۱۰ مرداد ۱۳۸۹

قبیله بنی ‌قینقاعقبیله بنی‌ قینقاع
قبیله بنی ‌قینقاع نام یکی از قبایل یهودیان ساکن در مدینه بود. قبیله بنی‌ قینقاع در قلعه هایی که در اطراف شهر ساخته بودند زندگی می کردند .  قبیله بنی ‌قینقاع بعد از ورود اسلام به مدینه به مخالفت با پیامبر اسلام پرداختند.
نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
جن در قرآن و اسلام 
تناقضات قران
آیا حضرت محمد معصوم بوده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

-------------------

وبلاگ نقد قرآن در فیس بوک :

www.facebook.com/alcorana.blogspot