشابه در قرآن:

خالق و پروردگار شما بحقیقت خداست که طبق صلاح ونظام خلقت جهان را از آسمانها وزمین در 6 روز آفرید.   (قران . سوره یونس . ایه3)
پروردگار شما آن خدائی است که آسمانها و زمین را در 6 روز خلق کرد.   (قران . سوره اعراف . ایه54)
اوست خدائی که اسمان و زمین را در فاصله 6 روز آفرید.  (قران .سوره هود.آیه7)
آن خدائیکه آسمانها و زمین و هر چه در بین آنهاست همه را در 6 روز بیافرید  (قران . سوره فرقان . ایه 59)

1-متضاد آیات در قرآن:
  

تناقضات قران
ای رسول مشرکان را بگو که شما به خدا که زمین را در 2روز آفرید  کافر می شوید و بر اومثل وماند قرارمی دهید؟او خدای جهانیان است و او روی زمین کوه ها را برافراشت و انواع برکات و منابع بسیار در آنها قرار داد و قوت و ارزاق اهل زمین را در 4 روز مقرر فرمود و روزی طلبان را یکسان در کسب روزی خود گردانید و آنگاه به خلقت آسمانها توجه فرمود که آسمانها دودی بود. فرمود ای آسمان و زمین همه به سوی خدا با شوق و رغبت یا به جبر و کراهت بشتابید. آنها عرضه داشتند ما با کمال شوق و میل به سوی تو می شتابیم. آنگاه نظم هفت آسمان را در 2 روز استوار گردانید و در هر آسمانی به نظم امرش وحی نمود و آسمان دنیا را به چراغ های روشن زیب و زیور دادیم.  (قران . سوره فصلت . ایه 9-12)

که مجموع این روزها میشود:              8روز=2روز+4روز+2روز

اسامی قرآنی (عربی)


 
معانی برخی از اسامی قرانی (عربی) که برای فرزندانمان انتخاب می کنیم :

اسامی قرانی (عربی)


لیست اسامی قرآنی (عربی) و معانی ان دختران (مونث) :


- فاطمه :
مونث فاطم . شتربچه ماده از شير بازشده . (منتهي الارب)
(لغت نامه دهخدا  ) اسامی قرانی .عربی

- زهراء :
گاو ماده دشتي . (آنندراج ) (منتهي الارب ) (ناظم الاطباء  ) (از اقرب الموارد)
(لغت نامه دهخدا  ) اسامی قرانی .عربی

- زینب :
بددل . (منتهي الارب ) (آنندراج ).
جبان . (از اقرب الموارد).
ترسو و جبان . (ناظم الاطباء  )
(لغت نامه دهخدا  ) اسامی قرانی .عربی


لیست اسامی قرآنی (عربی) و معانی ان  پسران (مذکر) :


- غلام :
کودک . (منتهي الارب ) (غياث اللغات ).
کودک شهوت پديدآمده . (ترجمان علامه جرجاني تهذيب عادل نسخه کتابخانه لغت نامه )
پسري يا امردي که با وي عشق ورزند. پسر زيباروي . معني اصلي غلام ، پسر و امرد است ولي چون پادشاهان و امرا و شعرا و توانگران علاوه بر استفاده از غلامان خود در مورد خدمتگزاري و جنگاوري و تجمل با بعضي از بندگان خوبرو عشق ميورزيدند از اين رو غلام در ادبيات مفهوم معشوق را به خود گرفته است.
 (لغت نامه دهخدا (کلیک) ) اسامی قرانی .عربی

- باقر:
گاو. (مهذب الاسماء).
جمع بواقر.اسم جمع (بروايت ليث )
باقر جماعة بقر باشد با شبانانش ، مثل جامل که جماعة شتران بود باساربانان . و در جمهرة ابن دريد آمده است که باقر و بقير جمع بقر باشد. (از تاج العروس).
گروه گاوان با گاوچرانان و آن اسم جمع است . (از اقرب الموارد) .
باقر و بَقير و بَيقور و باقور و باقورة اسم جمع. (منتهي الارب )
(لغت نامه دهخدا (کلیک) ) اسامی قرانی .عربی

- جعفر:
شتران ماده پرشير. (منتهي الارب )
خر. حمار.در اين معني مبدل يعفور است که در اصل به معني آهوست و گويند نام خر پيغامبر اسلام (ص ) بوده است:
از لعن برسم تو زنم نعل جعفري
گر ظن بري به من که من از دست جعفرم .
سوزني
(لغت نامه دهخدا (کلیک) ) اسامی قرانی .عربی+ ادامه مطلب (اسامی قرآنی (عربی))  ... 
ارشیو مطالب  نقد قرآن :حدود اسلامی


- حد چیست؟
حد، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع وميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .


حدود اسلامی

- تعریف سرقت در اسلام چیست؟
سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني در صورتیکه صاحب مال ، مال را در حرز (حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد) قرار داه باشد .

- در چه صورت برای سارق مجازات حد در نظر گرفته نمی شود؟

1 - سارق پدر صاحب مال باشد . (ماده 198 . بند 11 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

2 - محل نگهداري مال ، از سارق غصب شده باشد . (ماده 198. بند 13) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - سارق به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . (ماده 198. بند 1 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

4 - سارق با تهديد و در اجبار وادار به سرقت شده باشد . (ماده 198. بند 3) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


+ ادامه مطلب (حدود اسلامی) ...
 
ارشیو مطالب  نقد قرآن :
حمله اعراب مسلمان به ایران


- انگیزه اصلی اعراب مسلمان در حمله به ایران چه بوده است؟

حمله اعراب مسلمان به ایران
کسب غنایم (غنیمت های جنگی) انگیزه اصلی اعراب مسلمان در حمله به دیگر نقاط از جمله ایران بوده است.انگیزه اصلی اعراب مسلمان در حمله به ایران و دیگر نقاط گسترش دین مبین اسلام نبوده بلکه در واقع به نظراعراب مسلمان واشراف عربستان جنگهای دایمی و کسب غنایم و تصرف اراضی وبدست آوردن اسیران برده ازکشورهای همسایه ازجمله ایران و... از جمله فعالیت های تولیدی بشمار می رفته است.

برای اثبات این مطلب به چند رویداد تاریخی اشاره می کنیم:


+ ادامه مطلب  (حمله اعراب مسلمان به ایران) ... 
ارشیو مطالب  نقد قرآن :
زندگی تاریخی حضرت علی


حضرت علی  چهارمین خلیفه راشدین و حضرت علی امام اول شیعیان وحضرت علی داماد و پسر عموی حضرت محمد و حضرت علی از اولین کسانی است که به اسلام روی آورد.

زندگی تاریخی حضرت علی

به لیست زنان حضرت علی توجه فرمایید:

1- فاطمه زهرا
2- خوله بنت ایاس حنیفه
3- لیلی بنت مسعود نهشلیه
4- اسماء بنت عمیس
5- فاطمه بنت حزام مکناه به ام البنین
6- ام سعید بنت عروه بن مسعود ثقفی
7- امامه بنت ابو العاص بن ربیع

از حضرت علی 34 فرزند بجا ماند.

فرزندان دخترامام علی: 16 نفر
فرزندان پسرامام علی: 18 نفرنقش تاریخی حضرت علی در کشتارهای دسته جمعی:


+ ادامه مطلب (زندگی تاریخی حضرت علی)  ... 
ارشیو مطالب  نقد قرآن :
صدر اسلام


- آیا پیش از ظهور اسلام (صدر اسلام) قبایل شبه جزیره عربستان خدایی بنام الله را می شناختند؟


صدر اسلام
بله. باید گفت بسیاری از قبایل عربستان پیش از ظهور اسلام (صدر اسلام)  الله  را بعنوان خالق بزرگ و یکتایی که به هنگام خطر باید به او پناه برد می شناخته اند.این مطالب را می توان از برخی آیات قرآن استنباط کرد و همچنین نام پدر حضرت محمد که  عبدالله  بوده دلیل دیگری بر اشنایی مکی ها با مفهوم (الله) در صدر اسلام بوده.

- وضعیت شهرمکه   قبل از ظهور اسلام (صدراسلام) به چه شکل بوده است؟

 
صدر اسلام

شهر مکه در صدر اسلام بخاطر خانه کعبه  و وجود سیصد و شصت بت متعدد در آن زیارتگاه عموم ساکنان جزیره العرب بود.هر یک از این بت ها مورد پرستش قبیله و طایفه معینی بود و هر ساله زوار و مسافران زیادی برای زیارت بت های مورد پرستش خود به مکه هجوم می آوردند.


+ ادامه مطلب (صدر اسلام)  ... 
ارشیو مطالب  نقد قرآن :
غدیر خم


- ماجرای غدیر خم  چه بوده است؟

غدیر خم
حضرت محمد در روز 18 ذی الحجه سال دهم هجری در حالیکه از سفر حج  (حجه الوداع) به مدینه باز می گشت در محلی بنام غدیر خم  که گودال بزرگی است بین مکه  و مدینه به پیروانش دستور داد توقف کنند. پس از آنکه همراهانش که بین 70.000 تا 120.000 نفر بودند درغدیر خم توقف کردند.درغدیرخم  حضرت محمد  دستور داد جهازهای شتر ها را روی یکدیگر قرار دهند و سپس خود بالای آن رفت و به حضرت علی  دستور داد نزد او بایستد. آنگاه دست حضرت علی را بالا برد و گفت : "من کنت مولاء فهذا علی مولاه" یعنی : "هر کس که من مولای اویم علی مولای اوست"

سزای انسان بی اختیار در قران


آیا انسان به میل و اختیار خود به اسلام ایمان نمی اورد یا به میل و اختیار خداوند کافر و بی ایمان می شود؟ 

سزای انسان بی اختیار  در قران
 مطابق نص صریح قران چندین آیه در قران وجود دارد که خداوند بطور صریح  فرموده دلیل انکه برخی از انسانها به خدا و روزمحشر ایمان نمی اورند انست که مشیت و اراده اللهی بر ان تعلق گرفته است و افراد (بی ایمان ) در این رابطه اختیار ی از خود ندارند و محکوم به عذاب ابدی هستند و انانکه به خدا و روز محشر ایمان می اورند بدلیل انست که خداوند خواسته است که ایمان بیاورند و افراد (با ایمان) نیز دراین رابطه اختیار ی از خود ندارند.

در ذیل نمونه هایی از این ایات را بررسی میکنیم:

اشکالات علمی قران1- متن ایه قرآن :

و نیز خورشید تابان که بر مدار معین خود دائم بی هیچ اختلاف به گردش است برهان دیگر بر قدرت خدای دانا و مطلق است.  و در آیه بعدی می گوید نه خورشید را شاید که به ماه فرا رسد و نه شب به روز سبقت گیرد و هر یک بر مدار معینی شناورند .  (قران . سوره یس . ایه 37 )


اشکالات علمی قران

اشکالات علمی قرآن:امروزه می دانیم این زمین است که بدور خورشید می گردد.یکی از اشکالات علمی در گذشته این بود که  تصور می شد،خورشید بدورزمین می گردد ولی این که خدا در قرآن به چنین امری اشراف نداشته باعث تعجب است.

نقد قران در محور حدیثنقد قران در محور حدیث

برای اشنایی با سطح دانش ائمه اطهار برخی از حدیث های منصوب به انان را از کتب معتبر بررسی می نمائیم . حدیث ها برگرفته شده از کتب : ( اصول کافی - حلیه المتقین - بحارلانوار- عین الحیوه )
(نوشته علامه محمد باقرمجلسی و ثقه الاسلام کلینی)

1- حضرت امام موسی  فرمودند:

که در خروس پنج خصلت از خصلتهای پیغمبران هست.
1- بسیار جماع (امیزش) کردن
2- غیرت
3- شناختن وقت نمازها
4- شجاعت
5- سخاوت .
(حلیه المتقین.باب12.فصل7) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی) (حدیث )

2- از حضرت امام صادق  روایت شده که امیر المومنین  فرمود:

اولین کسی که بر خدا سر کشی کرد عنا ق دختر ادم بود و اولین کشته ای که خدا او را کشت همان (عناق) بود. که نشمینگاهش یک جریب در یک جریب بود و بیست انگشت داشت که در هر انگشت دو ناخن بود چون دو داس پس خدا شیری مانند فیل و گرگی ببزرگی شتر و کرکسی باندازه استر بر او مسلط کرد و انها او را کشتند. (اصول کافی.جزء4.باب ستمگری) (تالیف ثقه الاسلام کلینی) (حدیث )


+ ادامه مطلب (نقد قران در محور حدیث)  ... 
ارشیو مطالب  نقد قرآن :علائم ظهور امام زمان در احادیث- از علائم ظهور امام زمان ، ظهور "دجا ل" و "الاغش":علائم ظهور امام زمان در  احادیث

 از حضرت علی نقل است که :دجا ل (صاید بن صید) است."دجا ل" از مادر یهودی زایش یافته و چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانی اش قرار دارد و مانند ستاره صبح می درخشد. چیزی شبیه به یک لکه آمیخته به خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی او نوشته شده است: (این شخص کافر است) هر شخص بی سوادی و با سوادی می تواند این جمله را بخواند."دجا ل" داخل دریاها می شود و آفتاب با او می گردد.
 "دجال" در یک قحطی سخت پیش از ظهور" امام زمان" و یا مقارن با آمدن" امام زمان" از اصفهان یا سجستان از قریه "یهودیه" ظهور می کند و برالاغ سفیدی سوار است که یک گام "الاغ دجا ل" یک مایل راه است . از هر موی "الاغ دجا ل" نغمه ای به گوش می رسد و از آن  نغمه ها موجب جذب مردم سست و نا پرهیز کار به او می شود. بیشتر پیروان او زنا زادگان و یهودیان و زنان و عربهای بیابانی و شرابخواران و بازیگران و نوازندگان هستند. "دجا ل" در یک دوره چهل روزه یا چهل ساله دنیا را پر از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام بدست " امام زمان" نابود می شود. ( بحار الا نوار . جلد 13. صفحه 1076) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)
 

رساله (توضیح المسائل) امام خمینیمطابق رساله (توضیح المسائل) امام خمینی در چه صورت انسان نمی تواند با دختر خاله و دختر عمه خود ازدواج کند؟

اگر انسان پيش از آنكه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا كند، ديگر نمى‏تواند با آنان ازدواج نمايد.
(توضیح المسائل) (رساله امام خمینی ، مساله 2394)
اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد عقد آنان اشكال ندارد.
(توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2395)
رساله (توضیح المسائل) امام خمینی
مطابق رساله (توضیح المسائل)  امام خمینی حکم  انسانی که با مادر زن خود زنا کند چیست؟

اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى كند بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى‏شود، و همچنين است اگر پيش از آنكه با او نزديكى كند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است كه از آن زن جدا شود.
(توضیح المسائل)  (رساله امام خمینی ، مساله 2396)


+ ادامه مطلب (رساله (توضیح المسائل) امام خمینی)  ...


ارشیو مطالب نقد قران :

پیدایش شعوبیه


گرچه در اکثر منابع تاریخی از شعوبیه بعنوان نهضت یاد نمی کنند ، لیکن محتوای شعوبیه و نیروهای سیاسی آنها دلالت بر نهضت بودن آن دارد . نخستین حزب در تاریخ ایران بعد از اسلام شعوبیه بود . حزب شعوبیه متشکل بود از اشراف و فئودالها و نخبگان و خردمندان ایرانی به مثابه نیروی ملی که در راس دیگر نهضتها ، با تسلط سیاسی اعراب و دیگر بیگانگان متجاوز بعدی مبارزه می کرد . از جمله مواردی که باعث پیدایش حزب شعوبیه گردید می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- غرور بربری و خود برتر انگاری ، قتل و غارت سرداران عرب ، مالیات سنگین و مالیاتهای سرانه (جزیه) از هل ذمه ، موالی شمردن ملل دیگر که بمعنی اسیران و بردگان آزاد شده بود و تصرف نیمی از کارمزد آنان ، کنیز شمردن خواهران و مادران موالی و غیره


+ ادامه مطلب (پیدایش شعوبیه) ...


 
ارشیو مطالب  نقد قرآن :

alcorana@yahoo.com